Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) τηλεφωνικού κέντρου

Η KSM, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά:
Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.) τηλεφωνικού κέντρου

Ο πελάτης: Οργανισμός ενέργειας

Περιγραφή καθηκόντων:

Ο/Η Υπεύθυνος/η Έργου (Υ.Ε.), θα λειτουργεί ως επικεφαλής και συντονιστής/στρια της Ομάδας Έργου.

 • Καθορισμός των στόχων της ομάδας
 • Δημιουργία των tasks και ορισμών των deadlines
 • Παρακολούθηση της απόδοσης της ομάδας και δημιουργίας report στη διοίκηση
 • Έμπνευση και κινητοποίηση της ομάδας
 • Προτάσεις για εκπαιδευτικά μαθήματα που θα βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας
 • Παρακολούθηση της ομάδας για feedback και επίλυση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν 

Απαιτήσεις:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία, με προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3 ετών) σε διαχείριση και οργάνωση έργων τηλεφωνικής & ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης οργανισμών – επιχειρήσεων
 • Να έχει διαχειριστεί επιτυχώς τα έργα αυτά, σύμφωνα με στατιστικές αναφορές του συστήματος διαχείρισης κλήσεων και ηλεκτρονικών αιτημάτων των έργων και αποτελέσματα ποιοτικών αναφορών.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής και γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία υλοποίησης σε έργα που υποστηρίζουν λειτουργίες Back Office και ticketing και helpdesk.
 • Επιθυμητή η επαγγελματική πιστοποίηση στην μεθοδολογία Lean 6σ ή Lean Management System
 • Επιθυμητή η επαγγελματική πιστοποίηση στην μεθοδολογία ITIL

Παρέχονται:

 • Αποδοχές ανάλογες του προφίλ
 • Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

FTTH Project Manager

KSM on behalf of its client is looking for a:
FTTH Project Manager

The client is the number 1 Network Service Provider in Europe and a significant player in the fast-growing global telecommunications industry. A pioneer in providing turnkey solutions with an extensive portfolio of tailored services from engineering to network rollout, installation, and maintenance across all technologies.

Take part in building the fiber optic networks of the future and bring very high-speed lines to homes and offices.

Role definition:

You are based in Athens, work as a Project Manager managing urban and rural FTTH installations.

 • You have full responsibility for the implementation of the FTTH construction project per design guidelines and execution policies
 • Technical control of project organization
 • Interface with collaborating contractors for ensuring timely roll-out and cost optimizations
 • Ensure construction progress considering time, quality and budget definitions
 • Participate in optimizing processes between construction supervision, quality control and network construction
 • Be the contact in the construction phase for municipal institutions, authorities and external suppliers
 • Examine and track compliance with health, safety, and environmental regulations
 • Report the overall progress to management and customers and provide insights into possible problems, delays, and unexpected events
 • You will travel outside Athens for managing projects in other cities and rural areas

Profile request:

 • Experience as a construction superintendent in the field of civil engineering FTTH or FTTX
 • Completed studies in the technical area, preferably as a Civil Engineer or Electrical Engineer.
 • Sound knowledge in the field of wired transmission technology & civil works
 • Knowledge of aerial installation will be considered a plus

Competencies (must have):

 • Excellent communication and negotiation skills when dealing with different characters and nationalities in the entire project environment
 • High understanding of technical and economic concerns to optimize the technical concepts and execution planning
 • Fluent English, French will be considered a plus

Benefits:

 • Competitive remuneration package
 • Training & Development
 • An amazing opportunity to grow professionally within a multinational organization

 

All applications will be treated with absolute confidentiality.