Υπάλληλος Λογιστηρίου

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας δημοσίων έργων, αναζητά:
Υπάλληλο Λογιστηρίου

Περιοχή εργασίας: Παιανία

Προφίλ υποψηφίου:

 • Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών
 • Επιθυμητό πτυχίο από ΤΕΙ ή ΑΕΙ
 • Γνώσεις MS windows, MS office
 • Εμπειρία στο πρόγραμμα SAP
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή γνώση IFRS

Οι βασικές αρμοδιότητες θα αφορούν:

 • Καταχώριση δαπανών, εξόδων, εσόδων
 • Αρχειοθέτηση λογιστικών εγγραφών και αρχείων

Παροχές:

 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Κάρτα μετακίνησης
 • Πενθήμερη 8ωρη εργασία 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Διοικητικό Προσωπικό

Ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αναζητά:
Διοικητικό Προσωπικό

Ο ρόλος:

 • Οργανωτικές και διοικητικές αρμοδιότητες
 • Σύνταξη οικονομικών προσφορών
 • Επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες
 • Δημιουργία και έλεγχος διαδικασιών
 • Διαχείριση προθεσμιών

Απαιτήσεις

 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία καθαρισμού
 • Γνώσεις οικονομικών (παρακολούθηση και υπολογισμός κόστους και δαπανών)
 • Οργανωτικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Senior Payroll Manager

KSM HR currently seeks to employ, on behalf of its client, an experienced
Senior Payroll Manager

The client specializes in the electrical construction of large-scale commercial & industrial projects. It is the leading company in the field of electrical engineering in Greece and is currently growing internationally, with a primary focus in the United Kingdom.

The SPM, will be responsible for overseeing the payroll processes of the organization. The selected candidate will report to the Business Administrator and will also work very closely with the company’s outsourced accounting firm.

 

He/she will perform the following activities:

 KEY RESPONSIBILITES

 • Reviewing payroll data for accuracy, including processing payroll adjustments and resolving discrepancies
 • Developing new policies and procedures for payroll administration
 • Monitoring government regulations and changes in labor law which may affect payroll processes
 • Implementing new payroll systems or updating existing systems to meet business needs
 • Maintaining employee records such as tax documents and employee files
 • Preparing reports on employee compensation costs, deductions, withholdings, benefits costs, and other relevant data
 • Reviewing and approving time sheets to ensure that employees’ hours have been recorded accurately
 • Managing the payroll process including the calculation of wages, deductions, and payment of employees’ wages
 • Training employees on new payroll procedures to ensure compliance with company policies
 • Ensures accurate and timely processing of payroll updates including new hires, terminations, and changes to pay rates.
 • Represent the company responsibly & professionally in financial institutions, public sector offices, and international meetings needed to settle payroll and manpower related issues

 

DESIRED SKILLS & EXPERIENCE

 • Bachelor’s degree in Accounting, Business Administration, Human Resources, or related field required.
 • Minimum 5 years successful experience in relative corporate environment
 • Extremely proficient with payroll software and Microsoft Office Suite or related software
 • Extensive knowledge of payroll function including preparation, balancing, internal control, labor management & insurance issues
 • Full understanding of Greek tax codes & regulations related to corporate accounting
 • Maximum organizational skills and the ability to prioritize multiple competing tasks
 • Critical thinking and analytical skills needed to apply best judgment
 • Self-driven & the ability to make positive decisions on behalf of the company
 • High level of ethics, integrity and reliability, so as to handle matters confidentiality and manage sensitive data and information
 • Highly resourceful with the ability to work independently
 • Excellent command of the English language (oral & written skills)
 • Ability to perform under pressure and deliver results in a demanding and fast-paced environment

 

BENEFITS

 • Competitive salary and benefits
 • Bonuses directly dependent on performance
 • Proactive and challenging work environment

 

All applications are considered as strictly confidential.

Internal Controller

KSM HR, on behalf of its client, a group company with a strong presence in Greece, is seeking for an
Internal Controller

Requirements:

 • About three years of proven working experience as Internal Auditor or Financial Controller or Tax Advisor
 • Advanced computer skills on MS Office, accounting software and databases
 • Ability to manipulate large amounts of data and to compile detailed reports
 • Proven knowledge of auditing and tax standards and procedures, laws, rules and regulations
 • High attention to detail and excellent analytical skills
 • BS degree in Accounting or Finance
 • Exceptional accounting skills
 • Analytical thinker with strong conceptual and problem-solving skills

Main responsibilities include:

 • Determine internal audit scope and develop annual plans
 • Obtain, analyse and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc
 • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process
 • Identify the financial risk of the organization and offer recommendations to reduce risk.
 • Determine ways to cut costs and improve profitability
 • Present findings to upper management in the form of reports and presentations
 • Manage all accounting operations including Billing, A/R, A/P, GL and Counsel, Cost Accounting, Inventory Accounting and Revenue Recognition
 • Additional controller duties as necessary
 • Perform and control the full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations
 • Determine internal audit scope and develop annual plans
 • Obtain, analyse and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc
 • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process
 • Act as an objective source of independent advice to ensure validity, legality and goal achievement

Benefits:

 • Attractive salary
 • Career development and opportunities within the group
 • Ability to work in a fast-growing and challenging Group
 • Permanent cooperation

 

All applications are considered as strictly confidential.

Chief Financial Officer

KSM HR on behalf of its client, a B2B touristic agency with strong global presence, is seeking for a
CFO – Chief Financial Officer
with a demonstrated experience in Tourism industry

Requirements:

 • Skilled in Budgeting, Business Planning, Risk Management, Corporate Finance, and Managerial Finance.
 • Successful track record of more than 10 years professional and managerial experience, combined with key tangible accomplishments.
 • Passionate about aligning Finance activities to business needs and ensuring compliance in all areas of Finance operation.

Main responsibilities:

 • Preparing Company’ s Financial Statements
 • Preparing and monitoring Company’s budget
 • Ensuring Company’s Tax, Social Security and Corporate Law Compliance
 • Accounting & Control Management (customers, vendors, treasury)
 • Reporting to the General Assembly of the Shareholders
 • Auditing internal procedures
 • P & L and Balance Sheet Reporting
 • Ensuring the effective cooperation with Financial Institutions
 • Strategic Business Planning
 • Developing plans for growth to increase company profit while also reducing expenditure
 • Creating statistics
 • Assisting the Chief Executive Officer (CEO) to develop financial plans

Tasks for use:

 • Communication and leadership skills
 • Excellent problem-solving and time management skills
 • Excellent organization and methodology
 • Analytical skills

Additional Skills:

 • MS Office (Very Good Command of Excel, Word, Access, PowerPoint)
 • SAP, Epsilonnet Business Payroll
 • Fluent verbal and written Greek and English are essential

Job Location: Crete (Heraklion)

All applications are considered as strictly confidential.

Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, όμιλο εταιριών, αναζητά
Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος

Αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού και παρακολούθηση της πορείας του, διενέργεια προβλέψεων (Budgeting, forecasting)
 • Επίβλεψη των εργασιών του λογιστηρίου και των οικονομικών υπηρεσιών
 • Δημιουργία αναφορών προς τη Διοίκηση
 • Επίβλεψη σύνταξης των περιοδικών και οικονομικών καταστάσεων
 • Παρακολούθηση ταμειακών ροών (Cash flow)
 • Επίβλεψη του πληροφοριακού συστήματος οικονομικών και βελτίωση του
 • Εκπροσώπηση του οργανισμού σε συναντήσεις και επικοινωνίες με στελέχη τραπεζών, επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Εντοπισμός ευκαιριών για επέκταση της κερδοφορίας, και αναζήτηση χρηματοδοτήσεων με τις βέλτιστες συνθήκες για τον οργανισμό
 • Ανάλυση και βελτίωση διαδικασιών (as is/ to be)

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής/ Λογιστικής/ Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ή συναφούς κλάδου
 • Επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 4 ετών, ή σε financial manager και συναφείς ρόλους ιδανικά σε εμπορικές εταιρίες
 • Πολύ καλή γνώση MS office, ERP , CRM
 • Εξαιρετικές γνώσεις οικονομικής ανάλυσης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών σε εμπορικές και παραγωγικές δραστηριότητες
 • Αναλυτική σκέψη, πρωτοβουλία
 • Επιχειρηματική ηθική και φιλοδοξία

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλειας ζωής και υγείας
 • Επιπλέον benefits (Bonus, spot recognitions κλπ)
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο όμιλο με παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Συνεχή προσωπική εργασιακή εκπαίδευση
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Λογιστής/τρια (acaa29921)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας παροχής οικονομικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, αναζητά
Λογιστή/τρια

Τόπος εργασίας: Αμπελόκηποι Αττικής

Στις αρμοδιότητες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Καταχωρήσεις παραστατικών, συμφωνία τραπεζών και υπολοίπων
 • Εγγραφές γενικής λογιστικής, καταχωρήσεις συμφωνητικών
 • Σύνταξη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, ΜΥΦ, φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων
 • Παρακολούθηση φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων και συνεχής ενημέρωση για τυχόν αλλαγές
 • Επικοινωνία με τους πελάτες

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο τουλάχιστον 3 ετών
 • Γνώση του προγράμματος Epsilon, πολύ καλή γνώση MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Επαγγελματισμός και εχεμύθεια, έμφαση στη λεπτομέρεια

Παρέχεται:

 • Πενθήμερη οχτάωρη απασχόληση
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Ευχάριστο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.