Εργοδηγοί για το Εργοστάσιο (Τμήμα Συσκευασίας)

Η KSM, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης βιομηχανίας τροφίμων αναζητά
Εργοδηγούς για το Εργοστάσιο (Τμήμα Συσκευασίας)

 

Περιοχή εργασίας: Άγιος Στέφανος, Αττικής

 • Ο ρόλος φροντίζει ώστε τα μηχανήματα να είναι σε καλή κατάσταση και για την ομαλή ροή της διαδικασίας συσκευασίας
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε συσκευαστικές μηχανές σε εργοστάσιο (ιδανικά σε τρόφιμα)
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο τεχνολογίας τροφίμων θα εκτιμηθεί θετικά)
 • Μεταφορά από & προς την εργασία: Παρέχεται εταιρικό πούλμαν
 • Δυνατότητα για εργασία σε βάρδιες
 • Άμεση διαθεσιμότητα

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Ανειδίκευτοι Εργάτες Χωματουργικών Εργασιών (Κρήτη)

Ο πελάτης μας, εταιρεία που εξειδικεύεται στην εγκατάσταση σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων με παρουσία σε Ελλάδα, Γερμανία, Ρουμανία, Ολλανδία και Νορβηγία, αναζητά:
Ανειδίκευτους Εργάτες Χωματουργικών Εργασιών (Κρήτη)

Τόπος εργασίας: Κρήτη  

Βασικές Αρμοδιότητες θέσης:

 • Τοποθέτηση μέτρων ασφαλείας
 • Εκσκαφή – επίχωση τάφρων χειρωνακτικά (φτυάρι -γκασμά), συμπύκνωση εδάφους με ειδικό μηχάνημα, τοποθέτηση σωλήνων, και την αποκατάσταση του σκάμματος
 • Μεταφορά υλικών και εργαλείων
 • Αποκατάσταση εδάφους (πεζοδρομίου ή δρόμου) – (τοποθέτηση κυβόλιθων ή αποκατάσταση με ασφαλτικό)
 • Χειρισμός ειδικού μηχανήματος για υπόγεια όδευση σωλήνα

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Μπόνους Παραγωγικότητας
 • Ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Εργάτες όλων των ειδικοτήτων

Η KSM αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, της μεγαλύτερης αλλαντοβιομηχανίας,
Εργάτες όλων των ειδικοτήτων

 • Περιοχή εργασίας: Άγιος Στέφανος, Αττικής
 • Μεταφορά από & προς την εργασία: Παρέχεται εταιρικό πούλμαν
 • Θέσεις: Παραγωγή, Αποθήκη, Συσκευαστήριο
 • Βάρδιες: 06:20-14:50 και 14:45-23:15
 • Γνώση ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο συνεννόησης
 • Άμεση διαθεσιμότητα

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Εργάτες Παραγωγής

Η KSM HR, για λογαριασμό μεγάλης αρτοβιομηχανίας με δυναμική παρουσία στον ελληνικό χώρο, αναζητά: Εργάτες Παραγωγής

Τόπος εργασίας: Κορωπί

Ωράριο: Κυλιόμενο – βάρδιες

Κύρια καθήκοντα:

 • Χειρισμός μηχανημάτων παραγωγής προκειμένου το παραγόμενο προϊόν να πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας
 • Προετοιμασία και λειτουργία μηχανής
 • Επίβλεψη ομαλής λειτουργίας της γραμμής: προθέρμανση, λάδωμα, υλικά συσκευασίας, ρυθμίσεις
 • Έλεγχος και καταγραφή α’ υλών
 • Πραγματοποίηση απαραίτητων ελέγχων κατά τον χειρισμό: θερμοκρασίες, πιέσεις, ρεολογικοί και μακροσκοπικοί έλεγχοι
 • Μετατροπές των γραμμών για την αλλαγή του προϊόντος, υπό την επίβλεψη του Προϊστάμενου Βάρδιας Παραγωγής
 • Καθαρισμός και συντήρηση μηχανών

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου/Απόφοιτος Σχολής Αρτοποιίας (ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων ή μηχανολογίας επιθυμητό)
 • Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε εταιρεία τροφίμων
 • Γνώση Αγγλικών (Επιθυμητή)
 • Καλή Μηχανολογική Αντίληψη
 • Πρακτική γνώση λειτουργίας των μηχανημάτων παραγωγής
 • Εκπαίδευση στις διαδικασίες και στα μέτρα Υγιεινή και Ασφάλειας
 • Εκπαίδευση στην Ασφάλεια τροφίμων και παρακολούθηση σημείων ελέγχου

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Εργάτες Συσκευασίας

Η KSM HR, για λογαριασμό μεγάλης αρτοβιομηχανίας με δυναμική παρουσία στον ελληνικό χώρο, αναζητά: Εργάτες Συσκευασίας

Τόπος εργασίας: Κορωπί

Ωράριο: Κυλιόμενο – βάρδιες

Κύρια καθήκοντα:

 • Χειρισμός μηχανημάτων συσκευασίας προκειμένου το παραγόμενο προϊόν να πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας
 • Προετοιμασία και σωστή τοποθέτηση της σακουλιέρας
 • Διατήρηση καθαριότητας χώρου
 • Έλεγχος ημερομηνίας και ιχνηλασιμότητας
 • Έλεγχος προϊόντων
 • Καθαρισμός και συντήρηση μηχανών

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική παραγωγή
 • Βασική γνώση Αγγλικών
 • Παρατηρητικότητα, ακρίβεια και ταχύτητα
 • Αντίληψη και επικοινωνία
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Χειριστές Χωματουργικών Μηχανημάτων

Ο πελάτης μας, εταιρεία που εξειδικεύεται στην εγκατάσταση σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων με παρουσία σε Ελλάδα, Γερμανία, Ρουμανία, Ολλανδία και Νορβηγία, αναζητά:
Χειριστές Χωματουργικών Μηχανημάτων

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Άδεια χειριστή χωματουργικών μηχανήματων (όλη την 1η κατηγορία)
 • Απαραίτητη η γνώση χειρισμού bobcat
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εργοτάξιο
 • Ενεργό δίπλωμα οδήγησης
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και λειτουργίας σε ομάδα
 • Οργάνωση, μεθοδικότητα, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή θέσης:

 • Χειρισμός χωματουργικών μηχανήματων (τροχό, κουβά)
 • Διαχείριση προσωπικού με βασικό αντικείμενο την κατασκευή υποδομών δικτύων σταθερής τηλεφωνίας (FTTH, FTTB)
 • Συντήρηση μηχανημάτων

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μπόνους παραγωγικότητας και επιπλέον παροχές)
 • Ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Εργάτες χωματουργικών εργασιών

Ο πελάτης μας, εταιρεία που εξειδικεύεται στην εγκατάσταση σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων με παρουσία σε Ελλάδα, Γερμανία, Ρουμανία, Ολλανδία και Νορβηγία, αναζητά:
Εργάτες Χωματουργικών Εργασιών

Τόπος εργασίας: Αττική

Βασικές Αρμοδιότητες θέσης:

 • Κατασκευή υποδομών δικτύων σταθερής τηλεφωνίας (FTTH, FTTB)
 • Τοποθέτηση μέτρων ασφαλείας
 • Εκσκαφή – επίχωση τάφρων χειρωνακτικά (φτυάρι -γκασμά), συμπύκνωση εδάφους με ειδικό μηχάνημα, τοποθέτηση σωλήνων, και την αποκατάσταση του σκάμματος
 • Μεταφορά υλικών και εργαλείων
 • Αποκατάσταση εδάφους (πεζοδρομίου ή δρόμου) – (τοποθέτηση κυβόλιθων ή αποκατάσταση με ασφαλτικό)
 • Χειρισμός ειδικού μηχανήματος για υπόγεια όδευση σωλήνα

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε εργοτάξιο
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και λειτουργίας σε ομάδα
 • Οργάνωση, μεθοδικότητα, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Μπόνους Παραγωγικότητας
 • Ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Καθαριστής

Η KSM, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής αλλαντοβιομηχανίας:
Καθαριστή

 • Τόπος εργασίας: Άγιος Στέφανος, Αττικής
 • Μετακίνηση: Με εταιρικό πούλμαν
 • Η θέση αφορά αποκλειστικά σε βραδινή βάρδια 21:45-06:15
 • Απαιτείται καλή φυσική κατάσταση
 • Βασική αρμοδιότητα: Καθαρισμός του χώρου παραγωγής των αλλαντικών

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Εργάτες Παραγωγής

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αναζητά:
Εργάτες Παραγωγής

Περιοχή απασχόλησης: Μαγούλα Αττικής

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα – Παρασκευή)
 • Κυλιομένο ωράριο

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Καλή κατανόηση της ελληνικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικό υγείας
 • Άμεση διαθεσιμότητα για εργασία

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Εργάτες Παραγωγής – Περιστέρι

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της που δραστηριοποιείται στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων, αναζητά
Εργάτες Παραγωγής

Τόπος απασχόλησης: Περιστέρι Αττικής

 • Πλήρης απασχόληση
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα – Παρασκευή)
 • Πρωινό ωράριο (06.00 – 14.00)

Ο ρόλος απαιτεί:

 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Πολύ καλή κατανόηση της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
 • Πιστοποιητικό υγείας
 • Άμεση διαθεσιμότητα για εργασία

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Εργάτριες / Εργάτες

H KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής στον Ασπρόπυργο, αναζητά για άμεση πρόσληψη
Εργάτριες

Η θέση αφορά σε:

Διαδικασίες επεξεργασίας υλικών και συσκευασία προϊόντων.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Συνέπεια & υπευθυνότητα
 • Εργατικότητα & προθυμία
 • Κατανόηση της ελληνικής γλώσσας

Προσφέρονται:

 • Πενθήμερη εργασία
 • Σταθερό ωράριο
 • Ασφαλιστική κάλυψη

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Προσωπικό Φύλαξης

Η KSM αναζητά για λογαριασμό δημοσίου οργανισμού,
Προσωπικό Φύλαξης το οποίο θα στελεχώσει το Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας (ΚΕΑ)

Τόπος Εργασίας: Εγκαταστάσεις εντός Αττικής

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία ορθής έναρξης και λήξης ωραρίου του προσωπικού βάσει δηλωθέντων προγραμμάτων
 • Λήψη εικόνας μέσω των συστημάτων ασφαλείας από συγκεκριμένα σημεία
 • Λήψη αναφορών ενεργοποίησης συστημάτων ασφαλείας κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες
 • Έλεγχο της ορθής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας

Προφίλ:

 • Κάτοχοι Άδειας Εργασίας Προσωπικού (ΙΕΠΥΑ ΤΥΠΟΥ Α), τουλάχιστον 2 ετών (παρακαλούμε να επισυναφθεί στην αίτηση σας)
 • Απόφοιτοι Β’θμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη χρήση Η/Υ

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Καμαριέρα

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ξενοδοχείου τριών αστέρων (3*) στο κέντρο της Αθήνας αναζητά Καμαριέρα

Η θέση αφορά μόνιμη απασχόληση

Τόπος Εργασίας: Αθήνα (κέντρο Αθηνών, πλησίον στάση Μετρό)

Αρμοδιότητες:

 • Καθαριότητα και τακτοποίηση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου
 • Εξασφάλιση της πληρότητας του δωματίου με τα απαραίτητα αναλώσιμα
 • Έλεγχος της σωστής κατάστασης των δωματίων και ενημέρωση των αρμοδίων για τυχόν βλάβες ή ζημιές
 • Στήσιμο πρωινού μπουφέ
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Ευγένεια και εντιμότητα
 • Προηγούμενη εμπειρία ως Καμαριέρα
 • Διακριτικότητα εχεμύθεια και επαγγελματική συμπεριφορά
 • Καλή φυσική κατάσταση

Παρέχεται:

 • Μόνιμη, πλήρης απασχόληση σε πρωινή βάρδια
 • Περιοχή απασχόλησης πολύ εύκολα προσβάσιμη
 • Οικογενειακό, ευχάριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικές απολαβές

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Εργάτες Εγκατάστασης Οπτικών Ινών

Η KSM Human Resources, αναζητά για λογαριασμό εταιρείας εγκατάστασης και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, Εργάτες εγκατάστασης οπτικών ινών.

Η εταιρεία αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη τηλεπικοινωνιακών υποδομών με κύκλο εργασιών το 2019 πάνω από 1 δις ευρώ.

Τόπος Εργασίας: Γερμανία

Ο ρόλος:

Αφορά στην προετοιμασία του εδάφους, των εργαλείων και των υλικών που θα χρειαστούν για την εκτέλεση του έργου. Πρόκειται για χειρωνακτική εργασία και οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή σωματική κατάσταση και να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες ασφαλείας.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Εργασίες εκσκαφής σε δρόμους και πεζοδρόμια
 • Εξομάλυνση επιφανειών και δημιουργία κόμβων
 • Δημιουργία μειγμάτων, κονιαμάτων και επιχρισμάτων
 • Φροντίδα και συντήρηση των μηχανημάτων εγκατάστασης

 Προφίλ:

 • Δυνατότητα άμεσης μετεγκατάστασης στην Γερμανία (Τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη)
 • Προηγούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί
 • Ευρωπαϊκό διαβατήριο ή δυνατότητα εργασίας στην ΕΕ
 • Γνώση βασικών Αγγλικών
 • Γνώση Γερμανικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Γνώση χειρισμού σκαπτικών / περονοφόρων οχημάτων

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ υψηλές αποδοχές με επιπλέον πληρωμένη άδεια
 • Συνεχή εκπαίδευση σε Ελλάδα και Γερμανία
 • Δυνατότητα εξέλιξης και ανάπτυξης εντός του ομίλου
 • Εργασία πλήρους απασχόλησης με συμβόλαιο αορίστου χρόνου
 • Πλήρως εξοπλισμένο διαμέρισμα για την παραμονή σας
 • Αεροπορικά εισιτήρια

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των υποψηφίων που διαμένουν εκτός Αθηνών (είτε σε άλλη πόλη της Ελλάδας είτε στο εξωτερικό) καλύπτονται πλήρως από την εταιρεία για την περίοδο της εκπαίδευσης στα κεντρικά της εταιρείας στην Αθήνα.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Πλύντης (Ηράκλειο Κρήτης)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

H KSM Human Resources για λογαριασμό πελάτη αναζητά

«Πλύντη»

 

Ο πελάτης: Εταιρικό πρατήριο υγρών καυσίμων  στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης

 

O κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Όρεξη για δουλειά και άμεση διαθεσιμότητα
 • Ευγενικό χαρακτήρα
 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Προσφέρεται:

 • Σταθερός μισθός και bonus επίτευξης στόχων
 • Προοπτικές εξέλιξης σε θέση υπευθύνου
 • Εκπαίδευση πάνω στα προϊόντα του πρατηρίου

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

[/vc_column_text][mk_button corner_style=”rounded” size=”large” url=”https://www.ksmhr.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BF%CF%85/?job=Πλύντης (Ηράκλειο Κρήτης)” align=”center” bg_color=”#30a0e7″]Αποστολή βιογραφικού[/mk_button][/vc_column][/vc_row]