Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών σωλήνων με ηγετική θέση στην αγορά και έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό αναζητά για το εργοστάσιο της:

Εργάτες Αποθήκης

 

Βασικά καθήκοντα:

 • Οργάνωση/ τακτοποίησης αποθήκης
 • Διαχείριση φορτώσεων – εκφορτώσεων
 • Διεκπεραίωση παραγγελιών, διαλογή – επιλογή προϊόντων
 • Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επιθυμητό Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας Οδήγησης
 • Επιθυμητή γνώση χειρισμού περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ)
 • Διαθεσιμότητα εργασίας σε βάρδιες

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Άμεση πρόσληψη
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας

 

Τόπος εργασίας: Βόλος

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Επίπεδο θέσης
Junior Level
Τύπος Εργαζομένου
Πλήρης απασχόληση

Σχετικές θέσεις εργασίας

Άλλες θέσεις εργασίας