Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτης της, ελληνικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά για απασχόληση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα εξέλιξης:
Γεωλόγο

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

  • Πτυχίο Γεωλογίας ή Χημείας ή ισότιμης σχολή της Ελλάδας ή του εξωτερικού
  • Επαγγελματική εμπειρία πλέον των τριών (3) ετών
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Ευχέρεια στη χρήση του λογισμικού AUTOCAD

 

Περιγραφή θέσης:

Υποστήριξη και παρακολούθηση στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, φακέλων ανανέωσης /τροποποίησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μελετών αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων των ορυχείων και των σταθμών λιγνιτικής παραγωγής (απολιγνιτοποίηση, αποσυρόμενα μέσα παραγωγής, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, Σχέδιο Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων, αδειοδότηση χώρων απόθεσης τέφρας, κλείσιμο εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, σχέδια αποκατάστασης και πάυσης λειτουργίας των ορυχείων, υδρογεωλογικές μελέτες, ανάπτυξη λιμναίων συστημάτων, δασοτεχνικές μελέτες, αδειοδότηση χώρων διάθεσης τέφρας και εν γένει θεμάτων συναφών με την προστασία περιβάλλοντος) για τη λειτουργία των μονάδων ορυχείων και λιγνιτικών σταθμών παραγωγής, αρμοδιότητας Διευθύνσεως Περιβάλλοντος.

Παρέχονται:

  • Ικανοποιητικές απολαβές
  • Σταθερό περιβάλλον εργασίας
  • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts