Network Operator

Network Operator

Προφίλ θέσης:

            Ο κάτοχος της θέσης :

 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου της δικτυακής υποδομής του τελικού πελάτη
 • Χρησιμοποιεί την εμπειρία και την γνώση του για την ανάλυση, καταγραφή, παρακολούθηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
 • Παρακολουθεί εργαλεία monitoring, διαχειρίζεται alert ΙΤ υποδομής (network switches, firewalls, load balancers, proxy, DNS)
 • Αξιοποιεί τα τυπικά εταιρικά εργαλεία για την καταγραφή αλλαγών και προβληματικών δραστηριοτήτων.
 • Διαθέτει τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συνεργασθεί με τις οργανωτικές μονάδες του ΙΤ και να διαχειριστεί τις απαιτήσεις των εμπορικών αναγκών.

 

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Βασική γνώση στην διαχείριση υποδομών δικτύου
 • Εργασιακή εμπειρία στην εγκατάσταση rack server hardware και των hardware based components
 • Διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης τηλεφωνικά, με e-mail και chat
 • Εμπειρία διάγνωσης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων υποσυστημάτων δικτύου (LAN, switching, firewalling, network connectivity)
 • Συνέπεια σε πρακτικές και μεθοδολογία help-desk
 • Διαχείριση εργαλείων (software) help-desk
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, επίλυση και αποτύπωση σε τεχνικά έγγραφα
 • Kαλή γνώση Αγγλικών

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Infrastructure Operator

Infrastructure Operator

Προφίλ θέσης:

            Ο κάτοχος της θέσης :

 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου των συστημάτων του τελικού πελάτη
 • Χρησιμοποιεί την εμπειρία και την γνώση του για την ανάλυση, καταγραφή, παρακολούθηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
 • Παρακολουθεί εργαλεία monitoring, διαχειρίζεται τα alert που προκύπτουν από την ΙΤ υποδομή του πελάτη (server, storage, OS, backup)
 • Αξιοποιεί τα τυπικά εταιρικά εργαλεία για την καταγραφή αλλαγών και προβληματικών δραστηριοτήτων.
 • Διαθέτει τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συνεργασθεί με τις οργανωτικές μονάδες του ΙΤ και να διαχειριστεί τις απαιτήσεις των εμπορικών αναγκών.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Βασική γνώση στην διαχείριση των λειτουργικών συστημάτων (Linux-Windows)
 • Εργασιακή εμπειρία στην εγκατάσταση rack server hardware και των hardware based components
 • Διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης τηλεφωνικά, με e-mail και chat
 • Εμπειρία διάγνωσης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων hardware
 • Συνέπεια σε πρακτικές και μεθοδολογία help-desk
 • Διαχείριση εργαλείων (software) help-desk
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, επίλυση και αποτύπωση σε τεχνικά έγγραφα
 • Kαλή γνώση Αγγλικών

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

IT Support Engineer

KSM HR on behalf of its client, a big Greek Data Recovery Company, is seeking for a skilled
IT Support Engineer

Responsibilities include:

 • Resolve problems on a corporate environment with Hypervisors (HyperV / Vmware / Virtualbox), manage networking problems, handling Windows Server or Linux Server issues without any additional help.
 • Manages clients’ servers mainly in Windows Server environment and sometimes in Linux environment
 • Performs basic systems security administration functions, including creating customer profiles and accounts
 • Monitors and manages system resources, including CPU usage, disk usage, tape backup systems, and response times to maintain operating efficiency maintains systems documentation and logs
 • Performs systems backups and recovery procedures
 • Troubleshoots problems with networks, web services, mail services and overall aspects of the LAN/WAN
 • Manage and support secure Virtual Private Networks (VPNs)
 • Helps evaluate hardware and software for clients to ensure suitability, compatibility and economy prior to purchase

Requirements:

 • Any degree related to Information Technology will be accepted.
 • Fluent Verbal and written communication in Greek and English language.
 • Minimum Three (3) years of progressively responsible experience in systems administration, network management and relevant experience troubleshooting and managing IT infrastructure
 • This position is equal to medium level positions of Network Administrator, Business Systems Support Analyst in that it requires a more broad knowledge of computer systems

Any of the following certifications will be considered a plus for this position:

 • Cisco (for example CCNA, CCNP etc)
 • Microsoft (for example MS-100)
 • Backup Solutions (Acronis / Veeam etc)

Benefits:

 • Competitive salary
 • Bonus scheme for overtime and Project Based jobs that, depending on the involvement, can exceed the basic salary
 • Car
 • Mobile Phone and laptop
 • Work is performed in an office or from distance – telecomputing environments.
 • All Certifications (for example Microsoft, Cisco, Acronis etc) and Trainings are paid by the company
 • Very friendly and evolving environment

 

All applications are considered as strictly confidential.

Junior Software Engineer

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτης της, ελληνικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά: Junior Software Engineer

 Για την θέση αυτή:

 • Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη

Χρειαζόμαστε:

 • Πτυχίο Πληροφορικής
 • Γνώσεις προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων

Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη και προγραμματισμό όλων των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία
 • Υποστήριξη και παρακολούθηση στη χρήση εφαρμογών, συστημάτων και πολιτικών σχετικών με θέματα της Διεύθυνσης

Προσφέρονται:

 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εργασίας σε δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

System Administrator

KSM HR on behalf of its client, a food manufacturer is looking for a
System Administrator

The client: One of the strongest brands in the food industry

We are looking for a System Administrator to maintain, upgrade and manage the software, hardware and networks. Your goal will be to ensure that the technology infrastructure runs smoothly and efficiently.

Responsibilities

 • Install and configure software and hardware
 • Manage network servers and technology tools
 • Set up accounts and workstations
 • Monitor performance and maintain systems according to requirements
 • Troubleshoot issues and outages
 • Ensure security through access controls, backups and firewalls
 • Upgrade systems with new releases and models
 • Develop expertise to train staff on new technologies
 • Build technical documentation, manuals and IT policies

Requirements

 • At least 3 years of proven experience as a System Administrator, Network Administrator or similar role
 • Experience with databases, networks (LAN, WAN) and patch management
 • Knowledge of system security (e.g. intrusion detection systems) and data backup/recovery
 • Familiarity with various operating systems and platforms
 • Problem-solving aptitude
 • Excellent communication skills
 • BSc/Ba in Information Technology, Computer Science or a related discipline; professional certification (e.g. Microsoft Certified Systems Administrator) is a plus

All applications are considered as strictly confidential.

Equipment Department Engineer

KSM HR on behalf of its client a global IT Service Provider  is seeking for an Equipment Department Engineer

 This full time position in Equipment Department will play a key role in supporting the design, production, installation, operation and Second level Maintenance activities on new AFCS equipment.

 The position is based on Athens.

Responsibilities/Description

 • Design document preparation for submission to the contracting authority (Implementation design, material submission, etc)
 • Review on the technical specification of the newly designed AFCS equipment to comply to the contractual requirements, as well as the quoted technical specifications
 • Quality control of the production facilities, and related chain of production up to equipment delivery to the final customer
 • Installation supervision in the field based on the manufacturers installation guidelines
 • Time schedule management for potential delay risks
 • Maintenance training on the new AFCS equipment by the manufacturer
 • Operation and maintenance support after the installation and trial operation
 • Communication with the Equipment manufacturer
 • Collaboration with Equipment Department engineers
 • Work with case management tools and monitoring tools

Requirements

 • BS degree in Mechanical, Electric, Electronic Engineering or relevant field
 • At least three year of experience in Technical Support/Maintenance would be appreciated
 • Technical Documentation writing/reviewing ability
 • Field support
 • Good monitoring and analytical skills
 • Ability to communicate effectively in English (verbally and written)
 • Intellectual curiosity with a desire to learn is a must.
 • Analytical troubleshooting and problem solving skills.
 • Demonstrate ability for multitasking, team playing, analytical thinking, prioritizing
 • Propensity to learn new skills and adapt quickly to new challenges
 • Ability to hands on training and efficient problem solving

Good to have

 • Basic knowledge/experience in Programming Languages
 • Ability for reverse engineering and problem solving
 • Passion for learning new technologies and eagerness to collaborate with other creative minds
 • Flexible, eager, ambitious, and adaptable to change
 • Excellent judgment, organizational and problem-solving skills

All applications will be strictly confidential.

KSM HUMAN RESOURCES is an equal opportunity employer and does not discriminate on the basis of age, gender, colour, race, nationality, ethnicity, faith, disability, sex, marital status, or sexual orientation. The company strives to maximize valuable talent and potential, and eliminate unconscious bias, prejudice and stereotyping in the workplace.