Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Έργων ΑΠΕ

Ο κάτοχος της θέσης θα ενταχθεί στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της εταιρείας όπου θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Έργων

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών για τα έργα υπό κατασκευή
 • Εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση των έργων που έχουν ολοκληρωθεί
 • Συμμετοχή στον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων
 • Συμμετοχή στις προμήθειες υλικών
 • Επικοινωνία με συνεργάτες
 • Προετοιμασία σχετικών αναφορών

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)
 • Πρακτική εμπειρία 2- 3 ετών σε ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξια
 • Διαθεσιμότητα για απασχόληση σε έργα εκτός Αθηνών
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εμπειρία σε AutoCAD
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Άδεια οδήγησης
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σχετική με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ή με έργα Μέσης τάσης, οπτικές ίνες και ηλεκτρολογικές εργασίες Χαμηλής τάσης

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Ενέργειας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts