Η KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,

Υπαλλήλους Έρευνας Αγοράς

 

Project: Παρατήρηση και καταγραφή σε πρόγραμμα καταχώρησης σε εταιρικό tablet

Ωράριο εργασίας: Κυλιόμενες 8ωρες βάρδιες

Χαρακτηριστικά υποψηφίων:

  • Κάτοχοι αυτοκινήτου υποχρεωτικά (όλα τα έξοδα μετακίνησης που μπορεί να προκύψουν καλύπτονται πλήρως απο την εταιρεία)
  • Εχεμύθεια
  • Σοβαρότητα
  • Τυπικότητα
  • Προσοχή στις λεπτομέρειες
  • Επαγγελματική εμφάνιση
  • Άνεση στη χρήση Η/Υ
  • Άμεση διαθεσιμότητα

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts