Εξειδικευμένο Pilates Studio στο κέντρο της Αθήνας αναζητά Γραμματειακή Υποστήριξη   

 

Το ωράριο εργασίας είναι σπαστό : 10.00 – 14.00 και 17.00 – 21.00

 Καθήκοντα:

 • Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
 • Οργάνωση γραφείου (τηλέφωνα, e-mails, αλληλογραφία, συνδρομές)
 • Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό και στη εφαρμογή καμπανιών μάρκετινγκ σε ψηφιακά και έντυπα για επίτευξη επιχειρηματικών στόχων
 • Δημιουργία και εφαρμογή πλάνου επικοινωνίας με δυνητικό πελατολόγιο.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων και στη διαχείριση κοινωνικών μέσων δικτύωσης

Προσόντα / Δεξιότητες

 • Θα εκτιμηθεί πτυχίο στον τομέα της Διοίκηση Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία
 • Απαραίτητη εμπειρία 1 χρόνο τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση χειρισμού MS-Office, outlook, internet, social media
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτές και προφορικές)
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, καθορισμός προτεραιοτήτων και τήρηση προθεσμιών
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητα
 • Ικανότητα άμεσης προσαρμογής σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
 • Μεθοδικότητα, εχεμύθεια και έμφαση στη λεπτομέρεια

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts