Για εμάς στην KSM Human Resources Ελλάς, η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας!

Η μεγαλύτερή μας επένδυση, αλλά και στοιχείο που μας κάνει περήφανους είναι η προσεκτική επιλογή και κατάρτιση καταρχάς της δικής μας ομάδας εργαζομένων που συνθέτουν την ταυτότητά μας. Έτσι ξεχωρίζουμε στην αγορά γιατί απευθυνόμαστε στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Η προσέγγισή μας είναι από άνθρωπο προς άνθρωπο μελετώντας εξονυχιστικά τις συνθήκες, απαιτήσεις και τους στόχους κάθε υποψηφίου.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την αναζήτηση, εύρεση και αξιολόγηση του κατάλληλου υποψηφίου είναι

  • Αναζήτηση από την συνεχώς αναβαθμισμένη βάση δεδομένων μας.
  • Προσέλκυση μέσω αγγελιών σε job boards, social media κλπ.
  • Απευθείας συνεργασία με επαγγελματικούς συλλόγους και σχολές, ώστε να ερχόμαστε σε επαφή με τους καταλληλότερους υποψήφιους.
  • Για την αξιολόγηση των υποψήφιων εργαζομένων (middle & senior level positions / executive search), η KSM HR χρησιμοποιεί εξειδικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία.
  • Δομημένες και ημι-δομημένες συνεντεύξεις.
  • Εκτενής έλεγχος προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας του υποφηφίου.