Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ηγετικής εταιρείας στην ελληνική εκτυπωτική βιομηχανία, αναζητά: Ανειδίκευτους Εργάτες

Χώρος εργασίας: Στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Κορωπί

Ο ρόλος:

Βοηθητικές εργασίες στο χώρο του Βιβλιοδετείου και στην παραγωγή

Παρέχονται:

  • Ικανοποιητικός μισθός
  • Εργασία σε βάρδιες
  • Εταιρικό πούλμαν για μετακίνηση από την περιοχή του Αλίμου
  • Ιδιωτική Ασφάλεια και νοσοκομειακή κάλυψη

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts