Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η ΚSM HR κατέχει ηγετική θέση στις υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού κι έχει βραβευτεί για την κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών της.

Όταν ο Γιώργος Καβουρίδης ξεκινούσε την ΚSM Human Resources είχε όραμα και στόχο την υψηλής ποιότητα στελέχωση και διαχείριση προσωπικού σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής αγοράς.

Διατηρώντας τον θεμελιώδη στόχο του ιδρυτή μας παραμένουμε στην κορυφή ως η Νο 1 Ελληνική εταιρεία διαχείρισης προσωπικού στην Ελλάδα, ενώ δεν παύουμε να βελτιώνουμε ασταμάτητα κάθε μας υπηρεσία

Μερίδια Αγοράς για τις Επιχειρήσεις
Προσωρινής Απασχόλησης 2010

  • KSM HR 20%
  • 17%
  • 13%
  • 7%
  • 3%
  • 2%
  • 2%
  • 27%

Κύκλος Εργασιών (σε εκατομμύρια ευρώ)

Σύνολο Απασχολουμένων