Η KSM, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά:
2nd Level Support

Ο πελάτης: Οργανισμός ενέργειας

Περιγραφή καθηκόντων:

Τα στελέχη του 2nd Level Support θα αναλαμβάνουν την επεξεργασία αιτημάτων που δεν ήταν δυνατόν να επιλυθούν από το πρώτο επίπεδο υποστήριξης. Απαιτείται πολύ καλή γνώση εφαρμογών Microsoft Office 365.

 • Επίλυση προβλημάτων ή δρομολόγηση τους στους τεχνικούς πεδίου
 • Δρομολόγηση προβλημάτων όποτε απαιτείται σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποστήριξη σε 3ο επίπεδο
 • Αποτύπωση της λύσης στη βάση δεδομένων
 • Επαναδρομολόγηση του επιλυθέντος αιτήματος στο helpDesk
 • Διαθεσιμότητα για εργασία σε βάρδιες

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Microsoft Office 365
 • Πτυχίο ΑΤΕΙ πληροφορικής ή ΑΤΕΙ Ηλεκτρονικών μηχανικών ή συναφών σχολών
 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία, τουλάχιστον τριών ετών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες / εστίαση στις ανάγκες του χρήστη και άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του
 • Ικανότητα αναγνώρισης και αντιμετώπισης κρίσιμων θεμάτων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά:

 • Πιστοποίηση σε περιβάλλον Azure (Microsoft 365 Certified)

Ή

 • Πιστοποίηση σε ITL3 μεθοδολογία

Παρέχονται:

 • Αποδοχές ανάλογες του προφίλ
 • Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts