Η KSM, αναζητά για λογαριασμό της ΔΕΗ:
IT Support

Περιγραφή:

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ (Υπηρεσίες σχεδιασμού , παραμετροποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργιών, υπηρεσιών και συστημάτων σε υποδομές Microsoft), ο οργανισμός αναζητά IT Support.

 

Αρμοδιότητες:

  • Παραμετροποίηση σταθμών εργασίας
  • Επισκευές 1ου βαθμού των συσκευών συστημάτων γραφείου (pc, οθόνες, εκτυπωτές κλπ)
  • Έλεγχος και παραμετροποιήσεις νέων συσκευών και λογισμικού
  • Patch management
  • Εγκατάσταση και υποστήριξη συνδέσεων VPN

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, θα εκτιμηθεί
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Άμεση διαθεσιμότητα

 

Παρακαλούμε στην αίτηση σας, μαζί με το βιογραφικό να συμπεριληφθούν τα πτυχία και οι πιστοποιήσεις σας.

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts