Υπάλληλος Λογιστηρίου

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας δημοσίων έργων, αναζητά:
Υπάλληλο Λογιστηρίου

Περιοχή εργασίας: Παιανία

Προφίλ υποψηφίου:

 • Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών
 • Επιθυμητό πτυχίο από ΤΕΙ ή ΑΕΙ
 • Γνώσεις MS windows, MS office
 • Εμπειρία στο πρόγραμμα SAP
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή γνώση IFRS

Οι βασικές αρμοδιότητες θα αφορούν:

 • Καταχώριση δαπανών, εξόδων, εσόδων
 • Αρχειοθέτηση λογιστικών εγγραφών και αρχείων

Παροχές:

 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Κάρτα μετακίνησης
 • Πενθήμερη 8ωρη εργασία 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Λογιστής/τρια

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου οργανισμού που δραστηριοποιείται στο χώρο των επενδύσεων, αναζητά
Λογιστή/τρια

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Καταχωρίσεις παραστατικών, συμφωνητικών κλπ.
 • Έκδοση και έλεγχος μισθοδοσίας
 • Υποβολή Α.Π.Δ.

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ λογιστικής
 • Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο τουλάχιστον 3 ετών
 • Γνώση του προγράμματος Epsilon
 • Εμπειρία με προγράμματα ERP (entersoft)
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Επαγγελματισμός και εχεμύθεια, έμφαση στη λεπτομέρεια

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Υπάλληλος Customer Service

H KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής εισαγωγικής εταιρείας με δυναμική παρουσία στον χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού, αναζητά:
Υπάλληλο Customer Service

Περιοχή Απασχόλησης: Αθήνα (Ζωγράφου)

Προφίλ ιδανικού υποψηφίου:

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή σχετικού πεδίου (επιθυμητό)
 • Εξοικείωση με προγράμματα ERP (επιθυμητό)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και διάθεση για εξέλιξη

Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και οργάνωση επικοινωνίας (e-mail κλπ)
 • Παραγγελιοληψία
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικός μισθός ανάλογος των προσόντων
 • Εκπαίδευση
 • Σταθερή, πενθήμερη εργασία

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Διοικητικό Προσωπικό

Ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αναζητά:
Διοικητικό Προσωπικό

Ο ρόλος:

 • Οργανωτικές και διοικητικές αρμοδιότητες
 • Σύνταξη οικονομικών προσφορών
 • Επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες
 • Δημιουργία και έλεγχος διαδικασιών
 • Διαχείριση προθεσμιών

Απαιτήσεις

 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία καθαρισμού
 • Γνώσεις οικονομικών (παρακολούθηση και υπολογισμός κόστους και δαπανών)
 • Οργανωτικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Διοικητικό προσωπικό

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
Διοικητικό προσωπικό

Ο πελάτης: Εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού. Η εταιρία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στην αγορά της Ρουμανίας, παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των καθαρισμών.

 

Προφίλ:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε εταιρεία καθαρισμού, facility ή παρεμφερή κλάδο
 • Άπταιστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και ιεράρχησης αρμοδιοτήτων

Αρμοδιότητες:

 • Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες για καταγραφή αναγκών, διευθέτηση προβλημάτων κοκ
 • Επικοινωνία με τους επόπτες των έργων για ενημέρωση σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους
 • Προετοιμασία συμβάσεων πελατών, αποστολή και αρχειοθέτησή τους
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο διαγωνισμών όποτε απαιτείται (πχ συλλογή απαραίτητων εγγράφων κοκ)

Παρέχεται:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Φιλικό, σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • 8 ωρη απασχόληση, πρωινό ωράριο
 • Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

IT Specialists

Η KSM, αναζητά για λογαριασμό της ΔΕΗ:
IT Specialists

Περιγραφή:

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ (Υπηρεσίες σχεδιασμού , παραμετροποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργιών, υπηρεσιών και συστημάτων σε υποδομές Microsoft), ο οργανισμός αναζητά IT Specialists.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα αναλάβουν τις υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης του υβριδικού περιβάλλοντος των σταθμών εργασίας της ΔΕΗ:

 • Mobile device management (Microsoft Intune)
 • Ανάπτυξη, διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων των πολιτικών που εφαρμόζονται υβριδικό περιβάλλον της ΔΕΗ
 • Ανάπτυξη εταιρικού portal σε SharePoint online
 • Διανομή εφαρμογών μέσω εργαλείων MDM (SCCM,Intune)
 • Ανάλυση, σχεδιασμός τεχνικής λύσης σε θέματα που αφορούν χρήστες και συσκευές (laptop, κινητά κλπ)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, θα εκτιμηθεί
 • Πιστοποίηση Azure, θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άμεση διαθεσιμότητα

 

Παρακαλούμε στην αίτηση σας, μαζί με το βιογραφικό να συμπεριληφθούν τα πτυχία και οι πιστοποιήσεις σας.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Second level IT support

Η KSM, αναζητά για λογαριασμό της ΔΕΗ :
Second level IT support

Περιγραφή:

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ (Υπηρεσίες σχεδιασμού , παραμετροποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργιών, υπηρεσιών και συστημάτων σε υποδομές Microsoft), ο οργανισμός αναζητά Second level IT support.

Οι  κατάλληλοι υποψήφιοι θα αναλάβουν μεταξύ άλλων την υποστήριξη των χρηστών για:

 • Υπηρεσίες OFFICE365, OneDrive, Outlook κλπ
 • Την αντιμετώπιση/επίλυση λειτουργικών προβλημάτων
 • Την ανάπτυξη, υλοποίηση και ένταξη σε παραγωγική λειτουργία νέων εφαρμογών
 • Τις αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος σταθμών εργασίας
 • Την υποστήριξη των καταστημάτων
 • Τις υπηρεσίες backup, restore και μεταφοράς δεδομένων χρηστών σε OneDrive/SharePoint
 • Την εγκατάσταση και υποστήριξη πλατφορμών για κάθε είδους τηλε-συσκέψεις (WEBEX, ZOOM, TEAMS κλπ)
 • Την εγκατάσταση και συντήρηση προγραμμάτων όπως acrobat pro, photoshop κοκ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, θα εκτιμηθεί
 • Πιστοποίηση Azure, θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άμεση διαθεσιμότητα

 

Παρακαλούμε στην αίτηση σας, μαζί με το βιογραφικό να συμπεριληφθούν τα πτυχία και οι πιστοποιήσεις σας.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος back office/ customer support

Η KSM αναζητά για πελάτη της, εμπορική εταιρία στον Άλιμο,
Υπάλληλο back office/ customer support

Ο πελάτης: Εμπορική boutique εισαγωγική εταιρεία με καινοτόμες ιδέες και προϊόντα, που δραστηριοποιείται στη διάθεση premium ποτών, αποσταγμάτων και ξεχωριστών προϊόντων από όλο τον κόσμο στο χώρο της εστίασης.

Αρμοδιότητες:

 • Παραγγελιοληψία
 • Τιμολογήσεις, καταχωρήσεις
 • Back office υποστηρικτικές εργασίες του τμήματος
 • Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές
 • Αρχειοθετήσεις

Προφίλ υποψηφίων:

 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άνεση στη χρήση MS Office
 • Εμπειρία ενός έτους σε παραγγελιοληψία
 • Εμπειρία σε ERP προγράμματα (ιδανικά biQ ή άλλο)
 • Ομαδικότητα και συνέπεια

Παρέχονται:

 • Πλήρης απασχόληση, πενθήμερη
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Εξαιρετικό, φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Τόπος εργασίας: Άλιμος Αττικής

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Θυρωρός Γραφείων

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, οργανισμού του δημοσίου, αναζητά για άμεση πρόσληψη:
Θυρωρό Γραφείων

Η θέση αφορά στην κάλυψη καλοκαιρινών αδειών.

Διάρκεια σύμβασης: 12 Ιουλίου – 12 Σεπτεμβρίου

Καθήκοντα:

 • Υποδοχή επισκεπτών και καταγραφή αυτών
 • Ενημέρωση διευθύνσεων για την άφιξη επισκεπτών

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Η αγγελία αυτή δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας πατώντας στο παρακάτω κουμπί.

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ανερχόμενου ομίλου που δραστηριοποιείται στον μεσιτικό κλάδο στις επενδύσεις και κατασκευές, αναζητά:
Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης

Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άπταιστα Αγγλικά
 • Γνώση Γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Αίσθηση ευθύνης, φιλοδοξία και διάθεση για εργασία, ευγένεια
 • Οργανωτικές δεξιότητες

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση της επικοινωνίας της εταιρείας (τηλεφωνικής, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κλπ.)
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση κοινού
 • Επικοινωνία με τα στελέχη
 • Διαχείριση λογαριασμών και εξασφάλιση εμπιστευτικότητας
 • Εξωτερικές εργασίες (τακτοποίηση λογαριασμών, επικοινωνία με υπεύθυνους εργασιών)

Παρέχονται:

 • Πενθήμερη 8ωρη εργασία
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, σε νεόδμητα γραφεία της εταιρείες σε κεντρικό σημείο της Αθήνας
 • Συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Λογιστής

Λογιστής

Η εταιρεία: Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού

 

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Καταχωρήσεις παραστατικών της εταιρείας
 • Έλεγχος υπολοίπων καρτελών πελατών και προμηθευτών
 • Σύνταξη ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπά έντυπα φορολογικών δηλώσεων
 • Έλεγχος συμφωνίας εμπορικού με την γενική λογιστική
 • Συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση όπου απαιτείται
 • Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού

 

Προφίλ Υποψήφιου/ας:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση (σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και σε ανώνυμες εταιρείες)
 • Εμπειρία τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας
 • Επιθυμητή η γνώση λογισμικού ENTERSOFT
 • Επιθυμητή η γνώση λογισμικού SCAN
 • Οργανωτικές δεξιότητες και προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Συνεργατικότητα, διάθεση συνεργασίας με την ομάδα του λογιστηρίου και των λοιπών τμημάτων
 • Παρακολούθηση αλλαγών νομοθεσίας κλπ που άπτονται λογιστικών, φορολογικών θεμάτων και έγκαιρη ενημέρωση και υποστήριξη του τμήματος
 • Διάθεση εξέλιξης

 

Παροχές Εταιρείας:

 • Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας σε ηγέτιδα εταιρεία του χώρου
 • Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα ενδιαφέροντος
 • Ιδιωτική Ομαδική Ασφάλιση

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Marketing Specialist

Η KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της
Marketing Specialist

 

Ο ρόλος:

 • Ανίχνευση των απαιτήσεων της αγοράς
 • Διατήρηση υπάρχοντος πελατολογίου και υποστήριξη ανάπτυξης νέου
 • Υποβολή προτάσεων και ανάπτυξη ιδεών για δημιουργικές καμπάνιες μάρκετινγκ
 • Παροχή υποστήριξης σε εξερχόμενες ή εισερχόμενες δραστηριότητες μάρκετινγκ, (ανάπτυξη και βελτιστοποίηση περιεχομένου, διαφήμιση, σχεδιασμός εκδηλώσεων, κ.λπ.)
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές για την υλοποίηση εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και εκστρατειών προώθησης
 • Αύξησης της αναγνωρισιμότητας της εμπορικής επωνυμίας
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών για την προσέλκυση του στοχευόμενου κοινού μέσω των κατάλληλων καναλιών
 • Ανάληψη επιμέρους εργασιών στο πλαίσιο ενός σχεδίου μάρκετινγκ

Απαραίτητητα προσόνα:

 • Πτυχίο Marketing ή αντίστοιχο
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέσεις Marketing
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων μάρκετινγκ και στα σχετικά εργαλεία
 • Άρτιες δεξιότητες χρήσης Η/Υ
 • Άριστες γνώσεις Αγγλικών
 • Γνώσεις digital marketing, social media
 • Οργανωτικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και γραπτού λόγου
 • Γνώση εμπορικών θεμάτων και δημιουργική σκέψη

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Bonus επιτευξιμότητας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Executive Secretary

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου δημόσιου οργανισμού, αναζητά για απασχόληση ορισμένου χρόνου
Executive Secretary

Η θέση αναφέρεται στον CEO.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό πεδίο
 • Κατ’ ελάχιστον 3-5 έτη προϋπηρεσίας σε θέση executive secretary ή σε ρόλο διοικητικής υποστήριξης
 • Μεθοδική σκέψη με ικανότητα λεπτομερούς αναζήτησης της πληροφορίας
 • Εκτενής κατανόηση της γραμματειακής υποστήριξης
 • Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση με αυστηρές προθεσμίες
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εξαιρετική προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού των εφαρμογών του Microsoft Office

 

Καθήκοντα

 • Παρακολούθηση και συντονισμός του προγράμματος του CEO, συναντήσεων, συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεδρίων, κτλ.
 • Οργάνωση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και διασφάλιση ότι όλες οι πληροφορίες είναι οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες
 • Λήψη και διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων και ανακατεύθυνση τους όταν είναι απαραίτητο
 • Χειρισμός και καθορισμός προτεραιότητας στην εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία και τις λοιπές αποστολές
 • Διαχείριση εμπιστευτικής πληροφορίας και εγγράφων και διασφάλιση την ασφάλεια τους
 • Σύνταξη, διόρθωση και επιμέλεια εγγράφων και αναφορών
 • Προετοιμασία αναφορών και παρουσιάσεων και έρευνα σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για σχετικά στοιχεία
 • Οργάνωση ταξιδίων και επισκέψεων και παρακολούθηση της ορθής έκβασης τους
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις και τήρηση πρακτικών
 • Γνώση χειρισμού του εξοπλισμού γραφείου και φροντίδα για την συντήρηση του
 • Εξασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής πληροφόρησης της διοίκησης και παροχή υποστήριξης όπου απαιτείται

 

Προσφέρονται:

 • Σταθερό ωράριο
 • Εργασία σε δυναμικό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικές απολαβές

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Personal Assistant

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
Personal Assistant

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση αλληλογραφίας, τηλεφωνικών κλήσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Επικοινωνία και συντονισμός των συνεργατών του γραφείου (in-house προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες)
 • Διαχείριση του γραφείου και του καθημερινού ταμείου
 • Αρχειοθέτηση, προετοιμασία και συλλογή εγγράφων για περαιτέρω επεξεργασία από συνεργάτες
 • Διαχείριση προγράμματος των προϊσταμένων (καθημερινά ραντεβού, ταξίδια, προσωπικές υποθέσεις κ.ο.κ.)
 • Συντονισμός και υποστήριξη στη διεκπεραίωση καθημερινών επαγγελματικών και προσωπικών ζητημάτων συνεργατών όπως αυτά ζητηθούν

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο Λυκείου/ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ, MS Office (ιδίως Word, Excel)
 • Ικανότητες διαχείρισης χρόνου και αποτελεσματικής προτεραιοποίησης
 • Επαγγελματισμός, εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών

Παρέχεται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας

 

Περιοχή απασχόλησης : Βουλιαγμένη Αττικής

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι τηλεφωνικών πωλήσεων (Πλήρης/ Μερική απασχόληση)

H KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου:
Υπαλλήλους τηλεφωνικών πωλήσεων (για πλήρη ή μερική απασχόληση)

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α:

 • Επικοινωνεί με τους πελάτες μέσω εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων και τους ενημερώνει για τα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας
 • Διερευνά τις ανάγκες των πελατών και τους παρέχει καθοδήγηση προτείνοντας τους ολοκληρωμένες λύσεις
 • Προωθεί τις υπηρεσίες της εταιρίας με επαγγελματισμό και ευγένεια και συμβάλλει στην αύξηση του πελατολογίου της
 • Φροντίζει για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας της πώλησης, συλλέγει και ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά των πελατών

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι Λυκείου ή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ
 • Εμπειρία σε θέσεις τηλεφωνικού κέντρου ή πωλήσεων επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες διαπραγμάτευσης και ευγένεια

Η εταιρία παρέχει:

 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Σταθερό ωράριο εργασίας, χωρίς βάρδιες (Δευτέρα έως Παρασκευή)
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus παραγωγικότητας
 • Επιπλέον μηνιαίες παροχές (Ticket Restaurant)
 • Δυνατότητα Τηλεργασίας
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Δυνατότητα επιλογής  για πλήρη ή μερική απασχόληση
 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων και διαχείρισης ενέργειας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Ειδικό προνομιακό τιμολόγιο της εταιρίας για τους υπαλλήλους
 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρία (πλησίον ΗΣΑΠ)
 • Ευχάριστο, φιλικό, υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Λογιστής/τρια (acaa29921)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας παροχής οικονομικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, αναζητά
Λογιστή/τρια

Τόπος εργασίας: Αμπελόκηποι Αττικής

Στις αρμοδιότητες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Καταχωρήσεις παραστατικών, συμφωνία τραπεζών και υπολοίπων
 • Εγγραφές γενικής λογιστικής, καταχωρήσεις συμφωνητικών
 • Σύνταξη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, ΜΥΦ, φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων
 • Παρακολούθηση φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων και συνεχής ενημέρωση για τυχόν αλλαγές
 • Επικοινωνία με τους πελάτες

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο τουλάχιστον 3 ετών
 • Γνώση του προγράμματος Epsilon, πολύ καλή γνώση MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Επαγγελματισμός και εχεμύθεια, έμφαση στη λεπτομέρεια

Παρέχεται:

 • Πενθήμερη οχτάωρη απασχόληση
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Ευχάριστο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά για εταιρία εναλλακτικού παρόχου ενέργειας,
Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Στις αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται:

 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων από υφιστάμενο πελατολόγιο
 • Παροχή πληροφοριών στους πελάτες γύρω από τους λογαριασμούς τους και τα προγράμματα τους
 • Διαχείριση αιτημάτων πελατών και ενημέρωση τους με σαφείς πληροφορίες και πρακτικές λύσεις
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών

Προφίλ  υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών ή σε τηλεφωνικό κέντρο θα εκτιμηθεί
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, ευγένεια, ευελιξία
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, MS Office
 • Προσανατολισμός στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών

Παρέχονται:

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης
 • Κυλιόμενες βάρδιες
 • Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης, και δυνατότητα τηλεργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό)
 • Τόπος εργασίας: Άγιος Δημήτριος

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Διοικητικός Υπάλληλος Αποθήκης / Διακίνησης

Η KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,
Διοικητικό Υπάλληλο Αποθήκης / Διακίνησης

Τόπος εργασίας: Παλλήνη

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

 • Έκδοση και καταχώρηση παραστατικών διακίνησης
 • Εκτέλεση παραγγελιών και διασφάλιση της  έγκαιρης διεκπεραίωσης τους
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων αποθήκης και διαθεσιμότητας κωδικών

Προφίλ:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Softone
 • Άριστη χρήση Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Διάθεση για εργασία και εξέλιξη
Παρέχονται: 
 
 • Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας και ανέλιξη των εργαζομένων της
 • Προοπτικές μακροχρόνιας και σταθερής συνεργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος γραφείου για Data Entry

Η KSM Human Resources για λογαριασμό γνωστής μεσιτικής εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά
Υπάλληλο γραφείου για Data Entry

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες 360⁰ καθοδηγώντας τους πελάτες της απ’ όλα τα στάδια πωλήσεων ακινήτων, ανακαινίσεων/ αναπτυξιακών προγραμμάτων, διαχείρισης μετά την πώληση, καθώς και νομικές, συμβολαιογραφικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές/ μηχανικές λύσεις για κάθε είδους περίπτωση και συναλλαγή στον ελληνικό τομέα ακινήτων.

Καθήκοντα:

 • Καταχώρηση αγγελιών / δεδομένων στο σύστημα μηχανογράφησης του γραφείου
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των ήδη υπαρχουσών αγγελιών του γραφείου για εξακρίβωση της σωστής καταχώρησης αυτών
 • Online έρευνα ανταγωνισμού για τα ακίνητα του γραφείου
 • Καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες για αποστολή εγγράφων και δεδομένων ακινήτων προς καταχώρηση στο σύστημα του γραφείου

Προφίλ:

 • Διαθεσιμότητα για καθημερινή εργασία πλήρους απασχόλησης (10.00 – 18.00)
 • Ακρίβεια στη λεπτομέρεια
 • Ταχύτητα
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Άριστα Αγγλικά σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Γνώση Γαλλικών θα εκτιμηθεί

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.