Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών σωλήνων με ηγετική θέση στην αγορά και έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό αναζητά για το εργοστάσιο της:

Χειριστές Μηχανημάτων

 

Βασικά καθήκοντα:

 • Χειρισμός Μηχανών
 • Τήρηση διαδικασιών και εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας της παραγωγής
 • Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Τεχνικής Κατεύθυνσης
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Διαθεσιμότητα εργασίας σε βάρδιες

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Άμεση πρόσληψη
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Τόπος εργασίας: Βόλος

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Επίπεδο θέσης
Entry level, Junior Level
Τύπος Εργαζομένου
Πλήρης απασχόληση