Υπάλληλος Customer Service

H KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής εισαγωγικής εταιρείας με δυναμική παρουσία στον χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού, αναζητά:
Υπάλληλο Customer Service

Περιοχή Απασχόλησης: Αθήνα (Ζωγράφου)

Προφίλ ιδανικού υποψηφίου:

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή σχετικού πεδίου (επιθυμητό)
 • Εξοικείωση με προγράμματα ERP (επιθυμητό)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και διάθεση για εξέλιξη

Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και οργάνωση επικοινωνίας (e-mail κλπ)
 • Παραγγελιοληψία
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικός μισθός ανάλογος των προσόντων
 • Εκπαίδευση
 • Σταθερή, πενθήμερη εργασία

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Διοικητικό Προσωπικό

Ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αναζητά:
Διοικητικό Προσωπικό

Ο ρόλος:

 • Οργανωτικές και διοικητικές αρμοδιότητες
 • Σύνταξη οικονομικών προσφορών
 • Επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες
 • Δημιουργία και έλεγχος διαδικασιών
 • Διαχείριση προθεσμιών

Απαιτήσεις

 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία καθαρισμού
 • Γνώσεις οικονομικών (παρακολούθηση και υπολογισμός κόστους και δαπανών)
 • Οργανωτικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Διοικητικό προσωπικό

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
Διοικητικό προσωπικό

Ο πελάτης: Εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού. Η εταιρία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στην αγορά της Ρουμανίας, παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των καθαρισμών.

 

Προφίλ:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε εταιρεία καθαρισμού, facility ή παρεμφερή κλάδο
 • Άπταιστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και ιεράρχησης αρμοδιοτήτων

Αρμοδιότητες:

 • Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες για καταγραφή αναγκών, διευθέτηση προβλημάτων κοκ
 • Επικοινωνία με τους επόπτες των έργων για ενημέρωση σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους
 • Προετοιμασία συμβάσεων πελατών, αποστολή και αρχειοθέτησή τους
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο διαγωνισμών όποτε απαιτείται (πχ συλλογή απαραίτητων εγγράφων κοκ)

Παρέχεται:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Φιλικό, σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • 8 ωρη απασχόληση, πρωινό ωράριο
 • Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Personal Assistant

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστού οίκου μόδας με δίκτυο λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά:
Personal Assistant

Προφίλ ιδανικού υποψηφίου:

 • Επαγγελματισμός
 • Εχεμύθεια
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών
 • Φιλοδοξία και δυναμισμός
 • Ευελιξία

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια θέση, θα εκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Δυνατότητα για ταξίδια

 

Αρμοδιότητες:

Ανάμεσα σε άλλα, η καθημερινότητα σας θα περιλαμβάνει:

 • Επικοινωνία με συνεργάτες
 • Διαχείριση αρχείου
 • Οργάνωση προγράμματος
 • Έλεγχος προμηθευτών, πωλητών (κλπ)
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις και παρουσιάσεις

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος back office/ customer support

Η KSM αναζητά για πελάτη της, εμπορική εταιρία στον Άλιμο,
Υπάλληλο back office/ customer support

Ο πελάτης: Εμπορική boutique εισαγωγική εταιρεία με καινοτόμες ιδέες και προϊόντα, που δραστηριοποιείται στη διάθεση premium ποτών, αποσταγμάτων και ξεχωριστών προϊόντων από όλο τον κόσμο στο χώρο της εστίασης.

Αρμοδιότητες:

 • Παραγγελιοληψία
 • Τιμολογήσεις, καταχωρήσεις
 • Back office υποστηρικτικές εργασίες του τμήματος
 • Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές
 • Αρχειοθετήσεις

Προφίλ υποψηφίων:

 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άνεση στη χρήση MS Office
 • Εμπειρία ενός έτους σε παραγγελιοληψία
 • Εμπειρία σε ERP προγράμματα (ιδανικά biQ ή άλλο)
 • Ομαδικότητα και συνέπεια

Παρέχονται:

 • Πλήρης απασχόληση, πενθήμερη
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Εξαιρετικό, φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Τόπος εργασίας: Άλιμος Αττικής

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος Γραφείου

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της αναζητά,
Υπάλληλο Γραφείου

Η εταιρεία: Ελληνική βιομηχανία παιδικών ρούχων με σημεία λιανικής πώλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό

Περιγραφή θέσης:

 • Εξυπηρέτηση πελατών χονδρικής στα κεντρικά της εταιρείας
 • Δειγματισμός ρούχων βάφτισης στο χώρο της εταιρείας σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 • Ταξίδια στο εξωτερικό για επίσκεψη σε πιθανούς πελάτες, προμηθευτές κλπ ως βοηθός της διοίκησης
 • Συνεργασία με το τμήμα του eshop και υποστήριξη αυτών όπου απαιτείται
 • Λοιπές υποστηρικτές εργασίες

Προφίλ:

 • Άπταιστα αγγλικά σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ καθώς πρόκειται για βασικό εργαλείο δουλειάς (Online δειγματισμοί κλπ)
 • Προϋπηρεσία στο χώρο του ρούχου ή σε e shop θα εκτιμηθεί

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ανερχόμενου ομίλου που δραστηριοποιείται στον μεσιτικό κλάδο στις επενδύσεις και κατασκευές, αναζητά:
Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης

Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άπταιστα Αγγλικά
 • Γνώση Γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Αίσθηση ευθύνης, φιλοδοξία και διάθεση για εργασία, ευγένεια
 • Οργανωτικές δεξιότητες

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση της επικοινωνίας της εταιρείας (τηλεφωνικής, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κλπ.)
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση κοινού
 • Επικοινωνία με τα στελέχη
 • Διαχείριση λογαριασμών και εξασφάλιση εμπιστευτικότητας
 • Εξωτερικές εργασίες (τακτοποίηση λογαριασμών, επικοινωνία με υπεύθυνους εργασιών)

Παρέχονται:

 • Πενθήμερη 8ωρη εργασία
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, σε νεόδμητα γραφεία της εταιρείες σε κεντρικό σημείο της Αθήνας
 • Συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Executive Secretary

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου δημόσιου οργανισμού, αναζητά για απασχόληση ορισμένου χρόνου
Executive Secretary

Η θέση αναφέρεται στον CEO.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό πεδίο
 • Κατ’ ελάχιστον 3-5 έτη προϋπηρεσίας σε θέση executive secretary ή σε ρόλο διοικητικής υποστήριξης
 • Μεθοδική σκέψη με ικανότητα λεπτομερούς αναζήτησης της πληροφορίας
 • Εκτενής κατανόηση της γραμματειακής υποστήριξης
 • Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση με αυστηρές προθεσμίες
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εξαιρετική προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού των εφαρμογών του Microsoft Office

 

Καθήκοντα

 • Παρακολούθηση και συντονισμός του προγράμματος του CEO, συναντήσεων, συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεδρίων, κτλ.
 • Οργάνωση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και διασφάλιση ότι όλες οι πληροφορίες είναι οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες
 • Λήψη και διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων και ανακατεύθυνση τους όταν είναι απαραίτητο
 • Χειρισμός και καθορισμός προτεραιότητας στην εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία και τις λοιπές αποστολές
 • Διαχείριση εμπιστευτικής πληροφορίας και εγγράφων και διασφάλιση την ασφάλεια τους
 • Σύνταξη, διόρθωση και επιμέλεια εγγράφων και αναφορών
 • Προετοιμασία αναφορών και παρουσιάσεων και έρευνα σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για σχετικά στοιχεία
 • Οργάνωση ταξιδίων και επισκέψεων και παρακολούθηση της ορθής έκβασης τους
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις και τήρηση πρακτικών
 • Γνώση χειρισμού του εξοπλισμού γραφείου και φροντίδα για την συντήρηση του
 • Εξασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής πληροφόρησης της διοίκησης και παροχή υποστήριξης όπου απαιτείται

 

Προσφέρονται:

 • Σταθερό ωράριο
 • Εργασία σε δυναμικό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικές απολαβές

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Personal Assistant

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
Personal Assistant

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση αλληλογραφίας, τηλεφωνικών κλήσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Επικοινωνία και συντονισμός των συνεργατών του γραφείου (in-house προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες)
 • Διαχείριση του γραφείου και του καθημερινού ταμείου
 • Αρχειοθέτηση, προετοιμασία και συλλογή εγγράφων για περαιτέρω επεξεργασία από συνεργάτες
 • Διαχείριση προγράμματος των προϊσταμένων (καθημερινά ραντεβού, ταξίδια, προσωπικές υποθέσεις κ.ο.κ.)
 • Συντονισμός και υποστήριξη στη διεκπεραίωση καθημερινών επαγγελματικών και προσωπικών ζητημάτων συνεργατών όπως αυτά ζητηθούν

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο Λυκείου/ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ, MS Office (ιδίως Word, Excel)
 • Ικανότητες διαχείρισης χρόνου και αποτελεσματικής προτεραιοποίησης
 • Επαγγελματισμός, εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών

Παρέχεται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας

 

Περιοχή απασχόλησης : Βουλιαγμένη Αττικής

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος Υποδοχής / Hotel Reception

H KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, ξενοδοχειακού καταλύματος στην Αθήνα, αναζητά
Υπάλληλο Υποδοχής / Hotel Reception

Αρμοδιότητες

 • Καλωσόρισμα και υποδοχή πελατών
 • Επιτέλεση όλων των εργασιών για το check-in, check-out
 • Διαχείριση διαδικτυακών και τηλεφωνικών κρατήσεων
 • Ενημέρωση και εξυπηρέτηση πελατών
 • Πώληση επιπρόσθετων παροχών και υπηρεσιών

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση H/Y, MS Office
 • Πνεύμα εξυπηρέτησης πελατών
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Ευγένεια και συνέπεια

Παρέχονται

 • Πενθήμερη εργασία
 • Ευχάριστο περιβάλλον
 • Σταθερή συνεργασία
 • Ικανοποιητικός μισθός αναλόγως των προσόντων

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Γραμματειακή Υποστήριξη (Μεσιτικό Γραφείο)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της γνωστής μεσιτικής εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά
Γραμματειακή Υποστήριξη

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες 360⁰ καθοδηγώντας τους πελάτες της απ’ όλα τα στάδια πωλήσεων ακινήτων, ανακαινίσεων/ αναπτυξιακών προγραμμάτων, διαχείρισης μετά την πώληση, καθώς και νομικές, συμβολαιογραφικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές/ μηχανικές λύσεις για κάθε είδους περίπτωση και συναλλαγή στον ελληνικό τομέα ακινήτων.

Ο ρόλος περιλαμβάνει:

 • Διαχείριση εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων & emails και προώθηση της πληροφορίας σωστά στον ανάλογο συνεργάτη
 • Οργάνωση και καταχώρηση αρχείων/πληροφοριών/εγγράφων/νέων πελατών του γραφείου αναλόγως.
 • Εξυπηρέτηση κοινού σε περίπτωση επίσκεψης των γραφείων της εταιρείας με επαγγελματική συμπεριφορά
 • Σύνταξη emails, reports, memos για λόγους εσωτερικής ή εξωτερικής επικοινωνίας
 • Οργάνωση και παρακολούθηση των παραστατικών του λογιστηρίου με ακρίβεια
 • Δημιουργία banners και διαφημιστικών με illustrator
 • Δημιουργία και ανέβασμα αγγελιών ακινήτων (κειμένου και φωτογραφιών) στις συνεργαζόμενες πλατφόρμες και στις ιστοσελίδες της εταιρείας

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε μεσιτικό γραφείο θα εκτιμηθεί
 • Πολύ καλή γνώση illustrator
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Άριστη χρήση MS Office
 • Γνώση Social Media
 • Έρευνα στο διαδίκτυο
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δημιουργικότητα και διάθεση για ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Αίσθημα υπευθυνότητας
 • Εχεμύθεια και ομαδικό πνεύμα

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ ικανοποιητικό μισθό, ανάλογα με τα προσόντα κάθε υποψηφίου/ας
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, σε μια εταιρεία συνεχώς εξελισσόμενη
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Η αγγελία αυτή δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας πατώντας στο παρακάτω κουμπί.

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης (Back Office)

H KSM Human Resources για λογαριασμό πελάτη της, δικηγορικού γραφείου στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά
Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης (Back Office)

Αρμοδιότητες: 

 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη νομική ομάδα του τμήματος ληξιπρόθεσμων οφειλών, συντονισμός εργασιών
 • Επικοινωνία με πελάτες (όμιλος πετρελαιοειδών),διαχείριση τηλεφώνου/ φυσικής & ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Τήρηση και επεξεργασία φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου πελατών
 • Καταχωρήσεις νομικών ενεργειών και άλλων δεδομένων στα μηχανογραφικά συστήματα της εταιρίας
 • Δημιουργία/σύνταξη εγγράφων και αναφορών, αρχειοθέτηση φυσικών φακέλων
 • Εξωτερικές εργασίες (μετάβαση σε δικαστήρια/δημόσιες υπηρεσίες/Τράπεζες/Δ.Σ.Α. κλπ) όταν αυτό απαιτείται

Προφίλ υποψηφίων: 

 • Απόφοιτος/η  ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία 3 ετών τουλάχιστον σε δικηγορικό γραφείο ή σε θέση γραμματειακής υποστήριξης/ back office
 • Καλή γνώση χειρισμού H/Y, εφαρμογές MS Office με έμφαση στο Excel
 • Ικανότητες διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης
 • Ευφράδεια στον προφορικό και γραπτό λόγο, άνεση στην επικοινωνία
 • Απαραίτητη η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας όταν απαιτείται
 • Ευγένεια, προθυμία, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας   ​

Παρέχεται: 

 • Πλήρης απασχόληση
 • Σταθερό ωράριο εργασίας, δυνατότητα για τηλεργασία
 • Εκπαίδευση
 • Εξαιρετικό και σταθερό επαγγελματικό περιβάλλον, ομαδικό κλίμα εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Η αγγελία αυτή δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας πατώντας στο παρακάτω κουμπί.

Γραμματειακή Υποστήριξη_Studio Pilates

Εξειδικευμένο Pilates Studio στο κέντρο της Αθήνας αναζητά Γραμματειακή Υποστήριξη   

 

Το ωράριο εργασίας είναι σπαστό : 10.00 – 14.00 και 17.00 – 21.00

 Καθήκοντα:

 • Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
 • Οργάνωση γραφείου (τηλέφωνα, e-mails, αλληλογραφία, συνδρομές)
 • Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό και στη εφαρμογή καμπανιών μάρκετινγκ σε ψηφιακά και έντυπα για επίτευξη επιχειρηματικών στόχων
 • Δημιουργία και εφαρμογή πλάνου επικοινωνίας με δυνητικό πελατολόγιο.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων και στη διαχείριση κοινωνικών μέσων δικτύωσης

Προσόντα / Δεξιότητες

 • Θα εκτιμηθεί πτυχίο στον τομέα της Διοίκηση Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία
 • Απαραίτητη εμπειρία 1 χρόνο τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση χειρισμού MS-Office, outlook, internet, social media
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτές και προφορικές)
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, καθορισμός προτεραιοτήτων και τήρηση προθεσμιών
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητα
 • Ικανότητα άμεσης προσαρμογής σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
 • Μεθοδικότητα, εχεμύθεια και έμφαση στη λεπτομέρεια

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.