Υπάλληλος Back Office / Data Entry

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, ενός από τα μεγαλύτερα call center, αναζητά:
Υπάλληλο back office

Ο ρόλος: Data entry, καταχώριση αιτήσεων και συμβολαίων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε ERP προγράμματα
 • Ταχύτητα και άριστη γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άνεση στη χρήση MS Office

Παρέχονται:

 • Πλήρης απασχόληση, πενθήμερη
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Τόπος εργασίας: Άγιος Δημήτριος, Αττική

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι Εισερχομένων Κλήσεων

H KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ενός από τα μεγαλύτερα call center, αναζητά για μερική ή πλήρη απασχόληση σε project Υπηρεσιών Παροχής Ενέργειας:
Υπαλλήλους Εισερχομένων Κλήσεων

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευγένεια και καλή διάθεση
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε call center

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικός μηνιαίος μισθός αναλόγως προσόντων
 • Ανταγωνιστικά bonus παραγωγικότητας
 • Εκπαίδευση
 • Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση full time ή part time
 • Δυνατότητα τηλεργασίας
 • Extra υγειονομικές παροχές και Δωρεάν Κάρτα Υγείας
 • Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς στο μετρό Αγ. Δημήτριος)

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι τηλεφωνικών πωλήσεων (Πλήρης/ Μερική απασχόληση)

H KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου:
Υπαλλήλους τηλεφωνικών πωλήσεων (για πλήρη ή μερική απασχόληση)

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α:

 • Επικοινωνεί με τους πελάτες μέσω εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων και τους ενημερώνει για τα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας
 • Διερευνά τις ανάγκες των πελατών και τους παρέχει καθοδήγηση προτείνοντας τους ολοκληρωμένες λύσεις
 • Προωθεί τις υπηρεσίες της εταιρίας με επαγγελματισμό και ευγένεια και συμβάλλει στην αύξηση του πελατολογίου της
 • Φροντίζει για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας της πώλησης, συλλέγει και ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά των πελατών

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι Λυκείου ή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ
 • Εμπειρία σε θέσεις τηλεφωνικού κέντρου ή πωλήσεων επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες διαπραγμάτευσης και ευγένεια

Η εταιρία παρέχει:

 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Σταθερό ωράριο εργασίας, χωρίς βάρδιες (Δευτέρα έως Παρασκευή)
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus παραγωγικότητας
 • Επιπλέον μηνιαίες παροχές (Ticket Restaurant)
 • Δυνατότητα Τηλεργασίας
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Δυνατότητα επιλογής  για πλήρη ή μερική απασχόληση
 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων και διαχείρισης ενέργειας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Ειδικό προνομιακό τιμολόγιο της εταιρίας για τους υπαλλήλους
 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρία (πλησίον ΗΣΑΠ)
 • Ευχάριστο, φιλικό, υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Σύμβουλοι Ενεργειακών Λύσεων – Sales advisors (Πλήρης/ Μερική απασχόληση)

H KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα:
Συμβούλους Ενεργειακών Λύσεων – Sales advisors (Πλήρης/ Μερική απασχόληση)

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων με σκοπό την ενημέρωση και  την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας
 • Διερεύνηση των αναγκών των πελατών
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση των πελατών  σε ολοκληρωμένες λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τους
 • Έλεγχος και συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών του πελάτη για την ολοκλήρωση της πώλησης

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι Λυκείου, πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ επιθυμητό
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ
 • Βασική γνώση αγγλικών
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, πωλήσεις ή τηλεφωνικό κέντρο
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Πελατοκεντρική αντίληψη, έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη

Η εταιρία παρέχει :

 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Σταθερό ωράριο εργασίας, χωρίς βάρδιες (Δευτέρα έως Παρασκευή, χωρίς εργασία ΣΚ ή αργίες)
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός
 • Επιπλέον μηνιαίες παροχές (Ticket Restaurant)
 • Bonus παραγωγικότητας
 • Δυνατότητα Τηλεργασίας
 • Πλήρης απασχόληση, με δυνατότητα και για μερική απασχόληση για όσους το επιθυμούν
 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων και διαχείρισης ενέργειας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Ειδικό προνομιακό τιμολόγιο της εταιρίας για τους υπαλλήλους
 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρία (πλησίον ΗΣΑΠ)
 • Ευχάριστο, φιλικό, υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά για εταιρία εναλλακτικού παρόχου ενέργειας,
Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Στις αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται:

 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων από υφιστάμενο πελατολόγιο
 • Παροχή πληροφοριών στους πελάτες γύρω από τους λογαριασμούς τους και τα προγράμματα τους
 • Διαχείριση αιτημάτων πελατών και ενημέρωση τους με σαφείς πληροφορίες και πρακτικές λύσεις
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών

Προφίλ  υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών ή σε τηλεφωνικό κέντρο θα εκτιμηθεί
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, ευγένεια, ευελιξία
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, MS Office
 • Προσανατολισμός στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών

Παρέχονται:

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης
 • Κυλιόμενες βάρδιες
 • Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης, και δυνατότητα τηλεργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό)
 • Τόπος εργασίας: Άγιος Δημήτριος

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, δικηγορική εταιρία, αναζητά:
Υπάλληλο διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία με τους πελάτες τραπεζών για ενημέρωση οφειλών
 • Ενημέρωση πελατών σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους/ δυνατότητες ρύθμισης και διευθέτησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων
 • Διαπραγμάτευση με στόχο την επίτευξη διακανονισμού και αποπληρωμής των χρεών
 • Καταχώρηση στοιχείων και δεδομένων στο σύστημα, follow up ενέργειες

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών ή σε τραπεζικούς οργανισμούς
 • Απόφοιτοι λυκείου/ ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ
 • Καλή γνώση Η/Υ και προγραμμάτων Office
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και ικανότητα διαχείρισης του πελάτη με επαγγελματισμό
 • Υπευθυνότητα στη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης και ευελιξία στην προσέγγιση του πελάτη

Παρέχονται:

 • Ελκυστικός σταθερός μηνιαίος μισθός , πλήρης απασχόληση
 • Σταθερό πρωινό ωράριο εργασίας (Δευτέρα έως Παρασκευή)
 • Απασχόληση σε ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
 • Εύκολη πρόσβαση με τα ΜΜΜ (τόπος εργασίας πλησίον Μετρό)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Inbound Sales Advisors

Ηγέτιδα εταιρεία παραγωγός και πάροχος ενέργειας, η οποία είναι θυγατρική ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας, αναζητά Inbound Sales Advisors

Περιγραφή θέσης:

Ο/H κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για τη διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας, παρέχοντας λύσεις και συμβουλές στους πελάτες, για προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διαχειρίζεται την εισερχόμενη επικοινωνία από υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες παρέχοντας ορθή ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας
 • Διερευνά τις ανάγκες και παρέχει λύσεις και συμβουλές στοχεύοντας στην αποτελεσματική προώθηση των προγραμμάτων
 • Επικοινωνεί με τους πελάτες και διαπραγματεύεται την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας με βάση τους κανόνες και τις αρχές λειτουργίας της εταιρείας
 • Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες σκοπεύοντας στη διατήρηση του πελατολογίου του τμήματος
 • Παρακολουθεί την πορεία των αιτημάτων και επικοινωνεί με τα αρμόδια τμήματα για την έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωσή τους
 • Ενημερώνει τα συστήματα της εταιρείας και τις βάσεις δεδομένων μεριμνώντας για την ορθή διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών

Απαιτήσεις της θέσης:

 • Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση
 • Άριστες πωλησιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office, CRM)
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος προώθησης online υπηρεσιών

H KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά:
Υπάλληλο προώθησης online υπηρεσιών

Ο πελάτης: Καινοτόμα ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει online marketing υπηρεσίες σε επαγγελματίες τεχνικών κλάδων

Ο ρόλος:

 • Επικοινωνία με πελάτες και ενημέρωση τους για τις υπηρεσίες της εταιρίας
 • Διερεύνηση αναγκών, πρόταση λύσεων και διαχείριση αιτημάτων πελατών
 • Προώθηση των υπηρεσιών της εταιρίας και συμβολή στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας της

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι:

 • Είναι απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ/ΑΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Έχουν άνεση στην επικοινωνία και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Διαθέτουν ενδιαφέρον για το online marketing και τις πωλήσεις
 • Έχουν καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε πωλήσεις επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Παρέχονται:

 • Σταθερός μισθός και bonus
 • Πενθήμερη απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή)
 • Σταθερό πρωινό ωράριο εργασίας , πλήρης απασχόληση (δυνατότητα και για μερική -6h)
 • Περιοχή απασχόλησης: Ηλιούπολη (πλησίον Μετρό)
 • Νεανικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Ηγέτιδα εταιρεία παραγωγός και πάροχος ενέργειας, η οποία είναι θυγατρική ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας, αναζητά
Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

 

Περιγραφή θέσης:

Ο ρόλος αφορά σε εισερχόμενες κλήσεις από υφιστάμενο πελατολόγιο, οι οποίες συνήθως αφορούν σε πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς ή με το πρόγραμμα επιλογής τους ή διαχείριση παραπόνων.  Στόχος της θέσης, να δίνονται στους πελάτες σαφείς πληροφορίες και πρακτικές λύσεις.

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης
 • Κυλιόμενες βάρδιες

Προφίλ:

 • Εμπειρία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών θα εκτιμηθεί
 • Ευγλωττία, ευγένεια, επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
 • Προσανατολισμός στην άριστη εξυπηρέτηση πελατών

Παρέχονται:

 • Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης
 • Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Collection Agents 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

H KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,

Collection Agents 

 

Καθήκοντα: 

 • Διαχείριση και διακανονισμός ειδικού χαρτοφυλακίου

Προφίλ υποψηφίων: 

 • Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η προϋπηρεσία στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών ή στη διαχείριση παραπόνων πελατών
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία με πολύ καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • Γνώση Windows (κυρίως Word, Excel)
 • Σταθερότητα, ευσυνειδησία, φιλοδοξία

H εταιρία προσφέρει: 

 • Εξαιρετικό  και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus αποδοτικότητας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές για εξέλιξη

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

[/vc_column_text][mk_button corner_style=”rounded” size=”large” url=”https://www.ksmhr.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BF%CF%85/?job=Collection Agents” align=”center” bg_color=”#30a0e7″]Αποστολή βιογραφικού[/mk_button][/vc_column][/vc_row]