Διοικητικό Προσωπικό

Ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αναζητά:
Διοικητικό Προσωπικό

Ο ρόλος:

 • Οργανωτικές και διοικητικές αρμοδιότητες
 • Σύνταξη οικονομικών προσφορών
 • Επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες
 • Δημιουργία και έλεγχος διαδικασιών
 • Διαχείριση προθεσμιών

Απαιτήσεις

 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία καθαρισμού
 • Γνώσεις οικονομικών (παρακολούθηση και υπολογισμός κόστους και δαπανών)
 • Οργανωτικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Administrative Coordinator – Facilities Management

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας καταξιωμένης στους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης – συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων με ταχεία ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αττικής:
Administrative Coordinator - Facilities Management

Ο  Administrative Coordinator θα είναι μέλος της ομάδας Facilities Management για την διαχείριση – συντήρηση τεχνικών εγκαταστάσεων πελατών της εταιρείας. Ο ρόλος αναφέρεται στον Contract Manager o οποίος και υπάγεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Κτηριακών Εγκαταστάσεων (Operations Department). Βασικός ρόλος του είναι η ενεργή συμμετοχή του στην ικανοποίηση των καθημερινών απαιτήσεων στις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πελάτες της εταιρείας.

 

Καθήκοντα:

 • Συμμετοχή στον προγραμματισμό προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης
 • Επίβλεψη και προγραμματισμός καθημερινών εργασιών συντήρησης και νέων έργων μικρής κλίμακας
 • Διαχείριση – παραγγελία ανταλλακτικών και υλικών
 • Αυτοψίες όποτε απαιτηθούν
 • Προετοιμασία στη σύνταξη οικονομοτεχνικών προσφορών
 • Επικοινωνία με προμηθευτές και εργολάβους
 • Χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων – CMMS/CAFM
 • Υποστήριξη στην παρακολούθηση και τον έλεγχο καθημερινών διαδικασιών και κάλυψη γενικών αναγκών διοικητικής υποστήριξης της ομάδας έργου
 • Προετοιμασία αρχείων και δεδομένων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της απόδοσης
 • Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας

 

Απαιτήσεις

 • Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού
 • Άριστη γνώση Microsoft Office (world, Excel, Outlook)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή ιεράρχηση του φόρτου εργασίας και λήψη πρωτοβουλίας
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών έργων ταυτόχρονα
 • Ικανότητα ανάγνωσης Η/Μ σχεδίων
 • Ικανότητα εκμάθησης νέων τεχνολογιών
 • Εμπειρία έως 5 έτη

 

Επιθυμητά

 • Γνώση AutoCAD, MS Project
 • Εμπειρία σε συστήματα CAFM
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.