Ο πελάτης μας, εταιρεία που εξειδικεύεται στην εγκατάσταση σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων με παρουσία σε Ελλάδα, Γερμανία, Ρουμανία, Ολλανδία και Νορβηγία, αναζητά:
Ανειδίκευτους Εργάτες Χωματουργικών Εργασιών (Κρήτη)

Τόπος εργασίας: Κρήτη  

Βασικές Αρμοδιότητες θέσης:

  • Τοποθέτηση μέτρων ασφαλείας
  • Εκσκαφή – επίχωση τάφρων χειρωνακτικά (φτυάρι -γκασμά), συμπύκνωση εδάφους με ειδικό μηχάνημα, τοποθέτηση σωλήνων, και την αποκατάσταση του σκάμματος
  • Μεταφορά υλικών και εργαλείων
  • Αποκατάσταση εδάφους (πεζοδρομίου ή δρόμου) – (τοποθέτηση κυβόλιθων ή αποκατάσταση με ασφαλτικό)
  • Χειρισμός ειδικού μηχανήματος για υπόγεια όδευση σωλήνα

Παροχές:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Μπόνους Παραγωγικότητας
  • Ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία
  • Μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts