Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ανερχόμενου ομίλου που δραστηριοποιείται στον μεσιτικό κλάδο στις επενδύσεις και κατασκευές, αναζητά:
Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης

Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άπταιστα Αγγλικά
 • Γνώση Γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Αίσθηση ευθύνης, φιλοδοξία και διάθεση για εργασία, ευγένεια
 • Οργανωτικές δεξιότητες

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση της επικοινωνίας της εταιρείας (τηλεφωνικής, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κλπ.)
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση κοινού
 • Επικοινωνία με τα στελέχη
 • Διαχείριση λογαριασμών και εξασφάλιση εμπιστευτικότητας
 • Εξωτερικές εργασίες (τακτοποίηση λογαριασμών, επικοινωνία με υπεύθυνους εργασιών)

Παρέχονται:

 • Πενθήμερη 8ωρη εργασία
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, σε νεόδμητα γραφεία της εταιρείες σε κεντρικό σημείο της Αθήνας
 • Συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Λογιστής

Λογιστής

Η εταιρεία: Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού

 

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Καταχωρήσεις παραστατικών της εταιρείας
 • Έλεγχος υπολοίπων καρτελών πελατών και προμηθευτών
 • Σύνταξη ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπά έντυπα φορολογικών δηλώσεων
 • Έλεγχος συμφωνίας εμπορικού με την γενική λογιστική
 • Συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση όπου απαιτείται
 • Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού

 

Προφίλ Υποψήφιου/ας:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση (σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και σε ανώνυμες εταιρείες)
 • Εμπειρία τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας
 • Επιθυμητή η γνώση λογισμικού ENTERSOFT
 • Επιθυμητή η γνώση λογισμικού SCAN
 • Οργανωτικές δεξιότητες και προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Συνεργατικότητα, διάθεση συνεργασίας με την ομάδα του λογιστηρίου και των λοιπών τμημάτων
 • Παρακολούθηση αλλαγών νομοθεσίας κλπ που άπτονται λογιστικών, φορολογικών θεμάτων και έγκαιρη ενημέρωση και υποστήριξη του τμήματος
 • Διάθεση εξέλιξης

 

Παροχές Εταιρείας:

 • Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας σε ηγέτιδα εταιρεία του χώρου
 • Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα ενδιαφέροντος
 • Ιδιωτική Ομαδική Ασφάλιση

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Marketing Specialist

Η KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της
Marketing Specialist

 

Ο ρόλος:

 • Ανίχνευση των απαιτήσεων της αγοράς
 • Διατήρηση υπάρχοντος πελατολογίου και υποστήριξη ανάπτυξης νέου
 • Υποβολή προτάσεων και ανάπτυξη ιδεών για δημιουργικές καμπάνιες μάρκετινγκ
 • Παροχή υποστήριξης σε εξερχόμενες ή εισερχόμενες δραστηριότητες μάρκετινγκ, (ανάπτυξη και βελτιστοποίηση περιεχομένου, διαφήμιση, σχεδιασμός εκδηλώσεων, κ.λπ.)
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές για την υλοποίηση εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και εκστρατειών προώθησης
 • Αύξησης της αναγνωρισιμότητας της εμπορικής επωνυμίας
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών για την προσέλκυση του στοχευόμενου κοινού μέσω των κατάλληλων καναλιών
 • Ανάληψη επιμέρους εργασιών στο πλαίσιο ενός σχεδίου μάρκετινγκ

Απαραίτητητα προσόνα:

 • Πτυχίο Marketing ή αντίστοιχο
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέσεις Marketing
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων μάρκετινγκ και στα σχετικά εργαλεία
 • Άρτιες δεξιότητες χρήσης Η/Υ
 • Άριστες γνώσεις Αγγλικών
 • Γνώσεις digital marketing, social media
 • Οργανωτικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και γραπτού λόγου
 • Γνώση εμπορικών θεμάτων και δημιουργική σκέψη

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Bonus επιτευξιμότητας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Executive Secretary

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου δημόσιου οργανισμού, αναζητά για απασχόληση ορισμένου χρόνου
Executive Secretary

Η θέση αναφέρεται στον CEO.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό πεδίο
 • Κατ’ ελάχιστον 3-5 έτη προϋπηρεσίας σε θέση executive secretary ή σε ρόλο διοικητικής υποστήριξης
 • Μεθοδική σκέψη με ικανότητα λεπτομερούς αναζήτησης της πληροφορίας
 • Εκτενής κατανόηση της γραμματειακής υποστήριξης
 • Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση με αυστηρές προθεσμίες
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εξαιρετική προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού των εφαρμογών του Microsoft Office

 

Καθήκοντα

 • Παρακολούθηση και συντονισμός του προγράμματος του CEO, συναντήσεων, συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεδρίων, κτλ.
 • Οργάνωση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και διασφάλιση ότι όλες οι πληροφορίες είναι οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες
 • Λήψη και διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων και ανακατεύθυνση τους όταν είναι απαραίτητο
 • Χειρισμός και καθορισμός προτεραιότητας στην εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία και τις λοιπές αποστολές
 • Διαχείριση εμπιστευτικής πληροφορίας και εγγράφων και διασφάλιση την ασφάλεια τους
 • Σύνταξη, διόρθωση και επιμέλεια εγγράφων και αναφορών
 • Προετοιμασία αναφορών και παρουσιάσεων και έρευνα σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για σχετικά στοιχεία
 • Οργάνωση ταξιδίων και επισκέψεων και παρακολούθηση της ορθής έκβασης τους
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις και τήρηση πρακτικών
 • Γνώση χειρισμού του εξοπλισμού γραφείου και φροντίδα για την συντήρηση του
 • Εξασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής πληροφόρησης της διοίκησης και παροχή υποστήριξης όπου απαιτείται

 

Προσφέρονται:

 • Σταθερό ωράριο
 • Εργασία σε δυναμικό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικές απολαβές

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Personal Assistant

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
Personal Assistant

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση αλληλογραφίας, τηλεφωνικών κλήσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Επικοινωνία και συντονισμός των συνεργατών του γραφείου (in-house προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες)
 • Διαχείριση του γραφείου και του καθημερινού ταμείου
 • Αρχειοθέτηση, προετοιμασία και συλλογή εγγράφων για περαιτέρω επεξεργασία από συνεργάτες
 • Διαχείριση προγράμματος των προϊσταμένων (καθημερινά ραντεβού, ταξίδια, προσωπικές υποθέσεις κ.ο.κ.)
 • Συντονισμός και υποστήριξη στη διεκπεραίωση καθημερινών επαγγελματικών και προσωπικών ζητημάτων συνεργατών όπως αυτά ζητηθούν

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο Λυκείου/ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ, MS Office (ιδίως Word, Excel)
 • Ικανότητες διαχείρισης χρόνου και αποτελεσματικής προτεραιοποίησης
 • Επαγγελματισμός, εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών

Παρέχεται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας

 

Περιοχή απασχόλησης : Βουλιαγμένη Αττικής

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι τηλεφωνικών πωλήσεων (Πλήρης/ Μερική απασχόληση)

H KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου:
Υπαλλήλους τηλεφωνικών πωλήσεων (για πλήρη ή μερική απασχόληση)

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α:

 • Επικοινωνεί με τους πελάτες μέσω εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων και τους ενημερώνει για τα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας
 • Διερευνά τις ανάγκες των πελατών και τους παρέχει καθοδήγηση προτείνοντας τους ολοκληρωμένες λύσεις
 • Προωθεί τις υπηρεσίες της εταιρίας με επαγγελματισμό και ευγένεια και συμβάλλει στην αύξηση του πελατολογίου της
 • Φροντίζει για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας της πώλησης, συλλέγει και ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά των πελατών

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι Λυκείου ή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ
 • Εμπειρία σε θέσεις τηλεφωνικού κέντρου ή πωλήσεων επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες διαπραγμάτευσης και ευγένεια

Η εταιρία παρέχει:

 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Σταθερό ωράριο εργασίας, χωρίς βάρδιες (Δευτέρα έως Παρασκευή)
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus παραγωγικότητας
 • Επιπλέον μηνιαίες παροχές (Ticket Restaurant)
 • Δυνατότητα Τηλεργασίας
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Δυνατότητα επιλογής  για πλήρη ή μερική απασχόληση
 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων και διαχείρισης ενέργειας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Ειδικό προνομιακό τιμολόγιο της εταιρίας για τους υπαλλήλους
 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρία (πλησίον ΗΣΑΠ)
 • Ευχάριστο, φιλικό, υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Λογιστής/τρια (acaa29921)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας παροχής οικονομικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, αναζητά
Λογιστή/τρια

Τόπος εργασίας: Αμπελόκηποι Αττικής

Στις αρμοδιότητες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Καταχωρήσεις παραστατικών, συμφωνία τραπεζών και υπολοίπων
 • Εγγραφές γενικής λογιστικής, καταχωρήσεις συμφωνητικών
 • Σύνταξη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, ΜΥΦ, φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων
 • Παρακολούθηση φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων και συνεχής ενημέρωση για τυχόν αλλαγές
 • Επικοινωνία με τους πελάτες

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο τουλάχιστον 3 ετών
 • Γνώση του προγράμματος Epsilon, πολύ καλή γνώση MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Επαγγελματισμός και εχεμύθεια, έμφαση στη λεπτομέρεια

Παρέχεται:

 • Πενθήμερη οχτάωρη απασχόληση
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Ευχάριστο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά για εταιρία εναλλακτικού παρόχου ενέργειας,
Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Στις αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται:

 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων από υφιστάμενο πελατολόγιο
 • Παροχή πληροφοριών στους πελάτες γύρω από τους λογαριασμούς τους και τα προγράμματα τους
 • Διαχείριση αιτημάτων πελατών και ενημέρωση τους με σαφείς πληροφορίες και πρακτικές λύσεις
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών

Προφίλ  υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών ή σε τηλεφωνικό κέντρο θα εκτιμηθεί
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, ευγένεια, ευελιξία
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, MS Office
 • Προσανατολισμός στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών

Παρέχονται:

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης
 • Κυλιόμενες βάρδιες
 • Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης, και δυνατότητα τηλεργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό)
 • Τόπος εργασίας: Άγιος Δημήτριος

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Διοικητικός Υπάλληλος Αποθήκης / Διακίνησης

Η KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,
Διοικητικό Υπάλληλο Αποθήκης / Διακίνησης

Τόπος εργασίας: Παλλήνη

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

 • Έκδοση και καταχώρηση παραστατικών διακίνησης
 • Εκτέλεση παραγγελιών και διασφάλιση της  έγκαιρης διεκπεραίωσης τους
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων αποθήκης και διαθεσιμότητας κωδικών

Προφίλ:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Softone
 • Άριστη χρήση Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Διάθεση για εργασία και εξέλιξη
Παρέχονται: 
 
 • Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας και ανέλιξη των εργαζομένων της
 • Προοπτικές μακροχρόνιας και σταθερής συνεργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος γραφείου για Data Entry

Η KSM Human Resources για λογαριασμό γνωστής μεσιτικής εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά
Υπάλληλο γραφείου για Data Entry

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες 360⁰ καθοδηγώντας τους πελάτες της απ’ όλα τα στάδια πωλήσεων ακινήτων, ανακαινίσεων/ αναπτυξιακών προγραμμάτων, διαχείρισης μετά την πώληση, καθώς και νομικές, συμβολαιογραφικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές/ μηχανικές λύσεις για κάθε είδους περίπτωση και συναλλαγή στον ελληνικό τομέα ακινήτων.

Καθήκοντα:

 • Καταχώρηση αγγελιών / δεδομένων στο σύστημα μηχανογράφησης του γραφείου
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των ήδη υπαρχουσών αγγελιών του γραφείου για εξακρίβωση της σωστής καταχώρησης αυτών
 • Online έρευνα ανταγωνισμού για τα ακίνητα του γραφείου
 • Καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες για αποστολή εγγράφων και δεδομένων ακινήτων προς καταχώρηση στο σύστημα του γραφείου

Προφίλ:

 • Διαθεσιμότητα για καθημερινή εργασία πλήρους απασχόλησης (10.00 – 18.00)
 • Ακρίβεια στη λεπτομέρεια
 • Ταχύτητα
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Άριστα Αγγλικά σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Γνώση Γαλλικών θα εκτιμηθεί

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

 

Υπάλληλος διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, δικηγορική εταιρία, αναζητά:
Υπάλληλο διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία με τους πελάτες τραπεζών για ενημέρωση οφειλών
 • Ενημέρωση πελατών σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους/ δυνατότητες ρύθμισης και διευθέτησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων
 • Διαπραγμάτευση με στόχο την επίτευξη διακανονισμού και αποπληρωμής των χρεών
 • Καταχώρηση στοιχείων και δεδομένων στο σύστημα, follow up ενέργειες

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών ή σε τραπεζικούς οργανισμούς
 • Απόφοιτοι λυκείου/ ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ
 • Καλή γνώση Η/Υ και προγραμμάτων Office
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και ικανότητα διαχείρισης του πελάτη με επαγγελματισμό
 • Υπευθυνότητα στη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης και ευελιξία στην προσέγγιση του πελάτη

Παρέχονται:

 • Ελκυστικός σταθερός μηνιαίος μισθός , πλήρης απασχόληση
 • Σταθερό πρωινό ωράριο εργασίας (Δευτέρα έως Παρασκευή)
 • Απασχόληση σε ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
 • Εύκολη πρόσβαση με τα ΜΜΜ (τόπος εργασίας πλησίον Μετρό)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος τμήματος διακίνησης εμπορευμάτων δικτύου λιανικής

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρία ηλεκτρικών ειδών με δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, ηγετική θέση στην αγορά και παρουσία με 34 καταστήματα λιανικής στην Ελλάδα, αναζητά:
Υπάλληλο τμήματος διακίνησης εμπορευμάτων δικτύου λιανικής

Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη των καταστημάτων λιανικής στη διακίνηση εμπορευμάτων
 • Έκδοση και καταχώρηση παραστατικών διακίνησης
 • Συντονισμός ενεργειών και επικοινωνία με τα καταστήματα για τις παραγγελίες και τη διακίνηση των προϊόντων, σύμφωνα πάντα με την εμπορική και τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας
 • Εκτέλεση παραγγελιών, παρακολούθηση της πορείας τους και διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης διεκπεραίωσης τους
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων αποθήκης και διαθεσιμότητα κωδικών

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΙΕΚ/ΑΤΕΙ/ΑΕΙ με επιθυμητή κατεύθυνση οικονομικών σπουδών, logistics ή συναφούς κλάδου
 • Οργανωτικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια, ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία ενός ( 1) έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Συνεργάσιμος, πνεύμα ομαδικότητας και πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση MS OFFICE, η γνώση εμπορικού ERP προγράμματος και ιδανικά Softone  θα εκτιμηθεί θετικά
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Παρέχεται:

 • Πενθήμερη, πλήρης απασχόληση, σε ένα ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, εργασία σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της , εταιρία ηλεκτρικών ειδών με δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, ηγετική θέση στην αγορά και παρουσία με 34 καταστήματα λιανικής στην Ελλάδα, αναζητά:
Υπάλληλο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Ο ρόλος αφορά τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών για το e-shop και τα φυσικά καταστήματα

Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω διαχείρισης εισερχόμενων κλήσεων
 • Ορθή ενημέρωση των πελατών γύρω από τα προϊόντα της εταιρίας με σκοπό την εύρεση της πλέον ταιριαστής λύσης στις ανάγκες του πελάτη, παραγγελιοληψία
 • Διαχείριση και υποστήριξη των αιτημάτων των πελατών, γύρω από προϊόντα, παραγγελίες, απορίες και οποιοδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζονται

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου/ΑΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, MS Office
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Η γνώση γύρω από ηλεκτρονικές συσκευές ή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί θετικά
 • Ευχέρεια λόγου, ευγένεια
 • Αντίληψη της σπουδαιότητας του customer experience και της συμβολής του ρόλου του στην θετική επίτευξη του

Παρέχονται:

 • Πενθήμερη, πλήρης απασχόληση, σε ένα ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, εργασία σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος Εμπορικού Τμήματος

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
Υπάλληλο Εμπορικού Τμήματος

Ο πελάτης: Ελληνική κατασκευαστική εταιρία ασημένιων ειδών, με εξαγωγές σε 35 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία

Έδρα εργασίας: Παιανία

Περιγραφή καθηκόντων:

Βασικές δραστηριότητες της θέσης: Τιμολόγηση και Είσπραξη

 • Έλεγχος παραστατικών
 • Καταχωρήσεις τιμολογίων
 • Επικοινωνία με πελάτες για ενημέρωση υπολοίπων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές Ελλάδας και εξωτερικού
 • Συμφωνία υπολοίπων με προμηθευτές και τράπεζες

Προφίλ:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικών ή συναφούς αντικειμένου θα εκτιμηθεί
 • Άπταιστα αγγλικά (προφορικά και γραπτά καθώς υπάρχει συνεχής επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού)
 • MS Office με έμφαση στο Excel

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

HR Payroll Assistant

H KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,
HR Payroll Assistant

Η θέση αφορά κάλυψη άδειας εγκυμοσύνης. Διάρκεια ένα (1) έτος με πιθανότητα επέκτασης συμβολαίου.

Η εταιρεία: Μία από τις μεγαλύτερες αλλαντοβιομηχανίας της χώρας.

Περιγραφή καθηκόντων:

Ο ρόλος αναφέρεται στον Υπεύθυνο Μισθοδοσίας.

 • Συμμετοχή στη διαδικασία έκδοσης μισθοδοσίας των εργαζομένων του εργοστασίου (αναλαμβάνοντας την προετοιμασία, ωρομετρήσεις κοκ)
 • Καταχώρηση, παρακολούθηση και έλεγχος όλων των εργασιακών μεταβολών (προσλήψεις, αποχωρήσεις κλπ)
 • Επικοινωνία και ενημέρωση με εξωτερικούς συνεργάτες διαχείρισης μισθοδοσίας

Προφίλ:

 • Τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο HR, Οικονομικών ή συναφών κλάδων
 • Γνώση χειρισμού συστήματος ScanHRMS
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Γνώση θεμάτων εργατικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση της  Αγγλικής γλώσσας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Βοηθός Λογιστή (ac22321)

Η KSM Human Resources για λογαριασμό γνωστής μεσιτικής εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά
Βοηθό Λογιστή

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες 360⁰ καθοδηγώντας τους πελάτες της απ’ όλα τα στάδια πωλήσεων ακινήτων, ανακαινίσεων/ αναπτυξιακών προγραμμάτων, διαχείρισης μετά την πώληση, καθώς και νομικές, συμβολαιογραφικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές/ μηχανικές λύσεις για κάθε είδους περίπτωση και συναλλαγή στον ελληνικό τομέα ακινήτων.

Περιγραφή θέσης

 • Έλεγχος και καταχώριση τιμολογίων, αγορών, δαπανών, εισπράξεις και πληρωμών σε διπλογραφικά βιβλία
 • Έλεγχος και καταχώρηση κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, καρτών κλπ
 • Καταχώρηση και παρακολούθηση εσόδων και εξόδων  απλογραφικών βιβλίων
 • Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών και προμηθευτών
 • Εγγραφές κλεισίματος
 • Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 • Οργάνωση και καταχώρηση αρχείων/πληροφοριών/εγγράφων/πελατών  του γραφείου αναλόγως.
 • Data Entry
 • Σύνταξη emails, reports, memos για λόγους εσωτερικής ή εξωτερικής επικοινωνίας

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απόφοιτος/η  ΤΕΙ/ΑΕΙ (κατεύθυνση λογιστικής)
 • Καλή γνώση των εφαρμογών MS Office
 • Απαραίτητη η γνώση του λογιστικού προγράμματος της Singular, SOFTONE 
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, με έμφαση στην λεπτομέρεια και διάθεση για εργασία

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Γραμματειακή Υποστήριξη (Μεσιτικό Γραφείο)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της γνωστής μεσιτικής εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά
Γραμματειακή Υποστήριξη

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες 360⁰ καθοδηγώντας τους πελάτες της απ’ όλα τα στάδια πωλήσεων ακινήτων, ανακαινίσεων/ αναπτυξιακών προγραμμάτων, διαχείρισης μετά την πώληση, καθώς και νομικές, συμβολαιογραφικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές/ μηχανικές λύσεις για κάθε είδους περίπτωση και συναλλαγή στον ελληνικό τομέα ακινήτων.

Ο ρόλος περιλαμβάνει:

 • Διαχείριση εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων & emails και προώθηση της πληροφορίας σωστά στον ανάλογο συνεργάτη
 • Οργάνωση και καταχώρηση αρχείων/πληροφοριών/εγγράφων/νέων πελατών του γραφείου αναλόγως.
 • Εξυπηρέτηση κοινού σε περίπτωση επίσκεψης των γραφείων της εταιρείας με επαγγελματική συμπεριφορά
 • Σύνταξη emails, reports, memos για λόγους εσωτερικής ή εξωτερικής επικοινωνίας
 • Οργάνωση και παρακολούθηση των παραστατικών του λογιστηρίου με ακρίβεια
 • Δημιουργία banners και διαφημιστικών με illustrator
 • Δημιουργία και ανέβασμα αγγελιών ακινήτων (κειμένου και φωτογραφιών) στις συνεργαζόμενες πλατφόρμες και στις ιστοσελίδες της εταιρείας

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε μεσιτικό γραφείο θα εκτιμηθεί
 • Πολύ καλή γνώση illustrator
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Άριστη χρήση MS Office
 • Γνώση Social Media
 • Έρευνα στο διαδίκτυο
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δημιουργικότητα και διάθεση για ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Αίσθημα υπευθυνότητας
 • Εχεμύθεια και ομαδικό πνεύμα

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ ικανοποιητικό μισθό, ανάλογα με τα προσόντα κάθε υποψηφίου/ας
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, σε μια εταιρεία συνεχώς εξελισσόμενη
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Η αγγελία αυτή δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας πατώντας στο παρακάτω κουμπί.

Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών χονδρικής και λιανικής

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της αναζητά,
Υπάλληλο εξυπηρέτησης πελατών χονδρικής και λιανικής

Η εταιρεία: Ελληνική βιομηχανία παιδικών ρούχων με σημεία λιανικής πώλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό

Περιγραφή θέσης:

 • Εξυπηρέτηση πελατών χονδρικής στα κεντρικά της εταιρείας
 • Δειγματισμός ρούχων βάφτισης στο χώρο της εταιρείας σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 • Ταξίδια στο εξωτερικό για επίσκεψη σε πιθανούς πελάτες, προμηθευτές κλπ ως βοηθός της διοίκησης
 • Συνεργασία με το τμήμα του eshop και υποστήριξη αυτών όπου απαιτείται
 • Λοιπές υποστηρικτές εργασίες

Προφίλ:

 • Άπταιστα αγγλικά σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ καθώς πρόκειται για βασικό εργαλείο δουλειάς (Online δειγματισμοί κλπ)
 • Προϋπηρεσία στο χώρο του ρούχου ή σε e shop θα εκτιμηθεί

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Back Office_Sales Support

Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία ασημένιων ειδών, με εξαγωγές σε 35 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, αναζητά
"Υπάλληλο Sales Support"  

 

Ο ρόλος αναφέρεται στον Υπεύθυνο Ανάπτυξης Δικτύου της εταιρείας.

Καθήκοντα:

 • Καταγραφή ραντεβού της ομάδας πωλήσεων και συντονισμός αυτών
 • Follow up τηλέφωνα σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες
 •  Αναζήτηση online πιθανών σημείων ενδιαφέροντος σε Ελλάδα και εξωτερικό, επικοινωνία για ενημέρωση και προγραμματισμός ραντεβού αυτών με την ομάδα πωλήσεων

Λοιπές βοηθητικές εργασίας του τμήματος πωλήσεων

Προφίλ:

 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ταχύτητα, προσοχή στη λεπτομέρειες
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί

Παρέχεται:

 • Πολύ ικανοποιητικός μισθός αναλόγως προσόντων
 •  Άριστο περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων. 

Υπάλληλος ασφαλιστικού γραφείου

Η KSM Human Resources για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
Υπάλληλο ασφαλιστικού γραφείου

Ο Πελάτης: Ασφαλιστικό γραφείο στο Ρέθυμνο Κρήτης

Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΤΕΙ/ ΑΕΙ, ιδανικά οικονομικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή χρήση Η/Υ και MS Office, ιδίως PowerPoint
 • Προϋπηρεσία στον κλάδο της ασφάλισης ή  πωλήσεων
 • Επαγγελματισμός και φιλοδοξία
 • Πελατοκεντρική αντίληψη και ενδιαφέρον για τις πωλήσεις
 • Επικοινωνιακός, εξωστρεφής και δυναμικός χαρακτήρας

Αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία με υπάρχον πελατολόγιο για ενημέρωση σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα
 • Διερευνά και αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των πελατών και τις ευκαιρίες της αγοράς
 • Προώθηση προϊόντων σε υπάρχον και εν δυνάμει πελατολόγιο, cross – selling, upselling
 • Υποστήριξη στη διατήρηση του πελατολογίου

Παρέχονται:

 • Σταθερός Μισθός
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων