Ελληνικός οργανισμός ενέργειας στο πλαίσιο του έργου ανασχεδιασμού των υποδομών Πληροφορικής, προκειμένου για τον ανασχεδιασμό των καταστημάτων του και ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων, αναζητά: IT Project Manager

Προφίλ υποψηφίων:

 • Εξειδίκευση στη διαχείριση έργων – δράσεων Πληροφορικής
 • Πιστοποίηση PMI-Project Management Ready ή αντίστοιχη
 • Ευχέρεια στη χρήση του MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών σε παροχή παρόμοιων υπηρεσιών
 • Εμπειρία σε πολύπλοκα έργα ως επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας αυτών

O ΙΤ Project Manager που θα απασχοληθεί στο έργο:

 • Οδηγεί, μεσολαβεί όταν είναι απαραίτητο, και παρακινεί την ομάδα έργου στην επίτευξη του στόχου (Leadership) .
 • Επικοινωνεί με σαφήνεια και ξεκάθαρα με όλους όσους σχετίζονται με το έργο, από τους εσωτερικούς πελάτες και τα εμπλεκόμενα τμήματα του πελάτη μέχρι τους προμηθευτές και εργολάβους. Θέτει και προκαλεί περιοδικές συσκέψεις και παρουσιάσεις, κάνει χρήση εργαλείων αναφοράς και φροντίζει την κοινή χρήση αρχείων και άλλων μέσων για την βελτίωση της συνεργασίας (Communication).
 • Δημιουργεί ρεαλιστικό πρόγραμμα για την επίτευξη των στόχων του έργου εντός του χρονικού πλαισίου που έχει αποφασιστεί. Κατανείμει, προγραμματίζει και αποτυπώνει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν με χρήση εργαλείων που έχει επιλέξει ο πελάτης (γραφήματα Gantt, εξαρτήσεις ,milestones κλπ). Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τους απαιτούμενους πόρους, ώστε το έργο να μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς και εγκαίρως (Scheduling).
 • Εντοπίζει, αξιολογεί και ελέγχει τους κινδύνους που διαφαίνονται, είτε προκύπτουν απρόβλεπτα στο έργο (Risk management).
 • Επικοινωνεί συνεχώς για την λήψη ολοκληρωμένων και συμφωνημένων απαιτήσεων με τους εσωτερικούς πελάτες, για την συμφωνία των ημερομηνιών παράδοσης της υλοποίησης και των δοκιμών του έργου και γενικότερα για όλες τις εργασίες που αφορούν την επιτυχή ολοκλήρωση του (Negotiating).
 • Αναλύει και αξιολογεί ζητήματα και καταστάσεις για λήψη αμερόληπτων αποφάσεων (Critical Thinking) .
 • Δημιουργεί, εντοπίζει και προγραμματίζει εργασίες. Αναπτύσσει την πολυπλοκότητα, αποτυπώνει και διαμοιράζει τις εργασίες με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την εύκολη και αποτελεσματική παρακολούθηση τους από το σύνολο της Ομάδας Έργου. Προτεραιοποιεί και παρακολουθεί την κατάσταση της προόδου των εργασιών σε περιοδική βάση. Ελέγχει την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και εντοπίζει κινδύνους που προκύπτουν από ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Προωθεί τη συνεργασίας στην Ομάδα Έργου(Task management) .
 • Παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις εργασίες που απαιτούνται για την παράδοση του έργου σύμφωνα με καθορισμένα επίπεδα ποιότητας που έχουν προσδιοριστεί από τον εσωτερικό πελάτη και την Ομάδα Έργου (Quality management):

Ο οργανισμός παρέχει:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας με ομάδες εργασίας από διαφορετικούς κλάδους, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο
 • Υψηλές αποδοχές αναλόγως των προσόντων
 • Ευκαιρία να συμμετέχεις σε project ψηφιακού μετασχηματισμού ενός από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους ομίλους της Ελλάδας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts