Τεχνίτες & Εργάτες_Ιταλία

Μεγάλος πολυεθνικός όμιλος, με παγκόσμια παρουσία και εξειδίκευση στην πετρελαιοβιομηχανία, ναυτιλία και στην βαριά βιομηχανία αναζητά εξειδικευμένους τεχνίτες με εμπειρία σε ναυπηγεία.  Τόπος [...]