Η KSM HR, αναζητά για πελάτη της, γνωστή αλλαντοβιομηχανία στα βόρεια προάστια,
Ηλεκτρολόγο Εργοστασίου

Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο (βάρδιες).

Προσόντα / Ικανότητες

  • Πτυχίο TEI Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού ή Πτυχίο Τεχνικής Σχολής (Ηλεκτρολογίας) ή Πτυχίου Τεχνικού Λυκείου (ειδικότητα Ηλεκτρολόγου-Συντηρητή)
  • Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακή εμπειρία στον βιομηχανικό κλάδο κατά προτίμηση σε τομέα τροφίμων
  • Καλή γνώση αυτοματισμών PLC (αποκατάσταση βλαβών, προγραμματισμός)
  • Καλή γνώση Μηχανών Συσκευασίας, Ηλεκτροπνευματικούς μηχανισμούς,κτλ.
  • Καλή γνώση αγγλικών
  • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
  • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας 

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Πολύ ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως την εμπειρία
  • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
  • Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts