Η KSM, αναζητά για λογαριασμό της ΔΕΗ:
IT Specialists

Περιγραφή:

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ (Υπηρεσίες σχεδιασμού , παραμετροποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργιών, υπηρεσιών και συστημάτων σε υποδομές Microsoft), ο οργανισμός αναζητά IT Specialists.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα αναλάβουν τις υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης του υβριδικού περιβάλλοντος των σταθμών εργασίας της ΔΕΗ:

  • Mobile device management (Microsoft Intune)
  • Ανάπτυξη, διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων των πολιτικών που εφαρμόζονται υβριδικό περιβάλλον της ΔΕΗ
  • Ανάπτυξη εταιρικού portal σε SharePoint online
  • Διανομή εφαρμογών μέσω εργαλείων MDM (SCCM,Intune)
  • Ανάλυση, σχεδιασμός τεχνικής λύσης σε θέματα που αφορούν χρήστες και συσκευές (laptop, κινητά κλπ)

Απαραίτητα προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, θα εκτιμηθεί
  • Πιστοποίηση Azure, θα εκτιμηθεί
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Άμεση διαθεσιμότητα

 

Παρακαλούμε στην αίτηση σας, μαζί με το βιογραφικό να συμπεριληφθούν τα πτυχία και οι πιστοποιήσεις σας.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts