Υπάλληλος Τιμολόγησης

H KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής εταιρίας, αναζητά
Υπάλληλο Τιμολόγησης

Ο πελάτης: Εταιρία επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και σταθερή ηγετική παρουσία στον κλάδο

Αρμοδιότητες:

 • Έκδοση τιμολογίων
 • Λήψη και καταχώριση παραγγελιών
 • Επικοινωνία με πελάτες για διευθέτηση θεμάτων τιμολόγησης

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ (MS Office, excel)
 • Γνώση ERP, ιδανικά Entersoft
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παρέχονται:

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Περιοχή απασχόλησης: Αργυρούπολη Αττικής

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Διοικητικός Υπάλληλος Αποθήκης / Διακίνησης

Η KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,
Διοικητικό Υπάλληλο Αποθήκης / Διακίνησης

Τόπος εργασίας: Παλλήνη

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

 • Έκδοση και καταχώρηση παραστατικών διακίνησης
 • Εκτέλεση παραγγελιών και διασφάλιση της  έγκαιρης διεκπεραίωσης τους
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων αποθήκης και διαθεσιμότητας κωδικών

Προφίλ:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Softone
 • Άριστη χρήση Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Διάθεση για εργασία και εξέλιξη
Παρέχονται: 
 
 • Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας και ανέλιξη των εργαζομένων της
 • Προοπτικές μακροχρόνιας και σταθερής συνεργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Βοηθός Λογιστή (aa1721)

H KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,
Βοηθό Λογιστή

Η θέση αφορά κάλυψη άδειας εγκυμοσύνης. Διάρκεια ένα (1) έτος με πιθανότητα επέκτασης συμβολαίου.

Η εταιρεία: Μία από τις μεγαλύτερες αλλαντοβιομηχανίες της χώρας.

Περιοχή Απασχόλησης:  Άγιος Στέφανος

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Καταχωρήσεις τιμολογίων και παραστατικών
 • Καταχωρήσεις πληρωμές-εισπράξεις, αγορές
 • Έξοδα, μηνιαίες φορολογικές υποχρεώσεις

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία ιδανικά 3 ετών σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία σε καταχωρήσεις SAP
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής, Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ή συναφούς κλάδου
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δυνατότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Back Office_Sales Support

Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία ασημένιων ειδών, με εξαγωγές σε 35 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, αναζητά
"Υπάλληλο Sales Support"  

 

Ο ρόλος αναφέρεται στον Υπεύθυνο Ανάπτυξης Δικτύου της εταιρείας.

Καθήκοντα:

 • Καταγραφή ραντεβού της ομάδας πωλήσεων και συντονισμός αυτών
 • Follow up τηλέφωνα σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες
 •  Αναζήτηση online πιθανών σημείων ενδιαφέροντος σε Ελλάδα και εξωτερικό, επικοινωνία για ενημέρωση και προγραμματισμός ραντεβού αυτών με την ομάδα πωλήσεων

Λοιπές βοηθητικές εργασίας του τμήματος πωλήσεων

Προφίλ:

 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ταχύτητα, προσοχή στη λεπτομέρειες
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί

Παρέχεται:

 • Πολύ ικανοποιητικός μισθός αναλόγως προσόντων
 •  Άριστο περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.