Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά υποψήφιο για
B2B Technical & Industrial Sales

O πελάτης: Όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς της βιομηχανικής δραστηριότητας, προσφέροντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της βιομηχανικής ψηφιακής εκτύπωσης και συσκευασίας

Αρμοδιότητες:

 • Διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου και δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Προώθηση βιομηχανικών προϊόντων και λύσεων (βιομηχανικά μελάνια φλεξογραφίας, ψηφιακά μηχανήματα εκτύπωσης, προϊόντα συσκευασίας, εκτύπωσης κλπ) σε αγορές – βιομηχανίες χαρτοσακούλας, χαρτιού, χαρτοπετσέτας, κυπέλων, χαρτοκιβωτίων κλπ
 • Παρουσίαση και ενημέρωση των πελατών γύρω από τα νέα προϊόντα και λύσεις, με επεξήγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων τους
 • Έρευνα αγοράς για όλους τους εκτυπωτές φλεξογραφίας και βαθυτυπίας εύκαμπτης συσκευασίας και ετικέτας, και την προώθηση κατόπιν προϊόντων
 • Τεχνική υποστήριξη πελατών
 • Συνεχή εκπαίδευση στα νέα προϊόντα και λύσεις της εταιρίας
 • Εντοπίζει και αξιολογεί ευκαιρίες προώθησης των προϊόντων και ανάπτυξης του πελατολογίου

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Πτυχίο Μηχανικού ή τεχνικής/ τεχνολογικής/ θετικής κατεύθυνσης
 • Εμπειρία σε Β2Β πωλήσεις σε βιομηχανικούς – τεχνικούς κλάδους τουλάχιστον 2 ετών
 • Εξοικείωση με τεχνικούς όρους / προδιαγραφές, τεχνικές προσφορές
 • Άνεση και εμπειρία σε πωλήσεις με αυξημένα τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Οργανωτικός, φιλόδοξος, επαγγελματισμός
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Άδεια οδήγησης, δυνατότητα για ταξίδια
 • Επιθυμητή η εμπειρία στις πωλήσεις στο χώρο των εκτυπώσεων (μελανιών φλεξογραφίας νερού ή διαλύτου ή φωτοπολυμερικών πλακών – κλισέ)

Παρέχονται:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο
 • Εταιρικό Κινητό
 • Εταιρικό laptop
 • Ηome office εργασία
 • Προοπτικές εξέλιξης εντός ενός δυναμικά ανερχόμενου ομίλου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts