Οδηγούς Βυτιοφόρου (ADR)

H KSM Human Resources για λογαριασμό πελάτη της που δραστηριοποιείται στον χώρο τον πετρελαιοειδών αναζητά για άμεση πρόσληψη
Οδηγούς Βυτιοφόρου (ADR)

Ο πελάτης:  Όμιλος πετρελαιοειδών 

Ο ρόλος: Διανομή πετρελαίου θέρμανσης.

Προφίλ υποψηφίων:

 • Επαγγελματικό δίπλωμα Ε’ κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό ADR (πιστοποιητικό μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων) σε ισχύ
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ ικανοποιητικό μισθό 
 • Πενθήμερη εργασία
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυναμικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Οδηγοί Βυτιοφόρου (ADR) – Αθήνα και Θεσσαλονίκη

KSM Human Resources, για λογαριασμό πελάτη της, που δραστηριοποιείται στον χώρο τον πετρελαιοειδών, αναζητά για άμεση πρόσληψη

Οδηγούς Βυτιοφόρου (ADR)

Ο πελάτης:

Γραφεία θέρμανσης ομίλου πετρελαιοειδών στην περιοχή Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Ο ρόλος:

Διανομή πετρελαίου θέρμανσης.

Προφίλ υποψηφίων:

 • Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό ADR (πιστοποιητικό μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων) σε ισχύ
 • Ψηφιακό ταχογράφο

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πολύ ικανοποιητικό μισθό και bonus
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυναμικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.