Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας με δυναμική παρουσία σε πολλές χώρες του εξωτερικού που βοηθά τοπικές επιχειρήσεις να δημιουργούν ψηφιακά προγράμματα επιβράβευσης πελατών αναζητά: Εξωτερικούς Πωλητές / Πωλήτριες

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

• Καταγραφή και επίσκεψη δυνητικών πελατών στην περιοχή ευθύνης με σκοπό την πώληση των υπηρεσιών της εταιρείας.
• Δημιουργία εταιρικών σχέσεων με υφιστάμενους και νέους πελάτες.
• Εντοπισμός, προσέγγιση και επίσκεψη σε δυνητικούς πελάτες.
• Δημιουργία αναφορών πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

• Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση υπολογιστών και κινητών νέας γενιάς

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων υπό συνθήκες πίεσης
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ευχέρεια και καλή επαφή με την τεχνολογία
• Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και όγκου δουλειάς
• Ομαδικό πνεύμα

Παροχές

• Ικανοποιητικός μισθός + μηνιαία bonus
• Εταιρικό αυτοκίνητο με επίδομα βενζίνης
• Άριστο, φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Τablet/Laptop εργασίας
• Σύγχρονο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό μοντέλο
• Προοπτικές εξέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Η αγγελία αυτή δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας πατώντας στο παρακάτω κουμπί.

Recommended Posts