Ελληνικός οργανισμός ενέργειας, αναζητά για άμεση στελέχωση του Τμήματος Υποστήριξης Πληροφορικής Τεχνολογίας:
Business Analysts

Ο ρόλος περιλαμβάνει:

 • Την συνεχή και αποτελεσματική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την καθοδήγηση τους για την αποτύπωση των επιχειρηματικών απαιτήσεων.
 • Τον ορισμό προδιαγραφών διαμόρφωσης και απαιτήσεων επιχειρηματικής ανάλυσης.
 • Την διενέργεια διασφάλισης ποιότητας.
 • Τον προσδιορισμό απαιτήσεων αναφορών και ειδοποιήσεων.
 • Την δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με τους συνεργάτες και συνεργασία μαζί τους για τη βελτιστοποίηση και την ενίσχυση της ολοκλήρωσης του έργου.
 • Την βοήθεια στον σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και την συντήρηση διαδικασιών των συστημάτων.
 • Την υποβολή εκθέσεων σχετικά με κοινές πηγές τεχνικών προβλημάτων ή ερωτήσεων και υποβολή συστάσεων στην ομάδα παραγωγής.

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Πληροφορικής.
 • Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.

Ο οργανισμός παρέχει:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας με ομάδες εργασίας από διαφορετικούς κλάδους, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο.
 • Υψηλές αποδοχές αναλόγως των προσόντων.
 • Ευκαιρία να συμμετέχεις σε σημαντικά τεχνολογικά projects ενός από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους ομίλους της Ελλάδας.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts