Sales Development Representative

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας (B2B SAAS) με δυναμική παρουσία σε πολλές χώρες του εξωτερικού που βοηθά τοπικές επιχειρήσεις να δημιουργούν ψηφιακά προγράμματα επιβράβευσης πελατών αναζητά:
Sales Development Representative

Περιοχή εργασίας: Αττική

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για προσδιορισμό δυνατοτήτων πώλησης
 • Δημιουργία εταιρικών σχέσεων με υφιστάμενους και νέους πελάτες
 • Εντοπισμός, προσέγγιση και επίσκεψη σε δυνητικούς πελάτες
 • Δημιουργία αναφορών πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση υπολογιστών και κινητών νέας γενιάς

 

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

Πρόκειται για εξαιρετική ευκαιρία για νέες/ους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο των B2B πωλήσεων.

 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε B2B πωλήσεις μέχρι και δύο (2) χρόνια
 • Ευχέρεια και καλή επαφή με την τεχνολογία
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων υπό συνθήκες πίεσης
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και όγκου δουλειάς
 • Ομαδικό πνεύμα

Παροχές

 • Ικανοποιητικός μισθός + μηνιαία bonus
 • Εταιρικό αυτοκίνητο με επίδομα βενζίνης
 • Άριστο, φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Τablet/Laptop εργασίας
 • Σύγχρονο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό μοντέλο
 • Προοπτικές εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Java Application Architect

Java Application Architect

Location: Brussels

 

The following services will be provided:

 • Architecture and design of information systems;
 • Review of the architecture of existing systems;
 • Design and development of architectural components and building blocks;
 • Analysis of the integration of different information systems;
 • Coordination of the implementation of the technical architecture;
 • Production of software architecture documents;
 • Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users;
 • Design of application data models;
 • Design of application workflow models;
 • Design of application APIs using suitable frameworks (REST, Swagger);
 • Design and development of software components and building blocks using suitable back-end components and frameworks (Java Spring, JPA);
 • Design and implementation of application integration with corporate IAM services for authentication and authorization purposes;
 • Delivery through a CI/CD pipeline.

 

Knowledge and Skills:

 • Good knowledge of Enterprise Architecture;
 • Good knowledge of Java application servers, in particular Oracle WebLogic;
 • Good knowledge of Relational DBMS, in particular Oracle DB;
 • Good knowledge of web application design, in particular Java back-end components and frameworks (Java Spring);
 • Good knowledge of modelling methods and notations (UML);
 • Good knowledge of SQL;
 • Good knowledge of CI/CD applications and container technologies;
 • Knowledge of interoperability technology (e.g. web services, REST APIs);
 • Ability to write clear and structured technical documents;
 • Ability to give technical presentations;
 • Ability to participate in multi-lingual meetings, good communication skills;
 • Capability of integration in an international/multicultural environment;
 • Rapid self-starting capability and experience in working in team.

 

Essential Skills:

 • Proven and recent coding experience in Java web application development (Java Spring, Hibernate).

Specific Expertise:

 • 13 years of IT professional experience;
 • 6 years of experience in development of information systems;
 • 6 years of experience with Java web application development (of which, at least 3 years of development experience with Java Spring and REST API development);
 • 3 years of experience in development of complex information systems;
 • 3 years of experience in frontend development using Angular or Kendo UI;
 • 2 years of experience with Agile software development (refactoring, test-driven development, user story modelling);
 • Good knowledge of Atlassian tools (Bitbucket, Jira, Confluence, Balsamiq);
 • Good knowledge of Maven;
 • Good knowledge of Jenkins;
 • Good knowledge of Docker;
 • Good knowledge of Junit;
 • Knowledge of the SCRUM development methodology is an advantage.

 

All applications will be treated in strict confidence.

 

 

Service Solution Designer

Service Solution Designer

The client: Public Power Corporation (ΔΕΗ)

Competences:

1. Ability to consult management and engineering teams with technical advice. In particular regarding:

 • IT architecture, infrastructure, cloud development, cloud infrastructure
 • Engineering, software architecture design, DevOps

2. Communication skills. Basically, the scope is described by the verbs “listen, advise, empathize, explain”. The communication involves:

 • Interpreting and corresponding to the needs of all involved parties, explaining related risks;
 • Keeping in touch with stakeholders;
 • Handling product delivery
 • Closely interacting with development teams, related enterprise/software architects, business analysts, etc;

3. Deep analytical skills and the ability to see the connections between layers of business operations.

 • Addressing the needs of the corporate strategy.
 • Understanding the specifics of the technology.
 • Understanding how different parts of the business operation are connected with each other and how business processes achieve their goals.

4. Project and resource management skills

 • Accounting for deadlines and use of given resources

5. Defining which solutions are beneficial and which are inefficient for a particular business need.

6. Understanding how to achieve such solutions and goals according to their given timeframes and available resources.

 

Profile:

 • 5+ Years on solution Designs, architectures or similar.
 • Experience on solution designs on cloud infrastructures, PaaS, SaaS, IaaS platforms.
 • Any certifications on Azure architectures will be considered a plus.
 • University Degree, M.Sc. desired. Any certifications on Solution Design or similar role will be marked accordingly.

 

Soft skills:

 • Undertake objective, critical analysis to draw accurate conclusions that recognize and manage contextual issues.
 • Creativity and critical thinking. Able to rethink service processes and assumptions.
 • Emphasize on customer experience over technology.

 

All applications will be treated in strict confidence.

JAVA DEVELOPERS

Large IT company with headquarters in Athens and a branch office in Thessaloniki, with major projects in Greece and throughout Europe, is looking for Software Developers/ Software Engineers from all over Greece, working either full-time remote or hybrid (both in-office and remote work)
JAVA DEVELOPERS

As a Java Developer, you will

 • Contribute in all phases of the development lifecycle
 • Write well designed, testable, efficient code
 • Ensure designs are following the specifications
 • Prepare and produce releases of software components

Requirements

 • BSc in Computer Science, Engineering or a related field
 • At least 2 years of experience in Java Development
 • Experience working in at least one of the following Application servers: Tomcat, JBoss, WebLogic
 • Back-end development experience in at least two or more of the following: JEE, Hibernate, JSPs, Spring MVC, Spring Boot
 • Proven experience with Spring, REST and SOAP
 • Knowledge of HTML, CSS and NodeJs
 • Basic database experience with SQL and Oracle database
 • Fluent in English, both oral and written
 • Customer, solution and improvement minded
 • Pro-active and can-do attitude
 • Availability to work onsite the client’s premises

Bonus / advantage skills

 • Knowledge of Java 8+
 • Experience working with Node.js is a big plus
 • Experience with REST-API’s & SOAP-Based- API’s
 • Experience with Eclipse (development IDE)
 • Experience with PostMan (RestAPI-testing), SoapUi (Soap-based-API-testing)
 • Experience with Jenkins (for CI/CD), Maven (build tool)

We are offering:

 • Attractive salary package
 • Health insurance plan
 • Mobile phone & data plan
 • Ticket restaurant vouchers
 • Exciting and meaningful projects
 • Learning & development opportunities

 

Send your CV and we will contact you shortly.

Your details are kept confidential.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

.net Software Engineers

Large IT company with headquarters in Athens and a branch office in Thessaloniki, with major projects in Greece and throughout Europe, is looking for Software Developers/ Software Engineers from all over Greece, working either full-time remote or hybrid (both in-office and remote work)
.net Software Engineers

As a .net Software Engineer

 • You are part of a multidisciplinary Tribe of enthusiastic people, dedicated to the specific projects and products
 • You will collaborate with all stakeholders from product definition to running in production in a DevOps collaborative mindset.
 • You will be part of a Scrum team and participate actively in all its rituals
 • You take an active part in peer-working sessions, because you understand high value it brings for knowledge acquisition and good practices sharing
 • You create innovative & high-quality technical solutions and architecture that will be delivered through scrum iterations.
 • You will work in a reliable tooling suite & environment: Visual Studio 2019 or Rider, Git, BitBucket, Bamboo, Confluence, Jira, Octopus, ReSharper, NCrunch.
 • You will focus on continuous deployment: changes in the master branch are automatically deployed in the development environment.

We are offering

 • Attractive salary package
 • Health insurance plan
 • Mobile phone & data plan
 • Ticket restaurant vouchers
 • Exciting and meaningful projects
 • Learning & development opportunities

 

Send your CV and we will contact you shortly.

Your details are kept confidential.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Angular Developers

Large IT company with headquarters in Athens and a branch office in Thessaloniki, with major projects in Greece and throughout Europe, is looking for Software Developers/Software Engineers from all over Greece, working either full-time remote or hybrid (both in-office and remote work)
Angular Developers

You will be part of an agile team, with team members being on- and off-site, with the task to create user-friendly web pages and environments for large scale applications. You will produce clean, efficient code based on requirements, participate in the technical design of the solution and ensure high code quality (unit testing, regression tests, etc.).

Qualifications

 • At least 3 years of experience in frontend development using Angular 2+
 • Proficiency with JavaScript/Typescript
 • Strong understanding of programming paradigms and principles (OOP/IOC/DI)
 • Experience working with a version control system (e.g. GIT)
 • BSc in Computer Science, Engineering or a related field
 • Experience with Agile (Scrum) principles & methodologies
 • Fluent in English, both oral and written

Bonus/ advantage skills

 • Knowledge of Angular 7+
 • Experience working with Node.js

We are offering:

 • Attractive salary package
 • Health insurance plan
 • Mobile phone & data plan
 • Ticket restaurant vouchers
 • Exciting and meaningful projects
 • Learning & development opportunities

Send your CV, and we will contact you shortly.

Your details are kept confidential.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Junior Software Engineer

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτης της, ελληνικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά: Junior Software Engineer

 Για την θέση αυτή:

 • Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη

Χρειαζόμαστε:

 • Πτυχίο Πληροφορικής
 • Γνώσεις προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων

Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη και προγραμματισμό όλων των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία
 • Υποστήριξη και παρακολούθηση στη χρήση εφαρμογών, συστημάτων και πολιτικών σχετικών με θέματα της Διεύθυνσης

Προσφέρονται:

 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εργασίας σε δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

.NET Senior SW Engineer

H KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:
.NET Senior SW Engineer

Ο πελάτης: Software House που ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς, με έτοιμες αλλά και εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πελατών του. Αναπτύσσουν τις εφαρμογές τους κυρίως σε .NET και Powerbuilder.

Ο συγκεκριμένος ρόλος αποτελείς μέλος της ομάδας σχεδίασης και ανάπτυξης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ή / και μεταπτυχιακό στην Πληροφορική
 • Καλή γνώση και εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάπτυξη εφαρμογών C#.NET σε περιβάλλον web, σε σύνθετα projects και πληροφοριακά συστήματα αυξημένων απαιτήσεων
 • Εμπειρία σε σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών με χρήση βάσεων δεδομένων MS SQL Server
 • Γνώση κάποιου open source ORM (π.χ. Hibernate)

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Καλή γνώση και εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών Java EE (είτε απευθείας σε Java EE είτε σε κάποιο σχετικό framework, π.χ. Spring)
 • Εμπειρία σε σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών με χρήση βάσεων δεδομένων Oracle και MySQL
 • Εμπειρία σε θέση σε λειτουργία εφαρμογών C#.NET σε περιβάλλον Windows και εφαρμογών Java EE σε περιβάλλον Linux, Apache Tomcat, MySQL (ή άλλο RDBMS) (εγκατάσταση εφαρμογής, παραμετροποίηση Application Server, λοιπές ρυθμίσεις συστήματος κτλ)
 • Γνώση και εμπειρία σε κάποιο γνωστό εργαλείο CMS τεχνολογίας Java ή .NET.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων