Συντηρητής Ξενοδοχείου (με ειδικότητα ηλεκτρολόγου)

Το ξενοδοχείο ATHENS ZAFOLIA 4* αναζητά Συντηρητή με αρχική ειδικότητα ηλεκτρολόγου για εργασία όλο το χρόνο.

Προσόντα :

 • Καλές γνώσεις σε ηλεκτρολογία-μηχανολογία και υδραυλικές εργασίες.
 • Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών συντήρησης-επιδιόρθωσης βλάβης σε υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κλιματιστικά.
 • Επιθυμητή η γνώση αγγλικών.
 • Επιθυμητή ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4*.

Παρέχονται:

 • Ιδανικές συνθήκες εργασίες
 • Σταθερή συνεργασία

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

FTTH Project Manager

KSM on behalf of its client is looking for a:
FTTH Project Manager

The client is the number 1 Network Service Provider in Europe and a significant player in the fast-growing global telecommunications industry. A pioneer in providing turnkey solutions with an extensive portfolio of tailored services from engineering to network rollout, installation, and maintenance across all technologies.

Take part in building the fiber optic networks of the future and bring very high-speed lines to homes and offices.

Role definition:

You are based in Athens, work as a Project Manager managing urban and rural FTTH installations.

 • You have full responsibility for the implementation of the FTTH construction project per design guidelines and execution policies
 • Technical control of project organization
 • Interface with collaborating contractors for ensuring timely roll-out and cost optimizations
 • Ensure construction progress considering time, quality and budget definitions
 • Participate in optimizing processes between construction supervision, quality control and network construction
 • Be the contact in the construction phase for municipal institutions, authorities and external suppliers
 • Examine and track compliance with health, safety, and environmental regulations
 • Report the overall progress to management and customers and provide insights into possible problems, delays, and unexpected events
 • You will travel outside Athens for managing projects in other cities and rural areas

Profile request:

 • Experience as a construction superintendent in the field of civil engineering FTTH or FTTX
 • Completed studies in the technical area, preferably as a Civil Engineer or Electrical Engineer.
 • Sound knowledge in the field of wired transmission technology & civil works
 • Knowledge of aerial installation will be considered a plus

Competencies (must have):

 • Excellent communication and negotiation skills when dealing with different characters and nationalities in the entire project environment
 • High understanding of technical and economic concerns to optimize the technical concepts and execution planning
 • Fluent English, French will be considered a plus

Benefits:

 • Competitive remuneration package
 • Training & Development
 • An amazing opportunity to grow professionally within a multinational organization

 

All applications will be treated with absolute confidentiality.

Τεχνικοί Εγκαταστάσεων

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού, o μεγαλύτερος ελληνικός οργανισμός ενέργειας, αναζητά εξειδικευμένους τεχνικούς εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων χαλκού & οπτικών ινών.

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 • Διαθέτουν πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ Βοηθού Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτροτεχνίτη
 • Έχουν αντίστοιχη εμπειρία σε εγκαταστάσεις καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων χαλκού & Ο/Ι, ιδανικά κατ’ ελάχιστο τρία χρόνια
 • Έχουν διαθεσιμότητα για ταξίδια εκτός Αττικής

Καθήκοντα:

 • Καταγραφή του δικτυακού εξοπλισμού (αποτύπωση συνδέσεων, φωτογράφιση αρχικής εγκατάστασης).
 • Αποξήλωση του δικτυακού εξοπλισμού, συσκευασία και τοποθέτηση ετικέτας και περιγραφή του περιεχομένου.
 • Κατασκευή δικτυακής υποδομής οικίσκου booth στους χώρους που ανασκευάζονται.
 • Επαναφορά και επανασύνδεση για λειτουργία του δικτυακού εξοπλισμού.
 • Συνδέσεις- μεταφορές πριζών εργασίας (δεδομένων/τηλεφωνίας).
 • Υποστήριξη για αποκατάσταση σε λειτουργία των δικτυακών συσκευών και των περιφερειακών αυτών (φωτογράφιση τελικής εγκατάστασης)

 

 Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Μηχανολόγος Μηχανικός / Μελετητής

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά:
Μηχανολόγο Μηχανικό / Μελετητή

O πελάτης: Μία αμιγώς ελληνική εταιρεία που παράγει σύνθετους & πλαστικούς σωλήνες κι εξαρτήματα ευρέως φάσματος εφαρμογών.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ή σχετικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακό σε συναφή τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Εξαιρετική Χρήση MS Office, AUTOCAD
 • Μέλος ΤΤΕ
 • Γνώσεις κεντρικής θέρμανσης, ψυκτικών, κλιματισμού, φυσικού αερίου, ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Προϋπηρεσία 5 χρόνια και εμπειρία σε ηλεκτρομηχανικές μελέτες

 

Επιθυμητές Δεξιότητες/ Στοιχεία Προσωπικότητας:

 • Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Στρατηγική & αναλυτική σκέψη
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Πνεύμα και συνεργασία ομαδικής εργασίας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Τεχνικοί Πεδίου

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά για στελέχωση του τμήματος LLU και Οπτικών ινών
«Τεχνικούς Πεδίου»

Ο πελάτης: Εταιρία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης τηλεπικοινωνιών με 30 ετή παρουσία στον χώρο, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους

Περιοχές για τις οποίες αναζητούνται υποψήφιοι :

 • Αθήνα
 • Κρήτη

Αρμοδιότητες

 • Εγκαταστάσεις δικτύου οπτικών ινών (FTTH),  Β & Γ  φάσης
 • Κατασκευή νέων τηλεφωνικών συνδέσεων και βλάβες (LLU)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΙΕΚ σε γνωστική κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία συναφούς τεχνικού αντικειμένου θα εκτιμηθεί θετικά
 • Κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Προσφέρονται

 • Πλήρης απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus αποδοτικότητας
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Εργάτες όλων των ειδικοτήτων

Η KSM αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, της μεγαλύτερης αλλαντοβιομηχανίας,
Εργάτες όλων των ειδικοτήτων

 • Περιοχή εργασίας: Άγιος Στέφανος, Αττικής
 • Μεταφορά από & προς την εργασία: Παρέχεται εταιρικό πούλμαν
 • Θέσεις: Παραγωγή, Αποθήκη, Συσκευαστήριο
 • Βάρδιες: 06:20-14:50 και 14:45-23:15
 • Γνώση ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο συνεννόησης
 • Άμεση διαθεσιμότητα

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Ψυκτικός Συντηρητής Εργοστασίου

Η KSM HR, αναζητά για πελάτη της, μεγάλη ελληνική βιομηχανία τροφίμων στα βόρεια προάστια,
Ψυκτικό Συντηρητή Εργοστασίου

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Μηχανολόγου ή Πτυχίο Τεχνικού Λυκείου με ειδικότητα Ψυκτικού
 • Απαραίτητη η δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Τουλάχιστον 5 έτη εργασιακή εμπειρία στη βιομηχανική ψύξη κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων
 • Καλή γνώση συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Εμπειρία Ψυκτικού για την υποστήριξη και παρακολούθηση ψυχροστασίου και λεβητοστασίου και αποκατάσταση βλαβών
 • Εμπειρία σε πνευματικά και υδραυλικά συστήματα
 • Συντήρηση κλαρκ και κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Περιοχή εργασίας: Άγιος Στέφανος

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Ηλεκτρολόγος Εργοστασίου

Η KSM HR, αναζητά για πελάτη της, γνωστή αλλαντοβιομηχανία στα βόρεια προάστια,
Ηλεκτρολόγο Εργοστασίου

Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο (βάρδιες).

Προσόντα / Ικανότητες

 • Πτυχίο TEI Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού ή Πτυχίο Τεχνικής Σχολής (Ηλεκτρολογίας) ή Πτυχίου Τεχνικού Λυκείου (ειδικότητα Ηλεκτρολόγου-Συντηρητή)
 • Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακή εμπειρία στον βιομηχανικό κλάδο κατά προτίμηση σε τομέα τροφίμων
 • Καλή γνώση αυτοματισμών PLC (αποκατάσταση βλαβών, προγραμματισμός)
 • Καλή γνώση Μηχανών Συσκευασίας, Ηλεκτροπνευματικούς μηχανισμούς,κτλ.
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως την εμπειρία
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
 • Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Τεχνίτης Ψυκτικός

Η KSM για λογαριασμό πελάτης της πολυεθνικής εταιρίας καταξιωμένης στους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης – συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων με ταχεία ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας:
Τεχνίτη Ψυκτικό

Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού
 • Συμμετοχή σε έργα αναβάθμισης τεχνικών εγκαταστάσεων
 • Απαιτείται ευέλικτο ωράριο εργασίας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει βάρδιες, κ.λ.π..
 • Κατανόηση και ανταπόκριση στις συνεχείς απαιτήσεις των πελατών.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, οικειοποίηση προβλημάτων και αντιμετώπιση αυτών μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
 • Διατήρηση καθαριότητας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Δεξιότητες και προσόντα:

 • Απόφοιτος ΙΕΚ ή Τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητος ψυκτικών εγκαταστάσεων ή Απόφοιτος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ειδικότητας Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε προληπτική και κατασταλτική συντήρηση συστημάτων κλιματισμού
 • Κάτοχος Άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού ή κάτοχος Άδειας Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Πιστοποίηση ψυκτικού για τη διαχείριση φθοριούχων ψυκτικών αεριών, θα ληφθεί θετικά υπόψη
 • Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης λεπτομερειών σχεδίου και οδηγιών συντήρησης.
 • Γνώση των κανόνων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που έχουν σχέση με τη συντήρηση.
 • Δυνατότητα απασχόλησης και ως μέρος μιας ομάδας ή ατομικά.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, οικειοποίηση προβλημάτων και αντιμετώπιση αυτών μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Τεχνικός Οικοδομικών και Γενικών Εργασιών

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας καταξιωμένης στους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης – συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων με ταχεία ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας:
Τεχνικό οικοδομικών και γενικών εργασιών

Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Γενικές εργασίες μικρής κλίμακας για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων κουφωμάτων, κατασκευών, στεγών, δαπέδων, ελαιοχρωματισμών, σοβατισμάτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών.
 • Μικρής κλίμακας εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων και βιομηχανικών/επαγγελματικών επίπλων.
 • Διενέργεια απαραίτητης προγραμματισμένης και μη προγραμματισμένης συντήρησης.

Δεξιότητες και προσόντα:

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε παρόμοιο αντικείμενο.
 • Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης σχεδίου και οδηγιών συντήρησης.
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο ωράριο εργασίας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει βάρδιες, κ.λπ..
 • Φυσική ικανότητα για εκτέλεση εργασιών σε διάφορα ύψη και σε εξωτερικές συνθήκες.
 • Γνώση των κανόνων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που έχουν σχέση με τη συντήρηση.
 • Δυνατότητα απασχόλησης ως μέρος μιας ομάδας ή/και ατομικά.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Πολύ-ειδικευμένος Τεχνικός

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας καταξιωμένης στους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης – συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων με ταχεία ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας:
Πολύ-ειδικευμένο Τεχνικό (με έδρα την Αθήνα)

Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες:

• Χειρωνακτική εργασία για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων κουφωμάτων, κατασκευών, στεγών, δαπέδων, ελαιοχρωματισμών, σοβατισμάτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών.
• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων εξοπλισμού, γραφείων και βιομηχανικών/επαγγελματικών επίπλων.
• Διενέργεια απαραίτητης προγραμματισμένης και μη προγραμματισμένης συντήρησης.

Δεξιότητες και προσόντα:
 
• Τουλάχιστον 8 χρόνια χειρωνακτικής εμπειρίας σε συντήρηση/επισκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων/εξοπλισμού.
• Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης λεπτομερειών σχεδίου και οδηγιών συντήρησης.
• Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο ωράριο εργασίας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει βάρδιες, κ.λπ..
• Δυνατότητα εργασιών που συχνά περιλαμβάνουν τη στασιμότητα σε ένα σημείο, το περπάτημα, την εξισορρόπηση, το κάθισμα.
• Φυσική ικανότητα για εκτέλεση απαιτητικών εργασιών σε διάφορα ύψη και σε αντίξοες συνθήκες (εκτός λειτουργίας, περιπτώσεις φωτιάς / έκτακτης ανάγκης) και γνώση των κανόνων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που έχουν σχέση με τη συντήρηση.
• Δυνατότητα απασχόλησης ως μέρος μιας ομάδας ή/και ατομικά.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Τεχνικοί Συστημάτων Ασφαλείας

Η KSM αναζητά για λογαριασμό της ΔΕΗ
Τεχνικούς Συστημάτων Ασφαλείας

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ/ΙΕΚ/ΚΕΚ ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Εγκαταστατών Συναγερμού ή συναφών αντικειμένων όπως ορίζονται από τον Ν.3707/2008 σχετικά με την εκπόνηση μελετών συστημάτων ασφαλείας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε παρεμφερές αντικείμενο
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Β’

Καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση των έργων εγκατάστασης των συστημάτων ασφάλειας και πυρασφάλειας πανελλαδικά από τον εργολάβο (Σταθμούς & Καταστήματα)
 • Εντοπισμός & αποκατάσταση των βλαβών σε συστήματα ασφάλειας & πυρασφάλειας σε συνεννόηση με τον συντηρητή εργολάβο (Σταθμούς & Καταστήματα)
 • Παρακολούθηση της ορθής συντήρησης των συστημάτων ασφάλειας & πυρασφάλειας από τον εργολάβο συντηρητή (Σταθμούς & Καταστήματα)
 • Αποκατάσταση μικρών βλαβών (αντικατάσταση κάμερας / ραντάρ / μαγνητικές επαφές / NVR-DVR). Δεν αφορά προγραμματισμό ή παραμετροποίηση μονάδων ασφάλειας & πυρασφάλειας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας καταξιωμένης στους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης – συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων με ταχεία ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας:
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο

Καθήκοντα Υποψηφίου:

 • Συντήρηση (σε περιοδική και ετήσια βάση) και Λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού
 • Χειρισμοί Μέσης Τάσης – UPS
 • Καθημερινή επιθεώρηση εγκαταστάσεων. Εντοπισμός προβλημάτων σε θέματα ορθής λειτουργίας των συστημάτων και αποκατάσταση βλαβών
 • Συμμετοχή στην επιλογή των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα αρμοδιότητας του

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.) ή Μέσης Τεχνικής Σχολής στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία πέντε (5) έτη στην συντήρηση, την επισκευή και την λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Βασικές γνώσεις αγγλικών
 • Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων
 • Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
 • Ικανότητα διαχείρισης εναλλακτικών σχεδίων δράσης
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Java Application Architect

Java Application Architect

Location: Brussels

 

The following services will be provided:

 • Architecture and design of information systems;
 • Review of the architecture of existing systems;
 • Design and development of architectural components and building blocks;
 • Analysis of the integration of different information systems;
 • Coordination of the implementation of the technical architecture;
 • Production of software architecture documents;
 • Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users;
 • Design of application data models;
 • Design of application workflow models;
 • Design of application APIs using suitable frameworks (REST, Swagger);
 • Design and development of software components and building blocks using suitable back-end components and frameworks (Java Spring, JPA);
 • Design and implementation of application integration with corporate IAM services for authentication and authorization purposes;
 • Delivery through a CI/CD pipeline.

 

Knowledge and Skills:

 • Good knowledge of Enterprise Architecture;
 • Good knowledge of Java application servers, in particular Oracle WebLogic;
 • Good knowledge of Relational DBMS, in particular Oracle DB;
 • Good knowledge of web application design, in particular Java back-end components and frameworks (Java Spring);
 • Good knowledge of modelling methods and notations (UML);
 • Good knowledge of SQL;
 • Good knowledge of CI/CD applications and container technologies;
 • Knowledge of interoperability technology (e.g. web services, REST APIs);
 • Ability to write clear and structured technical documents;
 • Ability to give technical presentations;
 • Ability to participate in multi-lingual meetings, good communication skills;
 • Capability of integration in an international/multicultural environment;
 • Rapid self-starting capability and experience in working in team.

 

Essential Skills:

 • Proven and recent coding experience in Java web application development (Java Spring, Hibernate).

Specific Expertise:

 • 13 years of IT professional experience;
 • 6 years of experience in development of information systems;
 • 6 years of experience with Java web application development (of which, at least 3 years of development experience with Java Spring and REST API development);
 • 3 years of experience in development of complex information systems;
 • 3 years of experience in frontend development using Angular or Kendo UI;
 • 2 years of experience with Agile software development (refactoring, test-driven development, user story modelling);
 • Good knowledge of Atlassian tools (Bitbucket, Jira, Confluence, Balsamiq);
 • Good knowledge of Maven;
 • Good knowledge of Jenkins;
 • Good knowledge of Docker;
 • Good knowledge of Junit;
 • Knowledge of the SCRUM development methodology is an advantage.

 

All applications will be treated in strict confidence.

 

 

Service Solution Designer

Service Solution Designer

The client: Public Power Corporation (ΔΕΗ)

Competences:

1. Ability to consult management and engineering teams with technical advice. In particular regarding:

 • IT architecture, infrastructure, cloud development, cloud infrastructure
 • Engineering, software architecture design, DevOps

2. Communication skills. Basically, the scope is described by the verbs “listen, advise, empathize, explain”. The communication involves:

 • Interpreting and corresponding to the needs of all involved parties, explaining related risks;
 • Keeping in touch with stakeholders;
 • Handling product delivery
 • Closely interacting with development teams, related enterprise/software architects, business analysts, etc;

3. Deep analytical skills and the ability to see the connections between layers of business operations.

 • Addressing the needs of the corporate strategy.
 • Understanding the specifics of the technology.
 • Understanding how different parts of the business operation are connected with each other and how business processes achieve their goals.

4. Project and resource management skills

 • Accounting for deadlines and use of given resources

5. Defining which solutions are beneficial and which are inefficient for a particular business need.

6. Understanding how to achieve such solutions and goals according to their given timeframes and available resources.

 

Profile:

 • 5+ Years on solution Designs, architectures or similar.
 • Experience on solution designs on cloud infrastructures, PaaS, SaaS, IaaS platforms.
 • Any certifications on Azure architectures will be considered a plus.
 • University Degree, M.Sc. desired. Any certifications on Solution Design or similar role will be marked accordingly.

 

Soft skills:

 • Undertake objective, critical analysis to draw accurate conclusions that recognize and manage contextual issues.
 • Creativity and critical thinking. Able to rethink service processes and assumptions.
 • Emphasize on customer experience over technology.

 

All applications will be treated in strict confidence.

Τεχνικές Πωλήσεις

Τεχνικές Πωλήσεις

Πλήρης Απασχόληση

Περιοχή: Αθήνα

Η εταιρεία: Εμπορική-τεχνική που δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών σωλήνων, εξαρτημάτων και ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης. Με παρουσία στον χώρο για πάνω από 40 χρόνια η οποία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά. Διαθέτει ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων στην Ελληνική αλλά και διεθνή αγορά.

Περιγραφή θέσης:

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων τοπικά και σε διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα πωλήσεων.  

 • Ανάπτυξη πελατολογίου σύμφωνα με τους στόχους του ομίλου
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εμπορικής στρατηγικής βάση των ετήσιων στόχων του ομίλου
 • Παρακολούθηση και έρευνα των αναγκών της αγοράς και δημιουργία επιχειρηματικών προτάσεων σχετικά με εμπορικές ευκαιρίες
 • Κατανόηση των αναγκών του υφιστάμενου πελατολογίου και διασφάλιση της κάλυψης τους
 • Δημιουργία και διατήρηση επικερδών συμπράξεων με βασικούς ενδιαφερόμενους

Απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις:

 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία στον κλάδο ακόμα και σε άλλες θέσεις.
 • Θα εκτιμηθεί εμπειρία στις B2B πωλήσεις
 • Πτυχίο με τεχνολογική ή οικονομική κατεύθυνση. Μεταπτυχιακός τίτλος σε αντίστοιχους τομείς ή τομείς Marketing/ Management θα εκτιμηθεί.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών. Πτυχίο δεύτερης γλώσσας επιθυμητό.
 • Εμπειρία σε πολύ καλά μηχανογραφημένα περιβάλλοντα με άριστη γνώση MS Office και ειδικά Advanced Excel, εμπειρία σύγχρονου περιβάλλοντος ERP – CRM (Entersoft), reporting tools και χρήση internet.
 • Κατανόση σε βάθος των μεθόδων και της ανάλυσης έρευνας αγοράς.
 • Εμπορική συνείδηση σε συνδυασμό με στρατηγική νοοτροπία.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με πάθος για σκληρή εργασία σε οργανωμένο, απαιτητικό, αναπτυσσόμενο περιβάλλον, με έμφαση στο αποτέλεσμα.

Η εταιρία παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Εργάτες Παραγωγής

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αναζητά:
Εργάτες Παραγωγής

Περιοχή απασχόλησης: Μαγούλα Αττικής

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα – Παρασκευή)
 • Κυλιομένο ωράριο

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Καλή κατανόηση της ελληνικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικό υγείας
 • Άμεση διαθεσιμότητα για εργασία

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Τεχνίτης οχημάτων

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στο χώρο των πετρελαιοειδών, αναζητά: Τεχνίτη οχημάτων

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να έχει:

 • ή άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει,
 • ή το πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων με αυτή του συνεργείου
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία 3 ετών και άνω

Ο τεχνίτης, τα στοιχεία του οποίου θα είναι στην γνωστοποίηση της άδειας λειτουργίας θα είναι υπεύθυνος για τον χώρο και θα εργάζεται ο ίδιος στο σημείο.

 

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικός μισθός αναλόγως των προσόντων
 • Σταθερή 6ήμερη εργασία

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Mechanical Install Technician

One of the world's biggest providers of machine tools, is seeking to recruit a
Mechanical Install Technician

Job Description

 • Perform mechanical install, de-install, upgrade and retrofit actions on EUV products at ASML (Veldhoven) and at the end customer.
 • Mechanically building components to complete drive laser systems in a cleanroom environment.
 • Consulting procedures and executing the install according these procedures, received from the Machine Father.
 • Installing mechanic, pneumatic and electric components according schematics, documentation and diagrams. Looking for and finding possible solutions in case of problems.
 • Reporting problems and daily progress to Machine Father.
 • Carefully de-installing the drive laser system for shipment towards the end customer.
 • Installing the system on site at the end customer, acting a machine specialist.
 • Working together with external partners at the customers location to streamline the system’s installation process.
 • Measuring and examining (partly) installed systems, using complex measuring equipment.

Ideal Candidate

 • Wiling to relocate to the Netherlands
 • Technical background (can be both electrical or mechanical)
 • Knowledge of system building
 • Knowledge of installation techniques
 • Technical understanding of driver laser systems
 • Knowledge of the English language
 • Willingness to work in shifts

Benefits

 • Competitive salary depending on background
 • Prospects for long-term cooperation
 • Paid overtime & paid shift allowance
 • 31 paid holiday days a year + Public holidays
 • Holiday allowance and travel expense
 • Support in all necessary procedures (search for housing, health insurance, language)

 

All applications are considered as strictly confidential.

Αδειούχος Ηλεκτρολόγος ΤΕ

H KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:
Αδειούχο Ηλεκτρολόγο ΤΕ (πλήρης απασχόληση)

 

Ο ρόλος αφορά τη συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων στον Ασπρόπυργο Αττικής με πλήρη απασχόληση

Ο πελάτης: εταιρία που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων κτιρίων, έργων υποδομής μεταφορών (σήραγγες, αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικά κ.α.) και έργα Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγάλης κλίμακας, έχοντας υλοποιήσει έργα σε πολλές χώρες τόσο στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Μέση Ανατολή

 

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο ηλεκτρολογίας ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο (κατ’ ελάχιστον 3 έτη)
 • Εμπειρία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και δίκτυα (μέση τάση, διανομή, ασθενή)
 • Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, ομαδικότητα, ακεραιότητα, τήρηση προθεσμιών, αναλυτικές ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση, εκτέλεση και ενημέρωση του πλάνου συντήρησης
 • Παρακολούθηση δικτύου και εξοπλισμού των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Άμεση απόκριση σε περιπτώσεις ολικής ή μερικής διακοπής ρεύματος σε μέρος ή στο σύνολο της εγκατάστασης
 • Εύρεση της ρίζας των προβλημάτων και πρόταση διορθωτικών ενεργειών
 • Διαχείριση/ Διερεύνηση βλαβών σε εξοπλισμό

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Μετακίνηση από και προς την εργασία

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.