Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:
IT Supervisor

Ο πελάτης: Όμιλος εταιρειών με 20 ετή παρουσία στην αγορά και δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ άλλων σε τομείς σύγχρονων βιομηχανικών λύσεων για την παραγωγή συσκευασίας και εκτυπώσεων, προϊόντων ασφάλειας ποιότητας τροφίμων αλλά  και υπηρεσιών στον κλάδο της αποθήκευσης, των Logistics και ηλεκτροκίνησης.

Περιοχή απασχόλησης: Καλύβια Θορικού

Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός, προγραμματισμός, εποπτεία και σχεδιασμός του τμήματος IT
 • Διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων και της πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • Διενέργεια τακτικών ελέγχων σε όλα τα συστήματα και τις εφαρμογές της εταιρείας
 • Διατήρηση και βελτιστοποίηση τοπικών δικτύων και διακομιστών της εταιρείας
 • Επίβλεψη των λειτουργιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και ασφάλειας συστημάτων (π.χ. εξουσιοδοτήσεις χρηστών, firewall)
 • Παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης στους ενδιαφερόμενους μέσω του help desk
 • Έλεγχος των δαπανών και προϋπολογισμών εξόδων αναφορικά με τα συστήματα IT

Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε:

 • Microsoft Office Suite
 • Azure AD
 • Open Data Kit Suite
 • Visual Studio
 • Softone
 • SQL

Προφίλ:

 • Αποδεδειγμένη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πληροφορική
 • Δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων και ισχυρή κριτική σκέψη
 • Μεταπτυχιακός τίτλος και επιπλέον πιστοποιήσεις θα θεωρηθούν προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts