Εισαγωγή Βιογραφικού

Για εμάς στην KSM Human Resources Ελλάς το βιογραφικό σου είσαι εσύ για αυτό και δίνουμε την απαραίτητη προσοχή και βαρύτητα σε κάθε ένα βιογραφικό που μας στέλνετε για όλα τα επαγγέλματα χωρίς διακρίσεις.

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να αποστείλετε το βιογραφικό σας

Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της αίτησης για εργασία στην ή μέσω της KSM Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α. (εφεξής «Εταιρεία»), δηλώνετε ότι έχετε λάβει πλήρη γνώση των ακόλουθων πληροφοριών και παρέχετε την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Η Εταιρεία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να είναι διαφανής σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει για εσάς και πώς τις χρησιμοποιεί. Περαιτέρω, διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που μας υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, καθώς και μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ΚΑRIERA, SKYWALKER, LinkedIn) χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα σημείωση. Κατά την υποβολή αίτησης για μια θέση στην ή μέσω της Εταιρείας μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ονόματος, των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του βιογραφικού σας σημειώματος, και τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε βάσει του εννόμου συμφέροντός μας προκειμένου:

Να επεξεργαστούμε την αίτησή σας σε γενική βάση ή για μια συγκεκριμένη θέση.
Να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις εργασίας.
Να συνδυάζουμε τα στοιχεία σας με τις κενές θέσεις εργασίας στην ή μέσω της Εταιρείας μας.
Να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την πρόσληψή σας.

Σας καλούμε να μην μας διαβιβάζετε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις και τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό. Αν προβείτε σε σχετική διαβίβαση, θα διαγράψουμε τα σχετικά δεδομένα, αποκλειστική δε ευθύνη για την παραπάνω διαβίβαση θα φέρετε εσείς. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε προσωπικό, που είναι αρμόδιο για την εξέταση και διαχείριση της υποψηφιότητάς σας προς εργασία στην ή μέσω της Εταιρείας μας. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με πελάτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε αναζήτηση προσωπικού και έχουν ζητήσει από την Εταιρεία μας να αναλάβει όλες τις διαδικασίες εύρεσης ή/και πρόσληψης προσωπικού. Φροντίζουμε για την δέσμευση των παραπάνω Πελατών με υποχρεώσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων εφάμιλλες με αυτές της Εταιρείας μας, ωστόσο σε πιθανή παραβίαση αυτών, την ευθύνη φέρει ο Πελάτης. Η Εταιρεία μας εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να διασφαλίζει την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων που τηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και την παρούσα Πολιτική.

Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σε ρυθμιστικές ή διωκτικές αρχές αν μας το ζητήσουν. Σας ενημερώνουμε πως θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας παραχωρείτε, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία παροχής τους. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ή αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν την πολιτική επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: dpo@ksmhr.gr

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας