Υπάλληλος Σάρωσης Εγγράφων/ Ψηφιοποίησης

7 September 2023

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, αναζητά:
Υπάλληλο Σάρωσης Εγγράφων/ Ψηφιοποίησης

Τόπος Εργασίας: Κορωπί

Περιγραφή:

Η εργασία αφορά ψηφιοποίηση και χαρακτηρισμό έγχαρτου αρχείου, όπως έχει προδιαγραφεί με τον πελάτη.

 • Προετοιμασία αρχείων για σάρωση (απομάκρυνση συνδετήρων, συρραφίδων κλπ)
 • Σάρωση αρχείου με χρήση λογισμικού
 • Έλεγχος σαρωμένων αρχείων και διόρθωση όπου απαιτείται

Προφίλ ιδανικού υποψηφίου:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
 • Εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και εφαρμογών
 • Ταχύτητα στην εκτέλεση των διαδικασιών
 • Υπευθυνότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, επαγγελματική παρουσία
 • Κάτοχος οχήματος
 • Ευελιξία στις μετακινήσεις

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικές απολαβές
 • Σταθερή πενθήμερη εργασία
 • Εκπαίδευση

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Work Level
Entry level
Employment Type
Full time
Industry
Human Resources
Phone
210 7472010 210 747**** Show
Location
Athens