Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων (Χαλάνδρι)

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, εταιρικού πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Χαλανδρίου αναζητά:
Υπάλληλο πρατηρίου

Περιοχή απασχόλησης: Χαλάνδρι Αττικής

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι:

 • Εξυπηρετούν τους πελάτες με ευγένεια και θετική διάθεση (αντλία και αίθουσα)
 • Αναλαμβάνουν τον εφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμα
 • Συμμετέχουν στην εύρυθμη λειτουργία του πρατηρίου
 • Εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και ευγένεια
 • Όρεξη για εργασία

Παρέχονται:

 • Σταθερός μισθός και bonus επίτευξης στόχων
 • Εξαιρετικό, φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Εκπαίδευση πάνω στα προϊόντα του πρατηρίου (καύσιμα, λάδια κ.λπ.)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Βοηθός ηλεκτρολόγου (eas10322)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά για απασχόληση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα εξέλιξης:
Βοηθό ηλεκτρολόγου

Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται:

 • Καθημερινή επίσκεψη και επίβλεψη της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών συστημάτων των καταστημάτων της εταιρίας
 • Εντοπισμός προβλημάτων σε θέματα ορθής λειτουργίας των συστημάτων και αποκατάσταση βλαβών, που ενδεικτικά μπορεί να αφορούν καλωδιώσεις, φωτισμούς κ.λ.π.
 • Συντονισμός των συντηρήσεων των υποκαταστημάτων
 • Σύνταξη αναφορών λειτουργίας
 • Εργασίες στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Προσόντα υποψηφίου:

 • Απόφοιτος ΕΠΑΛ-ΙΕΚ-ΤΕΙ
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο
 • Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης Κατηγορίας Β
 • Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ
 • Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, επικοινωνιακές δεξιότητες

Επιθυμητά προσόντα:

Πρακτική εμπειρία σε ηλεκτρολογικά/ ηλεκτρονικά συστήματα

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικές απολαβές
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Εργασία εντός Αττικής

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Holiday Representative

We are looking for:
Holiday Representative

 This job is for you if:

 • You are dreaming working abroad for the summer season, especially in France and Italy
 • Guest Experience is your thing
 • You consider yourself as a team player and peoples’ person

 Then you have to apply!  

 

Knowledge, Skills and Attitude

 Essential

    18 +

 • Good working knowledge of English language
 • Ability to carry out repetitive tasks (i.e. cleaning)
 • Customer focused
 • Communicates in a clear, calm and professional manner
 • Flexible in approach to duties, working time and location
 • Ability to work in a team
 • Willingness to learn

 Good to have

 • Working knowledge of a European language (French, Spanish, Italian)
 • Previous work experience
 • Motivated
 • A working knowledge of numeracy and IT (Google Drive, smartphones, tablets and cloud based systems)

  Purpose:

    To consistently provide a great experience to all our guests from the moment they arrive on site and throughout their holiday with us.

 Principle Accountabilities:

 • To consistently deliver a ‘brand quality standard’ always meeting the expectations of our guests and aspire to exceed it. The core elements of the standard will entail:
 • A great welcome with a smile
 • Delivering safe, functional, fully equipped and clean accommodation
 • Being visible and available to our guests when they need us
 • Ensuring that all guests questions and needs are responded to promptly and efficiently
 • To provide detailed and relevant information to guests about the local area, campsite facilities and services and Kids Club
 • To clean accommodation both internally and externally at the start of the season and following each departure.
 • To ensure accommodation is fit for purpose through checking standards and carrying out repair and maintenance tasks on the interior and exterior of accommodation
 • To complete additional tasks during the set up period to ensure units are ready for guests.
 • To organise workload to ensure working time is efficiently managed to meet needs of business and guests.
 • To be responsible for ensuring the safe-keeping of any equipment and companies monies and to submit accurate accounts and paperwork.
 • To complete administration accurately and on time
 • To ensure all health and safety procedures are followed and actions arising are completed
 • To communicate effectively to build strong working relationships with internal and external customers and suppliers, that improves the guest experience
 • To ensure company policy and standards are maintained as described in training and supporting literature such as the “Campsite Manual”
 • To carry out any other duties as required by your line manager

 The company provides:

 • A competitive salary
 • Accommodation in the premises with independent room
 • Airplane tickets

  Please submit your English CV and our team will contact you as soon as possible.

 All applications are considered as strictly confidential.