Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
Διοικητικό προσωπικό

Ο πελάτης: Εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού. Η εταιρία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στην αγορά της Ρουμανίας, παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των καθαρισμών.

 

Προφίλ:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε εταιρεία καθαρισμού, facility ή παρεμφερή κλάδο
 • Άπταιστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και ιεράρχησης αρμοδιοτήτων

Αρμοδιότητες:

 • Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες για καταγραφή αναγκών, διευθέτηση προβλημάτων κοκ
 • Επικοινωνία με τους επόπτες των έργων για ενημέρωση σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους
 • Προετοιμασία συμβάσεων πελατών, αποστολή και αρχειοθέτησή τους
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο διαγωνισμών όποτε απαιτείται (πχ συλλογή απαραίτητων εγγράφων κοκ)

Παρέχεται:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Φιλικό, σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • 8 ωρη απασχόληση, πρωινό ωράριο
 • Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts