Υπάλληλος Back Office / Data Entry

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, ενός από τα μεγαλύτερα call center, αναζητά:
Υπάλληλο back office

Ο ρόλος: Data entry, καταχώριση αιτήσεων και συμβολαίων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε ERP προγράμματα
 • Ταχύτητα και άριστη γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άνεση στη χρήση MS Office

Παρέχονται:

 • Πλήρης απασχόληση, πενθήμερη
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Τόπος εργασίας: Άγιος Δημήτριος, Αττική

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι Εισερχομένων Κλήσεων

H KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ενός από τα μεγαλύτερα call center, αναζητά για μερική ή πλήρη απασχόληση σε project Υπηρεσιών Παροχής Ενέργειας:
Υπαλλήλους Εισερχομένων Κλήσεων

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευγένεια και καλή διάθεση
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε call center

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικός μηνιαίος μισθός αναλόγως προσόντων
 • Ανταγωνιστικά bonus παραγωγικότητας
 • Εκπαίδευση
 • Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση full time ή part time
 • Δυνατότητα τηλεργασίας
 • Extra υγειονομικές παροχές και Δωρεάν Κάρτα Υγείας
 • Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς στο μετρό Αγ. Δημήτριος)

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι τηλεφωνικών πωλήσεων (Πλήρης/ Μερική απασχόληση)

H KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου:
Υπαλλήλους τηλεφωνικών πωλήσεων (για πλήρη ή μερική απασχόληση)

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α:

 • Επικοινωνεί με τους πελάτες μέσω εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων και τους ενημερώνει για τα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας
 • Διερευνά τις ανάγκες των πελατών και τους παρέχει καθοδήγηση προτείνοντας τους ολοκληρωμένες λύσεις
 • Προωθεί τις υπηρεσίες της εταιρίας με επαγγελματισμό και ευγένεια και συμβάλλει στην αύξηση του πελατολογίου της
 • Φροντίζει για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας της πώλησης, συλλέγει και ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά των πελατών

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι Λυκείου ή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ
 • Εμπειρία σε θέσεις τηλεφωνικού κέντρου ή πωλήσεων επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες διαπραγμάτευσης και ευγένεια

Η εταιρία παρέχει:

 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Σταθερό ωράριο εργασίας, χωρίς βάρδιες (Δευτέρα έως Παρασκευή)
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus παραγωγικότητας
 • Επιπλέον μηνιαίες παροχές (Ticket Restaurant)
 • Δυνατότητα Τηλεργασίας
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Δυνατότητα επιλογής  για πλήρη ή μερική απασχόληση
 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων και διαχείρισης ενέργειας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Ειδικό προνομιακό τιμολόγιο της εταιρίας για τους υπαλλήλους
 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρία (πλησίον ΗΣΑΠ)
 • Ευχάριστο, φιλικό, υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Σύμβουλοι Ενεργειακών Λύσεων – Sales advisors (Πλήρης/ Μερική απασχόληση)

H KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα:
Συμβούλους Ενεργειακών Λύσεων – Sales advisors (Πλήρης/ Μερική απασχόληση)

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων με σκοπό την ενημέρωση και  την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας
 • Διερεύνηση των αναγκών των πελατών
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση των πελατών  σε ολοκληρωμένες λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τους
 • Έλεγχος και συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών του πελάτη για την ολοκλήρωση της πώλησης

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι Λυκείου, πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ επιθυμητό
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ
 • Βασική γνώση αγγλικών
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, πωλήσεις ή τηλεφωνικό κέντρο
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Πελατοκεντρική αντίληψη, έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη

Η εταιρία παρέχει :

 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Σταθερό ωράριο εργασίας, χωρίς βάρδιες (Δευτέρα έως Παρασκευή, χωρίς εργασία ΣΚ ή αργίες)
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός
 • Επιπλέον μηνιαίες παροχές (Ticket Restaurant)
 • Bonus παραγωγικότητας
 • Δυνατότητα Τηλεργασίας
 • Πλήρης απασχόληση, με δυνατότητα και για μερική απασχόληση για όσους το επιθυμούν
 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων και διαχείρισης ενέργειας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Ειδικό προνομιακό τιμολόγιο της εταιρίας για τους υπαλλήλους
 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρία (πλησίον ΗΣΑΠ)
 • Ευχάριστο, φιλικό, υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά για εταιρία εναλλακτικού παρόχου ενέργειας,
Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Στις αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται:

 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων από υφιστάμενο πελατολόγιο
 • Παροχή πληροφοριών στους πελάτες γύρω από τους λογαριασμούς τους και τα προγράμματα τους
 • Διαχείριση αιτημάτων πελατών και ενημέρωση τους με σαφείς πληροφορίες και πρακτικές λύσεις
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών

Προφίλ  υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών ή σε τηλεφωνικό κέντρο θα εκτιμηθεί
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, ευγένεια, ευελιξία
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, MS Office
 • Προσανατολισμός στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών

Παρέχονται:

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης
 • Κυλιόμενες βάρδιες
 • Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης, και δυνατότητα τηλεργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό)
 • Τόπος εργασίας: Άγιος Δημήτριος

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της , εταιρία ηλεκτρικών ειδών με δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, ηγετική θέση στην αγορά και παρουσία με 34 καταστήματα λιανικής στην Ελλάδα, αναζητά:
Υπάλληλο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Ο ρόλος αφορά τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών για το e-shop και τα φυσικά καταστήματα

Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω διαχείρισης εισερχόμενων κλήσεων
 • Ορθή ενημέρωση των πελατών γύρω από τα προϊόντα της εταιρίας με σκοπό την εύρεση της πλέον ταιριαστής λύσης στις ανάγκες του πελάτη, παραγγελιοληψία
 • Διαχείριση και υποστήριξη των αιτημάτων των πελατών, γύρω από προϊόντα, παραγγελίες, απορίες και οποιοδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζονται

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου/ΑΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, MS Office
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Η γνώση γύρω από ηλεκτρονικές συσκευές ή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί θετικά
 • Ευχέρεια λόγου, ευγένεια
 • Αντίληψη της σπουδαιότητας του customer experience και της συμβολής του ρόλου του στην θετική επίτευξη του

Παρέχονται:

 • Πενθήμερη, πλήρης απασχόληση, σε ένα ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, εργασία σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Inbound telesales agents

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Η KSM Human Resources, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, ενθουσιώδεις νέους και νέες, να εργαστούν ως Ιnbound telesales agents.

Η εταιρεία:

Ένας από τους κορυφαίους ηλεκτρικούς λιανοπωλητές στην Ελλάδα.  Η αλυσίδα σήμερα λειτουργεί 96 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, απασχολώντας πάνω από 2000 άτομα προσωπικό.

Περιγραφή θέσης: 

 • Εισερχόμενες κλήσεις από πελάτες
 • Εξυπηρέτηση πελατών που έχουν προχωρήσει σε τηλεφωνικές παραγγελίες ή παραγγελίες μέσω ίντερνετ
 • Πενθήμερο οχτάωρο ωράριο εργασίας Δευτέρα – Σάββατο με ένα ρεπό (δύο βάρδιες)
 • Ο τόπος εργασίας είναι προσβάσιμος με μετρό

Προφίλ Υποψηφίων: 

 • Εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες υποψηφίους

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας: 

 • Άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες πωλήσεων
 • Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη
 • Φιλοδοξία
 • Υπευθυνότητα

Παροχές:

 • Δυνατότητες εξέλιξης εντός του τμήματος ή σε διαφορετικά τμήματα ανάλογα με τα προσόντα και σπουδές σας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας στην μεγαλύτερη εταιρεία του χώρου
 • Πολύ ικανοποιητικός σταθερός μισθός με μπόνους επίτευξης στόχων τμήματος
 • Συνεχή εκπαίδευση – αρχική εκπαίδευση 1-3 μήνες
 • Ιδιωτική ασφάλεια
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

 

Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Ηγέτιδα εταιρεία παραγωγός και πάροχος ενέργειας, η οποία είναι θυγατρική ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας, αναζητά
Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

 

Περιγραφή θέσης:

Ο ρόλος αφορά σε εισερχόμενες κλήσεις από υφιστάμενο πελατολόγιο, οι οποίες συνήθως αφορούν σε πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς ή με το πρόγραμμα επιλογής τους ή διαχείριση παραπόνων.  Στόχος της θέσης, να δίνονται στους πελάτες σαφείς πληροφορίες και πρακτικές λύσεις.

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης
 • Κυλιόμενες βάρδιες

Προφίλ:

 • Εμπειρία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών θα εκτιμηθεί
 • Ευγλωττία, ευγένεια, επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
 • Προσανατολισμός στην άριστη εξυπηρέτηση πελατών

Παρέχονται:

 • Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης
 • Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Collection Agents 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

H KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,

Collection Agents 

 

Καθήκοντα: 

 • Διαχείριση και διακανονισμός ειδικού χαρτοφυλακίου

Προφίλ υποψηφίων: 

 • Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η προϋπηρεσία στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών ή στη διαχείριση παραπόνων πελατών
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία με πολύ καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • Γνώση Windows (κυρίως Word, Excel)
 • Σταθερότητα, ευσυνειδησία, φιλοδοξία

H εταιρία προσφέρει: 

 • Εξαιρετικό  και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus αποδοτικότητας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές για εξέλιξη

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

[/vc_column_text][mk_button corner_style=”rounded” size=”large” url=”https://www.ksmhr.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BF%CF%85/?job=Collection Agents” align=”center” bg_color=”#30a0e7″]Αποστολή βιογραφικού[/mk_button][/vc_column][/vc_row]