Η KSM για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
.Net Full Stack Developer

Ο πελάτης: Ελληνική εταιρεία που παρέχει λύσεις Ανάπτυξης & Υλοποίησης στον τομέα της πληροφορικής

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ πληροφορικής/ επιστήμης υπολογιστών/ συναφούς κλάδου
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάπτυξη λογισμικού σε Software Houses ή Solution Providers & Integrators εταιρίες του IT τομέα
 • Πρακτική εμπειρία με C#, πολύ καλή γνώση .Net Frameworks (.Net 6/7), εξαιρετική χρήση Visual Studio 2022
 • Εξοικείωση με web εφαρμογές (Blazor Server / Web Assembly)
 • Πολύ καλή γνώση ανάπτυξης web εφαρμογών (Blazor Pages (Server) and .Net Core restful API’s (Web API) backend technology)
 • Γνώση Entity Framework Core 7 (and older 6.x), (Migrations and Code First approach of database and models creation)
 • Άριστη γνώση μεθοδολογίας IoC (Inversion of Control – Dependency Injection)
 • Εμπειρία σε SQL & σχεσιακές βάσεις δεδομένων με έμφαση σε MS SQL Server (Azure SaaS or On-Premise)
 • Καλή γνώση Xamarin/.NET MAUI frameworks (developing mobile native applications)
 • Εξοικείωση με Microsoft Azure και cloud applications development and deployment
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Εξοικείωση με UI Automation testing frameworks θα εκτιμηθεί θετικά

 

Καθήκοντα:

 • Συνάντηση με τους υπεύθυνους ανάπτυξης για να συζητήσουν το πεδίο εφαρμογής των έργων λογισμικού
 • Ανάλυση υπαρχόντων προγραμμάτων για σκοπούς τροποποίησης
 • Έρευνα και σχεδιασμός νέων συστημάτων λογισμικού, ιστοσελίδων, προγραμμάτων και εφαρμογών
 • Σύνταξη και εφαρμογή, καθαρού, επεκτάσιμου κώδικα
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και εντοπισμός σφαλμάτων κώδικα
 • Επαλήθευση και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού
 • Αξιολόγηση των σχολίων των χρηστών
 • Σύσταση και εκτέλεση βελτιώσεων προγράμματος
 • Διατήρηση κώδικα λογισμικού και συστημάτων ασφαλείας
 • Δημιουργία τεχνικών εγγράφων και εκπαιδευτικού προσωπικού
 • QA
 • Υποστήριξη πελατών (πρώτου/ δεύτερου επιπέδου)

(Η εργασία είναι Remote , με παρουσία on site μία ημέρα ανά εβδομάδα στα γραφεία της εταιρείας)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Work Level
Experienced workforce
Employment Type
Full time
Industry
Human Resources
Phone
210 7472010 210 747**** Show
Location
Athens