Υπάλληλος Λογιστηρίου

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας δημοσίων έργων, αναζητά:
Υπάλληλο Λογιστηρίου

Περιοχή εργασίας: Παιανία

Προφίλ υποψηφίου:

 • Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών
 • Επιθυμητό πτυχίο από ΤΕΙ ή ΑΕΙ
 • Γνώσεις MS windows, MS office
 • Εμπειρία στο πρόγραμμα SAP
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή γνώση IFRS

Οι βασικές αρμοδιότητες θα αφορούν:

 • Καταχώριση δαπανών, εξόδων, εσόδων
 • Αρχειοθέτηση λογιστικών εγγραφών και αρχείων

Παροχές:

 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Κάρτα μετακίνησης
 • Πενθήμερη 8ωρη εργασία 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Junior Βοηθός Λογιστής

Ο πελάτης μας, εταιρεία με παρουσία άνω των 30 ετών στον χώρο των διαγνωστικών μεθόδων και εργαστηριακού εξοπλισμού (in-vitro διαγνωστική & ασφάλεια τροφίμων), αναζητά:
Junior Βοηθό Λογιστή

Αρμοδιότητες

 • Έλεγχος συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών
 • Καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών, έκδοση τιμολογίων
 • Τήρηση και έλεγχος αρχείων
 • Αρχειοθετήσεις εγγράφων
 • Υποστήριξη σε λοιπές εργασίες του λογιστηρίου

Προφίλ υποψηφίων

 • Πτυχίο Λογιστικής ή Oικονομικών
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άνεση στη χρήση υπολογιστή (MS Office, ιδίως excel)
 • Ευγενικός χαρακτήρας με ομαδικό πνεύμα και προσοχή

Παρέχονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Εκπαίδευση στο αντικείμενο
 • Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Περιοχή απασχόλησης : Κερατσίνι

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Λογιστής/τρια

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου οργανισμού που δραστηριοποιείται στο χώρο των επενδύσεων, αναζητά
Λογιστή/τρια

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Καταχωρίσεις παραστατικών, συμφωνητικών κλπ.
 • Έκδοση και έλεγχος μισθοδοσίας
 • Υποβολή Α.Π.Δ.

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ λογιστικής
 • Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο τουλάχιστον 3 ετών
 • Γνώση του προγράμματος Epsilon
 • Εμπειρία με προγράμματα ERP (entersoft)
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Επαγγελματισμός και εχεμύθεια, έμφαση στη λεπτομέρεια

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Βοηθός Λογιστή

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ανερχόμενου ομίλου που δραστηριοποιείται στον μεσιτικό κλάδο και στις επενδύσεις, αναζητά:
Βοηθό Λογιστή

Προφίλ:

 • Πτυχίο Λογιστικής ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών
 • Πολύ καλό επίπεδο Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και λογιστικών / εμπορικών προγραμμάτων
 • Μεθοδική σκέψη, οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Διάθεση για εξέλιξη, συνεχή αναζήτηση και επικαιροποίηση των γνώσεων
 • Έμφαση στην λεπτομέρεια

Καθήκοντα:

 • Συμφωνίες Λογαριασμών και τραπεζικών εγγραφών
 • Διαχείριση και επίβλεψη των καθημερινών πράξεων του λογιστικού τμήματος
 • Καταχωρήσεις παραστατικών, πληρωμές-εισπράξεις, αγορές, έξοδα
 • Παρακολούθηση καρτελών
 • Μηνιαίες φορολογικές υποχρεώσεις

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικός μισθός ανάλογος των προσόντων
 • Πλήρης απασχόληση
 • Εργασία σε ταχύτατα αναπτυσσόμενο όμιλο με δυνατότητες εξέλιξης
 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Λογιστής

Λογιστής

Η εταιρεία: Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού

 

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Καταχωρήσεις παραστατικών της εταιρείας
 • Έλεγχος υπολοίπων καρτελών πελατών και προμηθευτών
 • Σύνταξη ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπά έντυπα φορολογικών δηλώσεων
 • Έλεγχος συμφωνίας εμπορικού με την γενική λογιστική
 • Συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση όπου απαιτείται
 • Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού

 

Προφίλ Υποψήφιου/ας:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση (σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και σε ανώνυμες εταιρείες)
 • Εμπειρία τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας
 • Επιθυμητή η γνώση λογισμικού ENTERSOFT
 • Επιθυμητή η γνώση λογισμικού SCAN
 • Οργανωτικές δεξιότητες και προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Συνεργατικότητα, διάθεση συνεργασίας με την ομάδα του λογιστηρίου και των λοιπών τμημάτων
 • Παρακολούθηση αλλαγών νομοθεσίας κλπ που άπτονται λογιστικών, φορολογικών θεμάτων και έγκαιρη ενημέρωση και υποστήριξη του τμήματος
 • Διάθεση εξέλιξης

 

Παροχές Εταιρείας:

 • Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας σε ηγέτιδα εταιρεία του χώρου
 • Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα ενδιαφέροντος
 • Ιδιωτική Ομαδική Ασφάλιση

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Βοηθός Λογιστή (fixed term 4 months contract)

H KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, για συνεργασία ορισμένου χρόνου:
Βοηθό Λογιστή (fixed term 4 months contract)

Η εταιρεία: Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων  της χώρας.

Περιοχή Απασχόλησης:  Άγιος Στέφανος

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Καταχωρήσεις τιμολογίων και παραστατικών
 • Καταχωρήσεις πληρωμές-εισπράξεις, αγορές
 • Έξοδα, μηνιαίες φορολογικές υποχρεώσεις

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία ιδανικά 3 ετών σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Γνώση σε καταχωρήσεις SAP θα εκτιμηθεί θετικά
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής, Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ή συναφούς κλάδου
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δυνατότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Βοηθός Λογιστή (pac151021)

Η KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της
«Βοηθό Λογιστή»

Ο πελάτης: καταξιωμένη λογιστική εταιρία που παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με στόχο την προσφορά των καλύτερων συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ο ρόλος περιλαμβάνει  την πλήρη φορολογική, λογιστική και εργατική παρακολούθηση εταιρειών με βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας

Αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση κι έλεγχος παραστατικών
 • Παρακολούθηση υπολοίπων, τραπεζικών κινήσεων και καρτελών πελατών – προμηθευτών
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση λογιστικού κυκλώματος με τήρηση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων
 • Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων φορολογικών υποχρεώσεων
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας

Απαιτήσεις θέσης:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)
 • 3 ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο
 • Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office, Internet
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση γερμανικών
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια, εχεμύθεια
 • Γνώση των προγραμμάτων της Epsilon Net και προαιρετικά του Pylon ERP και / ή του Entersoft.
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Παρέχονται:

 • Πενθήμερη πλήρης απασχόληση
 • Άριστες συνθήκες σε ένα σύγχρονο και δομημένο περιβάλλον εργασίας
 • Μισθός αναλόγως προσόντων

Περιοχή απασχόλησης: Παλλήνη Αττικής

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Λογιστής/τρια (acaa29921)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας παροχής οικονομικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, αναζητά
Λογιστή/τρια

Τόπος εργασίας: Αμπελόκηποι Αττικής

Στις αρμοδιότητες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Καταχωρήσεις παραστατικών, συμφωνία τραπεζών και υπολοίπων
 • Εγγραφές γενικής λογιστικής, καταχωρήσεις συμφωνητικών
 • Σύνταξη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, ΜΥΦ, φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων
 • Παρακολούθηση φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων και συνεχής ενημέρωση για τυχόν αλλαγές
 • Επικοινωνία με τους πελάτες

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο τουλάχιστον 3 ετών
 • Γνώση του προγράμματος Epsilon, πολύ καλή γνώση MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Επαγγελματισμός και εχεμύθεια, έμφαση στη λεπτομέρεια

Παρέχεται:

 • Πενθήμερη οχτάωρη απασχόληση
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Ευχάριστο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Βοηθός Λογιστή (aa1721)

H KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,
Βοηθό Λογιστή

Η θέση αφορά κάλυψη άδειας εγκυμοσύνης. Διάρκεια ένα (1) έτος με πιθανότητα επέκτασης συμβολαίου.

Η εταιρεία: Μία από τις μεγαλύτερες αλλαντοβιομηχανίες της χώρας.

Περιοχή Απασχόλησης:  Άγιος Στέφανος

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Καταχωρήσεις τιμολογίων και παραστατικών
 • Καταχωρήσεις πληρωμές-εισπράξεις, αγορές
 • Έξοδα, μηνιαίες φορολογικές υποχρεώσεις

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία ιδανικά 3 ετών σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία σε καταχωρήσεις SAP
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής, Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ή συναφούς κλάδου
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δυνατότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:
Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Η εταιρεία:

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εταιρείες εμπορίας και επεξεργασίας κρέατος στην Ελλάδα.

Καθήκοντα:

Ο ρόλος αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας. Ορισμένα από τα καθήκοντα:

 • Εποπτεία της ορθότητας των προς καταχώρηση λογιστικών στοιχείων της Εμπορικής Διαχείρισης και της Γενικής Λογιστικής
 • Τήρηση και εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου
 • Συντονισμός και έλεγχος της ομάδας του λογιστηρίου
 • Λογιστική διαχείριση εισαγωγών
 • Διαχείριση κόστους παραγωγής
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστά­σεων και ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνι­κά Λογιστικά Πρότυπα
 • Mηνιαίο και ετήσιο reporting

Προφίλ:

 • Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής / Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνσης
 • Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και Λογιστικών φύλλων
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP, γνώση του συστήματος ENTERSOFT θα θεωρηθεί πλεονέκτημα  
 • Γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Πάρα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας ιατρικών δερματολογικών υπηρεσιών, με τρία παραρτήματα στην Αθήνα και σε συνεχή ανάπτυξη, αναζητά έναν/μία
Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Περιγραφή:

 • Διαχείριση και επίβλεψη των καθημερινών πράξεων του λογιστικού τμήματος
 • Προετοιμασία και υποβολή ΦΠΑ
 • Υποβολή και απόδοση ΦΜΥ
 • Υποβολές ΑΠΔ
 • Καθημερινή συνεργασία με τον οικονομικό σύμβουλο της εταιρείας

Προφίλ:

 • Άδεια λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στη Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Γνώση λογισμικού Data Communication
 • Άριστη χρήση MS Office
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια και ακρίβεια

Προσφέρονται:

 • Αποδοχές ανάλογες της προϋπηρεσίας κάθε υποψηφίου
 • Εργασία σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία με δυνατό brand name

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Λογιστής A’ Τάξης

H KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής εταιρίας στα Νότια προάστια, αναζητά:
Λογιστή A’ Τάξης

Ο πελάτης: Εταιρία επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και σταθερή ηγετική παρουσία στον κλάδο

Καθήκοντα:

 • Συμφωνίες Λογαριασμών και τραπεζικών εγγραφών
 • Προετοιμασία και υποβολή ΦΠΑ
 • Προετοιμασία ισολογισμών και ετήσιων φορολογικών δηλώσεων Νομικών και Φυσικών Προσώπων

Προφίλ:

 • Πτυχίο Λογιστικής ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών
 • Καλό επίπεδο Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) και λογιστικών / εμπορικών προγραμμάτων ιδανικά ENTERSOFT
 • Μεθοδική σκέψη, οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικές απολαβές
 • Πλήρη απασχόληση
 • Εξαιρετικά σταθερό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.