Τεχνικοί Εγκαταστάσεων

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού, o μεγαλύτερος ελληνικός οργανισμός ενέργειας, αναζητά εξειδικευμένους τεχνικούς εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων χαλκού & οπτικών ινών.

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 • Διαθέτουν πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ Βοηθού Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτροτεχνίτη
 • Έχουν αντίστοιχη εμπειρία σε εγκαταστάσεις καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων χαλκού & Ο/Ι, ιδανικά κατ’ ελάχιστο τρία χρόνια
 • Έχουν διαθεσιμότητα για ταξίδια εκτός Αττικής

Καθήκοντα:

 • Καταγραφή του δικτυακού εξοπλισμού (αποτύπωση συνδέσεων, φωτογράφιση αρχικής εγκατάστασης).
 • Αποξήλωση του δικτυακού εξοπλισμού, συσκευασία και τοποθέτηση ετικέτας και περιγραφή του περιεχομένου.
 • Κατασκευή δικτυακής υποδομής οικίσκου booth στους χώρους που ανασκευάζονται.
 • Επαναφορά και επανασύνδεση για λειτουργία του δικτυακού εξοπλισμού.
 • Συνδέσεις- μεταφορές πριζών εργασίας (δεδομένων/τηλεφωνίας).
 • Υποστήριξη για αποκατάσταση σε λειτουργία των δικτυακών συσκευών και των περιφερειακών αυτών (φωτογράφιση τελικής εγκατάστασης)

 

 Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Μηχανολόγος Μηχανικός / Μελετητής

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά:
Μηχανολόγο Μηχανικό / Μελετητή

O πελάτης: Μία αμιγώς ελληνική εταιρεία που παράγει σύνθετους & πλαστικούς σωλήνες κι εξαρτήματα ευρέως φάσματος εφαρμογών.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ή σχετικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακό σε συναφή τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Εξαιρετική Χρήση MS Office, AUTOCAD
 • Μέλος ΤΤΕ
 • Γνώσεις κεντρικής θέρμανσης, ψυκτικών, κλιματισμού, φυσικού αερίου, ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Προϋπηρεσία 5 χρόνια και εμπειρία σε ηλεκτρομηχανικές μελέτες

 

Επιθυμητές Δεξιότητες/ Στοιχεία Προσωπικότητας:

 • Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Στρατηγική & αναλυτική σκέψη
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Πνεύμα και συνεργασία ομαδικής εργασίας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Τεχνικοί Πεδίου

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά για στελέχωση του τμήματος LLU και Οπτικών ινών
«Τεχνικούς Πεδίου»

Ο πελάτης: Εταιρία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης τηλεπικοινωνιών με 30 ετή παρουσία στον χώρο, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους

Περιοχές για τις οποίες αναζητούνται υποψήφιοι :

 • Αθήνα
 • Κρήτη

Αρμοδιότητες

 • Εγκαταστάσεις δικτύου οπτικών ινών (FTTH),  Β & Γ  φάσης
 • Κατασκευή νέων τηλεφωνικών συνδέσεων και βλάβες (LLU)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΙΕΚ σε γνωστική κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία συναφούς τεχνικού αντικειμένου θα εκτιμηθεί θετικά
 • Κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Προσφέρονται

 • Πλήρης απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus αποδοτικότητας
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

IT Supervisor

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:
IT Supervisor

Ο πελάτης: Όμιλος εταιρειών με 20 ετή παρουσία στην αγορά και δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ άλλων σε τομείς σύγχρονων βιομηχανικών λύσεων για την παραγωγή συσκευασίας και εκτυπώσεων, προϊόντων ασφάλειας ποιότητας τροφίμων αλλά  και υπηρεσιών στον κλάδο της αποθήκευσης, των Logistics και ηλεκτροκίνησης.

Περιοχή απασχόλησης: Καλύβια Θορικού

Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός, προγραμματισμός, εποπτεία και σχεδιασμός του τμήματος IT
 • Διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων και της πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • Διενέργεια τακτικών ελέγχων σε όλα τα συστήματα και τις εφαρμογές της εταιρείας
 • Διατήρηση και βελτιστοποίηση τοπικών δικτύων και διακομιστών της εταιρείας
 • Επίβλεψη των λειτουργιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και ασφάλειας συστημάτων (π.χ. εξουσιοδοτήσεις χρηστών, firewall)
 • Παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης στους ενδιαφερόμενους μέσω του help desk
 • Έλεγχος των δαπανών και προϋπολογισμών εξόδων αναφορικά με τα συστήματα IT

Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε:

 • Microsoft Office Suite
 • Azure AD
 • Open Data Kit Suite
 • Visual Studio
 • Softone
 • SQL

Προφίλ:

 • Αποδεδειγμένη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πληροφορική
 • Δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων και ισχυρή κριτική σκέψη
 • Μεταπτυχιακός τίτλος και επιπλέον πιστοποιήσεις θα θεωρηθούν προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Infrastructure Operator

Infrastructure Operator

Προφίλ θέσης:

            Ο κάτοχος της θέσης :

 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου των συστημάτων του τελικού πελάτη
 • Χρησιμοποιεί την εμπειρία και την γνώση του για την ανάλυση, καταγραφή, παρακολούθηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
 • Παρακολουθεί εργαλεία monitoring, διαχειρίζεται τα alert που προκύπτουν από την ΙΤ υποδομή του πελάτη (server, storage, OS, backup)
 • Αξιοποιεί τα τυπικά εταιρικά εργαλεία για την καταγραφή αλλαγών και προβληματικών δραστηριοτήτων.
 • Διαθέτει τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συνεργασθεί με τις οργανωτικές μονάδες του ΙΤ και να διαχειριστεί τις απαιτήσεις των εμπορικών αναγκών.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Βασική γνώση στην διαχείριση των λειτουργικών συστημάτων (Linux-Windows)
 • Εργασιακή εμπειρία στην εγκατάσταση rack server hardware και των hardware based components
 • Διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης τηλεφωνικά, με e-mail και chat
 • Εμπειρία διάγνωσης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων hardware
 • Συνέπεια σε πρακτικές και μεθοδολογία help-desk
 • Διαχείριση εργαλείων (software) help-desk
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, επίλυση και αποτύπωση σε τεχνικά έγγραφα
 • Kαλή γνώση Αγγλικών

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Service Solution Designer

Service Solution Designer

The client: Public Power Corporation (ΔΕΗ)

Competences:

1. Ability to consult management and engineering teams with technical advice. In particular regarding:

 • IT architecture, infrastructure, cloud development, cloud infrastructure
 • Engineering, software architecture design, DevOps

2. Communication skills. Basically, the scope is described by the verbs “listen, advise, empathize, explain”. The communication involves:

 • Interpreting and corresponding to the needs of all involved parties, explaining related risks;
 • Keeping in touch with stakeholders;
 • Handling product delivery
 • Closely interacting with development teams, related enterprise/software architects, business analysts, etc;

3. Deep analytical skills and the ability to see the connections between layers of business operations.

 • Addressing the needs of the corporate strategy.
 • Understanding the specifics of the technology.
 • Understanding how different parts of the business operation are connected with each other and how business processes achieve their goals.

4. Project and resource management skills

 • Accounting for deadlines and use of given resources

5. Defining which solutions are beneficial and which are inefficient for a particular business need.

6. Understanding how to achieve such solutions and goals according to their given timeframes and available resources.

 

Profile:

 • 5+ Years on solution Designs, architectures or similar.
 • Experience on solution designs on cloud infrastructures, PaaS, SaaS, IaaS platforms.
 • Any certifications on Azure architectures will be considered a plus.
 • University Degree, M.Sc. desired. Any certifications on Solution Design or similar role will be marked accordingly.

 

Soft skills:

 • Undertake objective, critical analysis to draw accurate conclusions that recognize and manage contextual issues.
 • Creativity and critical thinking. Able to rethink service processes and assumptions.
 • Emphasize on customer experience over technology.

 

All applications will be treated in strict confidence.

Μεταλλειολόγος Μηχανικός

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτης της, ελληνικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά για απασχόληση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα εξέλιξης:
Μεταλλειολόγο Μηχανικό

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχίο Μεταλλειολόγου Μηχανικού Πανεπιστημιακής ή ισότιμης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 • Επαγγελματική εμπειρία πλέον των τριών (3) ετών σε περιβαλλοντική αδειοδότηση ορυχείων
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση του λογισμικού AUTOCAD

 

Περιγραφή θέσης:

 • Υποστήριξη και παρακολούθηση στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φακέλων ανανέωσης /τροποποίησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μελετών αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων των ορυχείων και των σταθμών λιγνιτικής παραγωγής (απολιγνιτοποίηση, αποσυρόμενα μέσα παραγωγής, σχέδια αποκατάστασης και παύσης λειτουργίας των ορυχείων, ταινιόδρομοι μεταφοράς λιγνίτη και εν γένει θεμάτων συναφών με τα ορυχεία και τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής), για τη λειτουργία των μονάδων ορυχείων και λιγνιτικών σταθμών παραγωγής, αρμοδιότητας Διευθύνσεως Περιβάλλοντος.
 • Κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση του Business Plan της Λιγνιτικής Παραγωγής και του ενεργειακού σχεδιασμού, παρακολούθηση τεχνικών-οικονομικών δεικτών για την επίτευξη συγκεκριμένων παραγωγικών/τεχνικών/οικονομικών στόχων

 

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικές απολαβές
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

System Administrator

KSM HR on behalf of its client, a food manufacturer is looking for a
System Administrator

The client: One of the strongest brands in the food industry

We are looking for a System Administrator to maintain, upgrade and manage the software, hardware and networks. Your goal will be to ensure that the technology infrastructure runs smoothly and efficiently.

Responsibilities

 • Install and configure software and hardware
 • Manage network servers and technology tools
 • Set up accounts and workstations
 • Monitor performance and maintain systems according to requirements
 • Troubleshoot issues and outages
 • Ensure security through access controls, backups and firewalls
 • Upgrade systems with new releases and models
 • Develop expertise to train staff on new technologies
 • Build technical documentation, manuals and IT policies

Requirements

 • At least 3 years of proven experience as a System Administrator, Network Administrator or similar role
 • Experience with databases, networks (LAN, WAN) and patch management
 • Knowledge of system security (e.g. intrusion detection systems) and data backup/recovery
 • Familiarity with various operating systems and platforms
 • Problem-solving aptitude
 • Excellent communication skills
 • BSc/Ba in Information Technology, Computer Science or a related discipline; professional certification (e.g. Microsoft Certified Systems Administrator) is a plus

All applications are considered as strictly confidential.

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά,
Τεχνικό Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Περιγραφή ρόλου:

 • Παρακολούθηση λειτουργίας δικτύων δεδομένων
 • Διαχείριση ειδοποιήσεων από συστήματα παρακολούθησης (NOC/SOC)
 • Παρακολούθηση διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων και εξοπλισμού
 • Διαχείριση – Παραμετροποίηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
 • Τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών, παρακολούθηση και αναγγελία βλαβών
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων Α’ και Β’ βαθμού

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών
 • Τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρία σε συστήματα παρακολούθησης δικτύων και στη διαχείριση προβλημάτων λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων (ΙΤ & ΟΤ)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Eπιθυμητή η εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και πληροφοριών καθώς και διαχείρισης περιστατικών.
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες, καθώς πρόκειται για οργανισμό που λειτουργεί 24/7

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.