Η KSM HR, για λογαριασμό μεγάλης αρτοβιομηχανίας με δυναμική παρουσία στον ελληνικό χώρο, αναζητά: Εργάτες Παραγωγής

Τόπος εργασίας: Κορωπί

Ωράριο: Κυλιόμενο – βάρδιες

Κύρια καθήκοντα:

 • Χειρισμός μηχανημάτων παραγωγής προκειμένου το παραγόμενο προϊόν να πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας
 • Προετοιμασία και λειτουργία μηχανής
 • Επίβλεψη ομαλής λειτουργίας της γραμμής: προθέρμανση, λάδωμα, υλικά συσκευασίας, ρυθμίσεις
 • Έλεγχος και καταγραφή α’ υλών
 • Πραγματοποίηση απαραίτητων ελέγχων κατά τον χειρισμό: θερμοκρασίες, πιέσεις, ρεολογικοί και μακροσκοπικοί έλεγχοι
 • Μετατροπές των γραμμών για την αλλαγή του προϊόντος, υπό την επίβλεψη του Προϊστάμενου Βάρδιας Παραγωγής
 • Καθαρισμός και συντήρηση μηχανών

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου/Απόφοιτος Σχολής Αρτοποιίας (ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων ή μηχανολογίας επιθυμητό)
 • Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε εταιρεία τροφίμων
 • Γνώση Αγγλικών (Επιθυμητή)
 • Καλή Μηχανολογική Αντίληψη
 • Πρακτική γνώση λειτουργίας των μηχανημάτων παραγωγής
 • Εκπαίδευση στις διαδικασίες και στα μέτρα Υγιεινή και Ασφάλειας
 • Εκπαίδευση στην Ασφάλεια τροφίμων και παρακολούθηση σημείων ελέγχου

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts