Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) τηλεφωνικού κέντρου

Η KSM, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά:
Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.) τηλεφωνικού κέντρου

Ο πελάτης: Οργανισμός ενέργειας

Περιγραφή καθηκόντων:

Ο/Η Υπεύθυνος/η Έργου (Υ.Ε.), θα λειτουργεί ως επικεφαλής και συντονιστής/στρια της Ομάδας Έργου.

 • Καθορισμός των στόχων της ομάδας
 • Δημιουργία των tasks και ορισμών των deadlines
 • Παρακολούθηση της απόδοσης της ομάδας και δημιουργίας report στη διοίκηση
 • Έμπνευση και κινητοποίηση της ομάδας
 • Προτάσεις για εκπαιδευτικά μαθήματα που θα βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας
 • Παρακολούθηση της ομάδας για feedback και επίλυση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν 

Απαιτήσεις:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία, με προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3 ετών) σε διαχείριση και οργάνωση έργων τηλεφωνικής & ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης οργανισμών – επιχειρήσεων
 • Να έχει διαχειριστεί επιτυχώς τα έργα αυτά, σύμφωνα με στατιστικές αναφορές του συστήματος διαχείρισης κλήσεων και ηλεκτρονικών αιτημάτων των έργων και αποτελέσματα ποιοτικών αναφορών.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής και γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία υλοποίησης σε έργα που υποστηρίζουν λειτουργίες Back Office και ticketing και helpdesk.
 • Επιθυμητή η επαγγελματική πιστοποίηση στην μεθοδολογία Lean 6σ ή Lean Management System
 • Επιθυμητή η επαγγελματική πιστοποίηση στην μεθοδολογία ITIL

Παρέχονται:

 • Αποδοχές ανάλογες του προφίλ
 • Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

HelpDesk Agents

Η KSM, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά:
HelpDesk Agents

Ο πελάτης: Οργανισμός ενέργειας

 

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Οι agents θα υποδέχονται τα αιτήματα των εσωτερικών χρηστών του οργανισμού. Η υποστήριξη από το helpdesk call center ως 1ο επίπεδο υποστήριξης θα αφορά εκτός από τις εφαρμογές Microsoft Office 365 και όποια άλλη εφαρμογή ζητηθεί (προηγείται εκπαίδευση από τον οργανισμό). Οι agents θα πρέπει να κατανοούν βασικές έννοιες, όπως horizontal & vertical escalation, incident and problem management κλπ. και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του οργανισμού.
 • Επιβεβαίωση στοιχείων του χρήστη και αναλυτική καταγραφή στο πληροφοριακό σύστημα
 • Διενέργεια ελέγχων βλάβης/αιτήματος.
 • Καθοδήγηση του χρήστη για επίλυση προβλήματος σε 1ο επίπεδο
 • Καθοδήγηση του χρήστη στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών – όπου εφαρμόζεται
 • Απομακρυσμένη σύνδεση, όποτε απαιτείται, μέσω κατάλληλης εφαρμογής.
 • Παραπομπή αιτήματος στην ομάδα υποστήριξης 2ου βαθμού όποτε απαιτείται (πχ πρόβλημα δικτύου ή εξοπλισμού)
 • Παρακολούθηση του αιτήματος και μετά την παραπομπή σε 2ο επίπεδο
 • Επικοινωνία με χρήστη ώστε να ενημερωθούν για την πορεία του αιτήματος
 • Διαθεσιμότητα για εργασία σε βάρδιες

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Εμπειρία στην Υποστήριξη Λειτουργιών helpdesk, τουλάχιστον ενός έτους
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες / εστίαση στις ανάγκες του χρήστη και άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του
 • Ικανότητα αναγνώρισης και αντιμετώπισης κρίσιμων θεμάτων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Παρέχονται:

 • Αποδοχές ανάλογες του προφίλ
 • Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Υπάλληλος Back Office / Data Entry

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, ενός από τα μεγαλύτερα call center, αναζητά:
Υπάλληλο back office

Ο ρόλος: Data entry, καταχώριση αιτήσεων και συμβολαίων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε ERP προγράμματα
 • Ταχύτητα και άριστη γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άνεση στη χρήση MS Office

Παρέχονται:

 • Πλήρης απασχόληση, πενθήμερη
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Τόπος εργασίας: Άγιος Δημήτριος, Αττική

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι Εισερχομένων Κλήσεων

H KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ενός από τα μεγαλύτερα call center, αναζητά για μερική ή πλήρη απασχόληση σε project Υπηρεσιών Παροχής Ενέργειας:
Υπαλλήλους Εισερχομένων Κλήσεων

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευγένεια και καλή διάθεση
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε call center

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικός μηνιαίος μισθός αναλόγως προσόντων
 • Ανταγωνιστικά bonus παραγωγικότητας
 • Εκπαίδευση
 • Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση full time ή part time
 • Δυνατότητα τηλεργασίας
 • Extra υγειονομικές παροχές και Δωρεάν Κάρτα Υγείας
 • Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς στο μετρό Αγ. Δημήτριος)

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι τηλεφωνικών πωλήσεων (Πλήρης/ Μερική απασχόληση)

H KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου:
Υπαλλήλους τηλεφωνικών πωλήσεων (για πλήρη ή μερική απασχόληση)

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α:

 • Επικοινωνεί με τους πελάτες μέσω εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων και τους ενημερώνει για τα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας
 • Διερευνά τις ανάγκες των πελατών και τους παρέχει καθοδήγηση προτείνοντας τους ολοκληρωμένες λύσεις
 • Προωθεί τις υπηρεσίες της εταιρίας με επαγγελματισμό και ευγένεια και συμβάλλει στην αύξηση του πελατολογίου της
 • Φροντίζει για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας της πώλησης, συλλέγει και ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά των πελατών

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι Λυκείου ή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ
 • Εμπειρία σε θέσεις τηλεφωνικού κέντρου ή πωλήσεων επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες διαπραγμάτευσης και ευγένεια

Η εταιρία παρέχει:

 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Σταθερό ωράριο εργασίας, χωρίς βάρδιες (Δευτέρα έως Παρασκευή)
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus παραγωγικότητας
 • Επιπλέον μηνιαίες παροχές (Ticket Restaurant)
 • Δυνατότητα Τηλεργασίας
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Δυνατότητα επιλογής  για πλήρη ή μερική απασχόληση
 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων και διαχείρισης ενέργειας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Ειδικό προνομιακό τιμολόγιο της εταιρίας για τους υπαλλήλους
 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρία (πλησίον ΗΣΑΠ)
 • Ευχάριστο, φιλικό, υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Σύμβουλοι Ενεργειακών Λύσεων – Sales advisors (Πλήρης/ Μερική απασχόληση)

H KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα:
Συμβούλους Ενεργειακών Λύσεων – Sales advisors (Πλήρης/ Μερική απασχόληση)

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων με σκοπό την ενημέρωση και  την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας
 • Διερεύνηση των αναγκών των πελατών
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση των πελατών  σε ολοκληρωμένες λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τους
 • Έλεγχος και συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών του πελάτη για την ολοκλήρωση της πώλησης

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι Λυκείου, πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ επιθυμητό
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ
 • Βασική γνώση αγγλικών
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, πωλήσεις ή τηλεφωνικό κέντρο
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Πελατοκεντρική αντίληψη, έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη

Η εταιρία παρέχει :

 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Σταθερό ωράριο εργασίας, χωρίς βάρδιες (Δευτέρα έως Παρασκευή, χωρίς εργασία ΣΚ ή αργίες)
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός
 • Επιπλέον μηνιαίες παροχές (Ticket Restaurant)
 • Bonus παραγωγικότητας
 • Δυνατότητα Τηλεργασίας
 • Πλήρης απασχόληση, με δυνατότητα και για μερική απασχόληση για όσους το επιθυμούν
 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων και διαχείρισης ενέργειας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Ειδικό προνομιακό τιμολόγιο της εταιρίας για τους υπαλλήλους
 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρία (πλησίον ΗΣΑΠ)
 • Ευχάριστο, φιλικό, υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά για εταιρία εναλλακτικού παρόχου ενέργειας,
Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Στις αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται:

 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων από υφιστάμενο πελατολόγιο
 • Παροχή πληροφοριών στους πελάτες γύρω από τους λογαριασμούς τους και τα προγράμματα τους
 • Διαχείριση αιτημάτων πελατών και ενημέρωση τους με σαφείς πληροφορίες και πρακτικές λύσεις
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών

Προφίλ  υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών ή σε τηλεφωνικό κέντρο θα εκτιμηθεί
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, ευγένεια, ευελιξία
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, MS Office
 • Προσανατολισμός στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών

Παρέχονται:

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης
 • Κυλιόμενες βάρδιες
 • Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης, και δυνατότητα τηλεργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό)
 • Τόπος εργασίας: Άγιος Δημήτριος

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της , εταιρία ηλεκτρικών ειδών με δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, ηγετική θέση στην αγορά και παρουσία με 34 καταστήματα λιανικής στην Ελλάδα, αναζητά:
Υπάλληλο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Ο ρόλος αφορά τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών για το e-shop και τα φυσικά καταστήματα

Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω διαχείρισης εισερχόμενων κλήσεων
 • Ορθή ενημέρωση των πελατών γύρω από τα προϊόντα της εταιρίας με σκοπό την εύρεση της πλέον ταιριαστής λύσης στις ανάγκες του πελάτη, παραγγελιοληψία
 • Διαχείριση και υποστήριξη των αιτημάτων των πελατών, γύρω από προϊόντα, παραγγελίες, απορίες και οποιοδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζονται

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου/ΑΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, MS Office
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Η γνώση γύρω από ηλεκτρονικές συσκευές ή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί θετικά
 • Ευχέρεια λόγου, ευγένεια
 • Αντίληψη της σπουδαιότητας του customer experience και της συμβολής του ρόλου του στην θετική επίτευξη του

Παρέχονται:

 • Πενθήμερη, πλήρης απασχόληση, σε ένα ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, εργασία σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Inbound telesales agents

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Η KSM Human Resources, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, ενθουσιώδεις νέους και νέες, να εργαστούν ως Ιnbound telesales agents.

Η εταιρεία:

Ένας από τους κορυφαίους ηλεκτρικούς λιανοπωλητές στην Ελλάδα.  Η αλυσίδα σήμερα λειτουργεί 96 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, απασχολώντας πάνω από 2000 άτομα προσωπικό.

Περιγραφή θέσης: 

 • Εισερχόμενες κλήσεις από πελάτες
 • Εξυπηρέτηση πελατών που έχουν προχωρήσει σε τηλεφωνικές παραγγελίες ή παραγγελίες μέσω ίντερνετ
 • Πενθήμερο οχτάωρο ωράριο εργασίας Δευτέρα – Σάββατο με ένα ρεπό (δύο βάρδιες)
 • Ο τόπος εργασίας είναι προσβάσιμος με μετρό

Προφίλ Υποψηφίων: 

 • Εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες υποψηφίους

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας: 

 • Άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες πωλήσεων
 • Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη
 • Φιλοδοξία
 • Υπευθυνότητα

Παροχές:

 • Δυνατότητες εξέλιξης εντός του τμήματος ή σε διαφορετικά τμήματα ανάλογα με τα προσόντα και σπουδές σας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας στην μεγαλύτερη εταιρεία του χώρου
 • Πολύ ικανοποιητικός σταθερός μισθός με μπόνους επίτευξης στόχων τμήματος
 • Συνεχή εκπαίδευση – αρχική εκπαίδευση 1-3 μήνες
 • Ιδιωτική ασφάλεια
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

 

Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Ηγέτιδα εταιρεία παραγωγός και πάροχος ενέργειας, η οποία είναι θυγατρική ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας, αναζητά
Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

 

Περιγραφή θέσης:

Ο ρόλος αφορά σε εισερχόμενες κλήσεις από υφιστάμενο πελατολόγιο, οι οποίες συνήθως αφορούν σε πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς ή με το πρόγραμμα επιλογής τους ή διαχείριση παραπόνων.  Στόχος της θέσης, να δίνονται στους πελάτες σαφείς πληροφορίες και πρακτικές λύσεις.

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης
 • Κυλιόμενες βάρδιες

Προφίλ:

 • Εμπειρία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών θα εκτιμηθεί
 • Ευγλωττία, ευγένεια, επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
 • Προσανατολισμός στην άριστη εξυπηρέτηση πελατών

Παρέχονται:

 • Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης
 • Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Collection Agents 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

H KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,

Collection Agents 

 

Καθήκοντα: 

 • Διαχείριση και διακανονισμός ειδικού χαρτοφυλακίου

Προφίλ υποψηφίων: 

 • Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η προϋπηρεσία στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών ή στη διαχείριση παραπόνων πελατών
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία με πολύ καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • Γνώση Windows (κυρίως Word, Excel)
 • Σταθερότητα, ευσυνειδησία, φιλοδοξία

H εταιρία προσφέρει: 

 • Εξαιρετικό  και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus αποδοτικότητας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές για εξέλιξη

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

[/vc_column_text][mk_button corner_style=”rounded” size=”large” url=”https://www.ksmhr.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BF%CF%85/?job=Collection Agents” align=”center” bg_color=”#30a0e7″]Αποστολή βιογραφικού[/mk_button][/vc_column][/vc_row]