Η KSM για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
Γραφίστα παραγωγής- Σελιδοποιό

Αρμοδιότητες

 • Σελιδοποίηση περιοδικών μέχρι ready to print επίπεδο και upload στην εκτυπωτική επιχείρηση
 • Διαμόρφωση και σελιδοποίηση βάσει συγκεκριμένων οδηγιών και τεχνικών λεπτομερειών
 • Επιμέλεια και ευθύνη για την τελική τεχνική ορθότητα των κειμένων που τοποθετεί σε κάθε σελίδα
 • Έλεγχος του τελικού αποτελέσματος πριν την εκτύπωση για διασφάλιση αποφυγής λαθών και εξασφάλισης αρτιότητας

Προφίλ

 • Άριστη γνώση και ευχέρεια στη χρήση γραφιστικών προγραμμάτων σε περιβάλλον MAC (Adobe In Design, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, word)
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ /ΙΕΚ ή ισότιμης σχολής γραφιστικής / art design
 • Καλή γνώση και χρήση του excel σε περιβάλλον MAC
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη ορθογραφία και συλλαβισμός
 • Υψηλή συγκέντρωση στην εργασία και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Συνεργασία, αντίληψη, ταχύτητα, διαχείριση χρόνου

Παρέχονται

 • Πρωινό σταθερό ωράριο εργασίας (Δευτέρα – Παρασκευή) 08:00 – 16:00
 • Εκπαίδευση στις ιδιαιτερότητες της θέσης
 • Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Περιοχή απασχόλησης: Χαλάνδρι Αττικής

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts