Γραφίστας παραγωγής- Σελιδοποιός

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
Γραφίστα παραγωγής- Σελιδοποιό

Αρμοδιότητες

 • Σελιδοποίηση περιοδικών μέχρι ready to print επίπεδο και upload στην εκτυπωτική επιχείρηση
 • Διαμόρφωση και σελιδοποίηση βάσει συγκεκριμένων οδηγιών και τεχνικών λεπτομερειών
 • Επιμέλεια και ευθύνη για την τελική τεχνική ορθότητα των κειμένων που τοποθετεί σε κάθε σελίδα
 • Έλεγχος του τελικού αποτελέσματος πριν την εκτύπωση για διασφάλιση αποφυγής λαθών και εξασφάλισης αρτιότητας

Προφίλ

 • Άριστη γνώση και ευχέρεια στη χρήση γραφιστικών προγραμμάτων σε περιβάλλον MAC (Adobe In Design, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, word)
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ /ΙΕΚ ή ισότιμης σχολής γραφιστικής / art design
 • Καλή γνώση και χρήση του excel σε περιβάλλον MAC
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη ορθογραφία και συλλαβισμός
 • Υψηλή συγκέντρωση στην εργασία και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Συνεργασία, αντίληψη, ταχύτητα, διαχείριση χρόνου

Παρέχονται

 • Πρωινό σταθερό ωράριο εργασίας (Δευτέρα – Παρασκευή) 08:00 – 16:00
 • Εκπαίδευση στις ιδιαιτερότητες της θέσης
 • Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Περιοχή απασχόλησης: Χαλάνδρι Αττικής

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Java Application Architect

Java Application Architect

Location: Brussels

 

The following services will be provided:

 • Architecture and design of information systems;
 • Review of the architecture of existing systems;
 • Design and development of architectural components and building blocks;
 • Analysis of the integration of different information systems;
 • Coordination of the implementation of the technical architecture;
 • Production of software architecture documents;
 • Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users;
 • Design of application data models;
 • Design of application workflow models;
 • Design of application APIs using suitable frameworks (REST, Swagger);
 • Design and development of software components and building blocks using suitable back-end components and frameworks (Java Spring, JPA);
 • Design and implementation of application integration with corporate IAM services for authentication and authorization purposes;
 • Delivery through a CI/CD pipeline.

 

Knowledge and Skills:

 • Good knowledge of Enterprise Architecture;
 • Good knowledge of Java application servers, in particular Oracle WebLogic;
 • Good knowledge of Relational DBMS, in particular Oracle DB;
 • Good knowledge of web application design, in particular Java back-end components and frameworks (Java Spring);
 • Good knowledge of modelling methods and notations (UML);
 • Good knowledge of SQL;
 • Good knowledge of CI/CD applications and container technologies;
 • Knowledge of interoperability technology (e.g. web services, REST APIs);
 • Ability to write clear and structured technical documents;
 • Ability to give technical presentations;
 • Ability to participate in multi-lingual meetings, good communication skills;
 • Capability of integration in an international/multicultural environment;
 • Rapid self-starting capability and experience in working in team.

 

Essential Skills:

 • Proven and recent coding experience in Java web application development (Java Spring, Hibernate).

Specific Expertise:

 • 13 years of IT professional experience;
 • 6 years of experience in development of information systems;
 • 6 years of experience with Java web application development (of which, at least 3 years of development experience with Java Spring and REST API development);
 • 3 years of experience in development of complex information systems;
 • 3 years of experience in frontend development using Angular or Kendo UI;
 • 2 years of experience with Agile software development (refactoring, test-driven development, user story modelling);
 • Good knowledge of Atlassian tools (Bitbucket, Jira, Confluence, Balsamiq);
 • Good knowledge of Maven;
 • Good knowledge of Jenkins;
 • Good knowledge of Docker;
 • Good knowledge of Junit;
 • Knowledge of the SCRUM development methodology is an advantage.

 

All applications will be treated in strict confidence.

 

 

Service Solution Designer

Service Solution Designer

The client: Public Power Corporation (ΔΕΗ)

Competences:

1. Ability to consult management and engineering teams with technical advice. In particular regarding:

 • IT architecture, infrastructure, cloud development, cloud infrastructure
 • Engineering, software architecture design, DevOps

2. Communication skills. Basically, the scope is described by the verbs “listen, advise, empathize, explain”. The communication involves:

 • Interpreting and corresponding to the needs of all involved parties, explaining related risks;
 • Keeping in touch with stakeholders;
 • Handling product delivery
 • Closely interacting with development teams, related enterprise/software architects, business analysts, etc;

3. Deep analytical skills and the ability to see the connections between layers of business operations.

 • Addressing the needs of the corporate strategy.
 • Understanding the specifics of the technology.
 • Understanding how different parts of the business operation are connected with each other and how business processes achieve their goals.

4. Project and resource management skills

 • Accounting for deadlines and use of given resources

5. Defining which solutions are beneficial and which are inefficient for a particular business need.

6. Understanding how to achieve such solutions and goals according to their given timeframes and available resources.

 

Profile:

 • 5+ Years on solution Designs, architectures or similar.
 • Experience on solution designs on cloud infrastructures, PaaS, SaaS, IaaS platforms.
 • Any certifications on Azure architectures will be considered a plus.
 • University Degree, M.Sc. desired. Any certifications on Solution Design or similar role will be marked accordingly.

 

Soft skills:

 • Undertake objective, critical analysis to draw accurate conclusions that recognize and manage contextual issues.
 • Creativity and critical thinking. Able to rethink service processes and assumptions.
 • Emphasize on customer experience over technology.

 

All applications will be treated in strict confidence.

Αρχιτέκτονας

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ανερχόμενου ομίλου που δραστηριοποιείται στον μεσιτικό κλάδο και στις επενδύσεις, αναζητά
Αρχιτέκτονα

Απαραίτητες προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ (δυνατότητα υπογραφής)
 • Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια
 • Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων
 • Δυνατό χαρτοφυλάκιο που να καταδεικνύει καλλιτεχνικές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση Αγγλικών

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου

 • Υψηλή δημιουργικότητα
 • Επαγγελματισμός
 • Οργανωτικές δεξιότητες

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Αρχιτεκτονική σύνθεση και προμελέτη
 • Σύνθεση φωτορεαλιστικών σχεδίων
 • Επίβλεψη και οργάνωση ανακαινίσεων

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως με την εμπειρία
 • Εργασία σε ταχύτατα αναπτυσσόμενο όμιλο με δυνατότητες εξέλιξης
 • Πλήρη απασχόληση

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.