Η KSM αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, οργανισμού στο χώρο των επενδύσεων,

Assistant Project Manager

 

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών βάσει της επικοινωνιακής στρατηγικής στο πλαίσιο της διοργάνωσης δράσεων προβολής για την προώθηση των εξαγωγών
 • Επικοινωνία και υποστήριξη συνεργαζόμενων φορέων και εξαγωγέων με στόχο την επιτυχία των δράσεων προβολής και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους συμμετέχοντες
 • Δημιουργία εκθέσεων, αναφορών και απολογισμών
 • Επιμέλεια στη σύνταξη διαγωνισμών, πρακτικών επιτροπών, προσφορών
 • Συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα για το συντονισμό και τη διοργάνωση των δράσεων προβολής
 • Σύνταξη εγγράφων
 • Διεκπεραίωση τιμολογίων

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος AEI/ΙΕΚ/ΤΕΙ ιδανικά Οικονομικής κατεύθυνσης/ Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Πολύ καλή διαχείριση των προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Προϋπηρεσία σε ρόλο υποστήριξης πωλήσεων ή εμπειρία σε συμβουλευτική εταιρεία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Παρέχεται:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές και ασφάλιση
 • 5ημερη 8ωρη απασχόληση Δευτέρα – Παρασκευή
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση με ΜΜΜ στο κέντρο της Αθήνας
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

 

Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα

Industry
Human Resources
Αριθμός Τηλεφώνου
210 7472010 210 747**** Show
Location
Αθήνα