Ηγέτιδα εταιρεία παραγωγός και πάροχος ενέργειας, η οποία είναι θυγατρική ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας, αναζητά Inbound Sales Advisors

Περιγραφή θέσης:

Ο/H κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για τη διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας, παρέχοντας λύσεις και συμβουλές στους πελάτες, για προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διαχειρίζεται την εισερχόμενη επικοινωνία από υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες παρέχοντας ορθή ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας
 • Διερευνά τις ανάγκες και παρέχει λύσεις και συμβουλές στοχεύοντας στην αποτελεσματική προώθηση των προγραμμάτων
 • Επικοινωνεί με τους πελάτες και διαπραγματεύεται την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας με βάση τους κανόνες και τις αρχές λειτουργίας της εταιρείας
 • Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες σκοπεύοντας στη διατήρηση του πελατολογίου του τμήματος
 • Παρακολουθεί την πορεία των αιτημάτων και επικοινωνεί με τα αρμόδια τμήματα για την έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωσή τους
 • Ενημερώνει τα συστήματα της εταιρείας και τις βάσεις δεδομένων μεριμνώντας για την ορθή διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών

Απαιτήσεις της θέσης:

 • Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση
 • Άριστες πωλησιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office, CRM)
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts